Chuyển đến nội dung chính

Biểu mẫu di chúc - Do Tòa án Tối cao Texas phê duyệt

Di chúc & kế hoạch phân chia di sản

Bài viết này giải thích các biểu mẫu di chúc sửa đổi vừa được Tòa án Tối cao Texas phê duyệt vào ngày 7, 2023 tháng Bảy.

Tòa án Tối cao Texas đã phê duyệt và công bố các mẫu di chúc cho những người độc thân, góa bụa, đã kết hôn hoặc đã ly hôn cả có và không có con. Những biểu mẫu này sẽ giúp quý vị lập di chúc bất kể hoàn cảnh xuất thân hay kinh nghiệm của quý vị là gì.

Lưu ý: Nếu tình hình của quý vị thay đổi sau khi lập di chúc (ví dụ: quý vị kết hôn, ly hôn hoặc quy mô gia đình của quý vị thay đổi), quý vị nên cập nhật di chúc của mình. Nếu quý vị thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với di chúc của mình sau khi ký, những thay đổi đó sẽ không hợp lệ. Nếu quý vị muốn thay đổi bất cứ điều gì, quý vị phải xé bỏ di chúc của mình và bắt đầu lập lại di chúc mới

Người lập di chúc là gì?

Người lập di chúc là người lập di ngôn hoặc di chúc.  

Người thụ hưởng là gì?

Người thụ hưởng là người, hoặc những người được lựa chọn để nhận bất động sản hoặc tài sản cá nhân trong di chúc. 

Nhân chứng là gì?

Nhân chứng là người có mặt khi người lập di chúc thực hiện (đọc qua và ký tên) di chúc của mình. Họ phải ít nhất 14 tuổi và không phải là người thụ hưởng di chúc.  

Phải có hai nhân chứng có mặt. Các nhân chứng sẽ tuyên thệ như sau: 

 • Cả hai đều ít nhất 14 tuổi, 

 • Quý vị đã nói với họ đây là di chúc của quý vị và quý vị yêu cầu họ làm nhân chứng, 

 • Quý vị đã ký di chúc của mình trước mặt nhân chứng khi quý vị ở cùng với công chứng viên tại cùng thời điểm, 

 • Tuổi của quý vị tối thiểu là 18 tuổi, và 

 • Quý vị là người có đầu óc tỉnh táo. 

Bộ biểu mẫu này gồm những gì?

Đảm bảo rằng trường hợp của quý vị áp dụng cho mẫu di chúc mà quý vị đang hoàn thành.  

Tòa án Tối cao Texas đã tạo ra bốn mẫu di chúc khác nhau cho: 

 • Một người độc thân, góa bụa hoặc đã ly hôn và có con, 

 • Một người đã kết hôn và có con, 

 • Một người độc thân, góa bụa hoặc đã ly hôn nhưng không có con, và 

 • Một nười đã kết hôn nhưng chưa có con 

Các mẫu di chúc này bao gồm các phần để:  

 1. Xác định danh tính của người lập di chúc, vợ/chồng và con cái của người lập di chúc (nếu có). Nếu có thể, hãy liệt kê tên như trên các văn bản pháp lý. 

 1. Quà tặng cụ thể cho phép quý vị chỉ định nơi quý vị muốn nhà, đồ gia dụng và tài sản cụ thể khác mà quý vị muốn tặng.  

 1. Di sản chung trong tài sản của quý vị, nghĩa là các vật phẩm không được đề cập là "quà tặng cụ thể" sẽ được chuyển qua hoặc chuyển đến người thụ hưởng dự định.  

 1. Chỉ định Người thi hành di chúc độc lập, người mà quý vị chọn để quản lý di sản của mình sau khi qua đời.  

 1. Chỉ định Người giám hộ sẽ quản lý bất kỳ khoản tiền hoặc tài sản nào quý vị trao cho con, cháu hoặc người khác dưới 21 tuổi. 

 1. Lựa chọn Người giám hộ cho trẻ vị thành niên hoặc người lớn bị mất năng lực hành vi (nếu có).  

 1. Một tuyên bố áp dụng luật Texas

 1. Thực hiện di chúc (chữ ký của người lập di chúc, chữ ký của nhân chứng và chữ ký của công chứng viên).  

Tôi nên chọn ai làm nhân chứng?

Để có hiệu lực, di chúc phải có chữ ký của người lập di chúc, hai nhân chứng công tâmvà một công chứng viên có chứng thực.  

Nhân chứng công tâm là nhân chứng cho việc thực hiện di chúc và không nhận tài sản theo các điều khoản của di chúc.  

Tôi nên làm gì sau khi thực hiện di chúc?

Lập các bản sao di chúc của quý vị và để di chúc ở một nơi an toàn. Trong di chúc, quý vị phải nêu tên hoặc chỉ định một người thi hành di chúc độc lập và một người giám hộ cho con cái của quý vị (nếu có). Nói với người thi hành di chúc độc lập mà quý vị đã chọn rằng quý vị đã lập di chúc và cho họ biết vị trí của di chúc. Di chúc của quý vị phải được chứng thực sau khi quý vị qua đời để trao tài sản của quý vị cho con cái của quý vị. 

Xem trang Các bước tiếp theo ở cuối Mẫu di chúc đã được phê duyệt để biết thêm thông tin về cách hoàn thiện di chúc của quý vị. 

Chứng thực di chúc là gì?

Chứng thực di chúc là quá trình tòa án nghe bằng chứng để xác nhận việc người quá cố qua đời. Tòa án cũng sẽ xác minh các điều khoản của di chúc và hướng dẫn người thi hành di chúc về những phát hiện đó.  

Quy tắc chung ở Texas là di chúc phải được nộp để chứng thực trong vòng bốn (4) năm kể từ ngày người soạn thảo di chúc qua đời. 

Tìm hiểu thêm về quy trình chứng thực di chúc từ Hộ chiếu chứng thực di chúc Texas do Hiệp hội Luật sư Trẻ Texas xuất bản.  

Tôi có thể tìm sự trợ giúp về di chúc của mình ở đâu?

Thông tin này và các biểu mẫu do Tòa án Tối cao Texas cung cấp không thay thế cho tư vấn pháp lý và tư vấn của luật sư. Một luật sư được đào tạo để bảo vệ các quyền hợp pháp của quý vị. Ngay cả khi quý vị quyết định đại diện cho chính mình, hãy cố gắng nói chuyện với luật sư về vụ việc của quý vị trước khi nộp bất cứ đơn từ gì. 

 • Sử dụng Danh bạ trợ giúp pháp lý của chúng tôi để tìm kiếm dịch vụ giới thiệu luật sư, tổ chức trợ giúp pháp lý hoặc trung tâm tự trợ giúp trong khu vực của quý vị. 

 • Kiểm tra trang Sự kiện pháp lý và văn phòng tư vấn pháp luật của chúng tôi để tìm hiểu xem có văn phòng tư vấn pháp luật miễn phí sắp tới nào ở gần quý vị hay không. 

 • Sử dụng mục Đặt câu hỏi để trò chuyện trực tuyến với một luật sư hoặc sinh viên luật. 

Tôi có thể tìm các mẫu di chúc đã được phê duyệt ở đâu?

Để truy cập các biểu mẫu được Tòa án Tối cao Texas phê duyệt, hãy xem mục Các biểu mẫu liên quan bên dưới. 

Hướng dẫn liên quan

 • Tôi cần lập di chúc. Tôi đã kết hôn và có con.

  Di chúc & kế hoạch phân chia di sản

  Tòa án Tối cao Texas phê chuẩn những biểu mẫu di chúc này để sử dụng trong trường hợp quý vị có con và đã kết hôn.
 • Tôi cần lập di chúc. Tôi đã kết hôn nhưng không có con.

  Di chúc & kế hoạch phân chia di sản

  Tòa án Tối cao Texas đã phê chuẩn những biểu mẫu di chúc này để sử dụng trong trường hợp quý vị đã kết hôn nhưng chưa có con.
 • Tôi cần lập di chúc. Tôi chưa kết hôn (độc thân, ở góa hoặc ly hôn) và tôi có con.

  Di chúc & kế hoạch phân chia di sản

  Tòa án Tối cao Texas phê chuẩn những biểu mẫu di chúc này để sử dụng trong trường hợp quý vị chưa kết hôn (độc thân, ở góa hoặc ly hôn) nhưng có con.
 • Tôi cần lập di chúc. Tôi chưa kết hôn (độc thân, ở góa hoặc ly hôn) và tôi không có con.

  Di chúc & kế hoạch phân chia di sản

  Tòa án Tối cao Texas phê chuẩn những biểu mẫu di chúc này để sử dụng trong trường hợp quý vị chưa kết hôn (độc thân, ở góa hoặc ly hôn) và không có con...
 • Danh mục di chúc viết tay

  Di chúc & kế hoạch phân chia di sản

  Di chúc "viết tay không người chứng" chỉ đơn giản là di chúc do quý vị hoàn toàn tự viết tay.
 • Tôi muốn sử dụng Tờ khai hữu thệ phân chia di sản giá trị nhỏ để chứng thực phân chia di sản.

  Di sản thừa kế giá trị nhỏ (Chuyển nhượng tài sản khi có người qua đời)

  Cách chuyển nhượng di sản giá trị phải chăng nếu có người qua đời, không để lại di chúc, đồng thời người đã khuất và (những) người còn sống chỉ cư trú tại một căn nhà đất.
 • Các bài viết có liên quan

  Biểu mẫu liên quan

 • Di chúc - Đã kết hôn và có con

  Sử dụng biểu mẫu này để soạn di chúc nếu quý vị đã kết hôn và có con.
 • Di chúc - Đã kết hôn và có con (Song ngữ)

  Sử dụng biểu mẫu này để soạn di chúc nếu quý vị đã kết hôn và có con.
 • Di chúc - Kết hôn mà không có con

  Sử dụng biểu mẫu này để chuẩn bị di chúc nếu quý vị đã kết hôn và không có con.
 • Di chúc - Kết hôn mà không có con (Song ngữ)

  Sử dụng biểu mẫu này để chuẩn bị di chúc nếu quý vị đã kết hôn và không có con.
 • Di chúc - Độc thân (chưa kết hôn, góa bụa hoặc ly hôn) và có con

  Sử dụng biểu mẫu này để soạn di chúc nếu quý vị độc thân, góa bụa hoặc đã ly hôn và có con.
 • Di chúc - Độc thân (chưa kết hôn, góa bụa hoặc ly hôn) và có con (Song ngữ)

  Sử dụng biểu mẫu này để soạn di chúc nếu quý vị độc thân, góa bụa hoặc đã ly hôn và có con.
 • Di chúc - Độc thân (chưa kết hôn, góa bụa hoặc ly hôn) không có con

  Sử dụng biểu mẫu này để chuẩn bị di chúc nếu quý vị độc thân, góa bụa hoặc ly dị và không có con.
 • Di chúc - Độc thân (chưa kết hôn, góa bụa hoặc ly hôn) không có con (Song ngữ)

  Sử dụng biểu mẫu này để chuẩn bị di chúc nếu quý vị độc thân, góa bụa hoặc ly dị và không có con.