Chuyển đến nội dung chính

Thuế tài sản và miễn giảm thuế nhà đất

Property Taxes

Bài viết này trình bày về vấn đề miễn giảm thuế nhà đất.

Quy chế miễn giảm thuế nhà đất có thể giúp làm giảm thuế tài sản đối với nhà của quý vị. Tìm hiểu cách thức yêu cầu miễn giảm thuế nhà đất tại đây. Quý vị có thể yêu cầu được hưởng quy chế miễn giảm thuế nhà đất dựa trên điều kiện liệu quý vị có ở độ tuổi từ 65 trở lên, bị khuyết tật hoặc là cựu chiến binh trong quân đội hay không.

Tài sản nào đủ điều kiện là "nhà đất?"

"Nhà đất" là một ngôi nhà hoặc cấu trúc nhà ở khác mà quý vị sở hữu, cùng với thửa đất có diện tích lên tới 20 mẫu Anh nơi cấu trúc nhà tọa lạc nếu thửa đất được sử dụng cho mục đích để ở. Một ngôi nhà tiền chế trên một lô đất thuê đủ điều kiện là nhà đất chỉ khi quý vị sở hữu ngôi nhà. Những ngôi nhà tiền chế phải đáp ứng các yêu cầu bổ sung đối với "Tuyên bố về quyền sở hữu và vị trí", nhưng nếu quý vị không nhận được giấy tờ từ chủ sở hữu trước của ngôi nhà và không thể tìm được người bán sau khi đã nỗ lực hết sức thực sự, quý vị có thể gửi tờ khai hữu thệ trong phần Biểu mẫu 114-A.

Ai đủ điều kiện được miễn giảm thuế nhà đất?

General residence homestead exemption. Quý vị đủ điều kiện được miễn giảm thuế nhà đấtnếu quý vị (1) sở hữu nhà của mình (sở hữu một phần ngôi nhà cũng được tính), (2) nhà là nơi cư trú chính của quý vị và (3) quý vị có bằng lái xe của Texas hoặc giấy chứng nhận căn cước cá nhân do cơ quan có thẩm quyền của Texas cấp (địa chỉ thẻ căn cước của quý vị phải khớp với địa chỉ cư trú chính của quý vị).

Các chủ sở hữu nhà đủ điều kiện được miễn giảm thuế cho nhà đất lànơi cư trú chínhcũng đủ điều kiện hưởng quy chế miễn các loại thuế sau nếu họ đáp ứng các tiêu chí dưới đây:

 • Miễn giảm thuế trên 65 tuổi: Dành cho chủ sở hữu nhà từ 65 tuổi trở lên. Nếu quý vị đã quá 65 tuổi khi quý vị qua đời, thì người hôn phối còn sống của quý vị sẽ được hưởng quy chế miễn giảm thuế đối với người quá 65 tuổi của quý vị nếu họ từ 55 tuổi trở lên.
 • Miễn giảm thuế cho người khuyết tật: Dành cho chủ sở hữu nhà (không phải là con của họ) bị tình trạng khuyết tật đủ điều kiện nhận trợ cấp Khuyết tật an sinh xã hội. Nếu là người cao tuổi bị khuyết tật, quý vị chỉ có thể được hưởng một trong các trường hợp miễn giảm thuế.
 • Miễn giảm thuế cho cựu chiến binh: Dành cho cựu chiến binh bị khuyết tật, người hôn phối và những người thân còn sống của họ cũng như người hôn phối và những người thân còn sống của quân nhân tử trận khi đang tại ngũ. Số tiền miễn giảm thuế còn tùy thuộc vào tỷ lệ phần trăm khuyết tật liên quan đến thời gian phục vụ trong quân ngũ.

Tôi sẽ tiết kiệm được bao nhiêu tiền khi được miễn giảm thuế nhà đất?

Miễn giảm thuế nhà đất là nơi cư trú chính. Miễn giảm thuế nhà đất là nơi cư trú chính chung là $100, miễn giảm thuế trường học 000. Điều này có nghĩa là thuế trường học của quý vị được tính như thể ngôi nhà của quý vị có giá trị thấp hơn $100,000 so với giá trị thẩm định của ngôi nhà. Ví dụ: nếu nhà của quý vị được định giá ở mức $300,000, quý vị sẽ chỉ bị đánh thuế trên $200,000.

Miễn giảm thuế nhà đất ở địa phương là nơi cư trú tại địa phương. Một số chính quyền địa phương đã áp dụng miễn giảm thuế nhà đất bổ sung cho thuế trường học. Các trường hợp miễn giảm thuế tại địa phương này dựa trên tỷ lệ phần trăm giá trị nhà đất. Ví dụ: miễn giảm thuế địa phương 20% áp dụng cho nhà đất trị giá $200,000 sẽ giảm số tiền chịu thuế xuống còn $160,000. Sau đó, khi quý vị áp dụng miễn giảm thuế chung $100,000, số tiền chịu thuế giảm xuống còn $60,000.

Miễn giảm thuế cho người già và người khuyết tật. Nếu quý vị là người già hoặc khuyết tật, quý vị đủ điều kiện để được miễn giảm thuế trường học thêm $10,000. Một số khu vực thậm chí còn có mức miễn giảm thuế địa phương cao hơn cho người già và người khuyết tật.

Người già và người khuyết tật cũng được miễn giảm thuế nhà đất ít nhất $3,000 khi tính thuế hạt thu được để kiểm soát lũ lụt và bảo trì đường xá từ nông trại đến chợ. Mức miễn giảm này có thể lớn hơn ở một số quận.

Nếu quý vị đủ điều kiện được miễn trừ cho cả người già và người khuyết tật, quý vị chỉ có thể chọn một mức miễn giảm cho mỗi quận thu thuế.

Miễn giảm thuế nhà đất cho cựu chiến binh. Việc miễn giảm thuế nhà đất cho cựu chiến binh dựa trên mức đánh giá tình trạng khuyết tật của cựu chiến binh. 

Tình trạng khuyết tật
Đánh giá
Nhà đất
Miễn giảm thuế
100%Miễn giảm toàn bộ
(không có thuế tài sản)
70 đến 99%12.000 đô
50 đến 69%10.000 đô
30 đến 49%7.500 đô
10 đến 29%5.000 đô

Một cựu chiến binh cũng đủ điều kiện được miễn giảm $12,000 nếu bất kỳ điều nào sau đây áp dụng:

 • Họ ít nhất 65 tuổi và có tỷ lệ khuyết tật ít nhất là 10%.
 • Họ bị mù ở một hoặc cả hai mắt.
 • Họ đã mất khả năng sử dụng một hoặc nhiều chi.

Khi một cựu chiến binh khuyết tật qua đời, người hôn phối còn sống tiếp tục được miễn giảm thuế ở cùng mức cho đến khi họ tái hôn. Nếu người hôn phối của cựu chiến binh qua đời trước cựu chiến binh, bất kỳ người con nào còn sống dưới 18 tuổi đều được chia đều số tiền miễn giảm thuế.

Nếu một quân nhân qua đời trong khi đang tại ngũ, người phối ngẫu còn sống của họ sẽ được miễn giảm $5,000.

Tôi nộp đơn đề nghị miễn giảm thuế nhà đất như thế nào?

Quý vị phải nộp đơn tại quận thuộc hạt thẩm định hồ sơ của quý vị để xin miễn giảm thuế nhà đất. Quý vị không bị tính phí nộp đơn và chỉ cần nộp một lần. Quý vị có thể tìm thấy các biểu mẫu trên trang web của quận thẩm định của mình hoặc quý vị có thể sử dụng các biểu mẫu của Kiểm toán viên Texas.

Biểu mẫu miễn giảm thuế chung 50-114.  Quý vị có thể sử dụng Biểu mẫu 50-114 của Kiểm toán viên Texas để nộp đơn xin Miễn giảm thuế nhà đất chung.

Nếu quý vị đủ 65 tuổi hoặc mới bị khuyết tật, quý vị cần nộp đơn đăng ký mới để được miễn giảm thêm. Những trường hợp miễn giảm thuế này sử dụng cùng một Biểu mẫu 50-114 cùng với Mẫu tờ khai hữu thệ bổ sung 50-144-A.

Mẫu tờ khai hữu thệ bổ sung 50-144-A. Quý vị cũng sẽ cần Biểu mẫu 50-144-A của Kiểm toán viên Texas nếu quý vị đang nộp đơn xin miễn giảm thuế dựa trên bất kỳ điều nào sau đây:

 • Từ 65 tuổi trở lên
 • Người khuyết tật (không phải cựu chiến binh)
 • Quyền sở hữu nhà tiền chế mà không có giấy tờ về quyền sở hữu bằng văn bản
 • Tài sản thừa kế

Disabled Veteran’s or Survivor’s Exemption Form 50-135. Quý vị có thể sử dụng Biểu mẫu 50-135 của Kiểm toán viên Texas để nộp đơn xin Miễn giảm thuế cho cựu chiến binh khuyết tật hoặc người sống sót.

Có giới hạn về giá trị thẩm định có thể tăng bao nhiêu không?

Giá trị thẩm định thuế nhà đất của quý vị không thể tăng quá 10% mỗi năm, cộng với giá trị của bất kỳ sự cải tạo nào quý vị đã thực hiện trong năm qua.

Tôi cần nộp đơn xin miễn giảm thuế nhà đất bao lâu một lần?

Quý vị chỉ cần nộp đơn xin miễn giảm thuế nhà đất một lần. Quý vị không cần phải nộp đơn lại hàng năm.

Thẩm định viên sẽ xem xét đơn xin miễn giảm thuế nhà đất của quý vị ít nhất năm năm một lần để đảm bảo tài sản vẫn đủ điều kiện. Tuy nhiên, quý vị không cần phải nộp đơn lại để tiếp tục được miễn giảm.

Nếu văn phòng thẩm định quyết định rằng yêu cầu miễn giảm thuế hiện tại của quý vị không còn hiệu lực, quý vị có thể nộp đơn xin một loại miễn giảm thuế khác nếu quý vị đủ điều kiện.

Tương tự như vậy, nếu quý vị mất quyền miễn giảm thuế nhà đất và sau đó trở lại nơi cư trú chính của mình, quý vị có thể nộp đơn xin miễn giảm thuế nhà đất mới.

Tôi cần đáp ứng các điều kiện gì để được miễn giảm thuế nhà đất từ thừa kế?

Nếu được thừa kế ngôi nhà của mình, quý vị có thể đủ điều kiện để được miễn 100% thuế nhà đất nếu ngôi nhà là nơi cư trú chính của quý vị. Nếu không có chứng thư chuyển quyền sở hữu đứng tên mình hoặc văn bản ghi nhận khác chứng minh quyền sở hữu của mình, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện được hưởng miễn giảm thuế bằng cách hoàn thành một tờ khai hữu thệ đơn giản trong biểu mẫu đơn đề nghị miễn giảm thuế nhà đất, tại Biểu mẫu 50-114-A trên trang web của Kiểm toán viên Texas. Quý vị phải nộp một số tài liệu khác cùng với đơn đề nghị làm bằng chứng về quyền sở hữu nhà đất. Quý vị vui lòng xem hướng dẫn về Biểu mẫu 50-114 và thông tin về "Tài sản thừa kế".  Ngoài ra, quý vị vui lòng xem phần Nhà được thừa kế, Miễn giảm thuế nhà đất và Thuế tài sản.

Khi nào tôi cần nộp đơn đề nghị miễn giảm thuế nhà đất?

Quý vị có thể nộp đơn đề nghị miễn giảm thuế nhà đất bất kỳ lúc nào. Nếu đơn đề nghị của quý vị được đóng dấu bưu điện chậm nhất vào ngày 30 tháng 4, thì chúng tôi sẽ xử lý hồ sơ miễn giảm thuế kịp thời để hóa đơn thuế tài sản của quý vị được phát hành vào mùa thu. Nếu quý vị nộp đơn sau ngày 30 tháng 4, thì quy chế miễn giảm thuế sẽ được áp dụng hồi tố nếu quý vị nộp đơn trong vòng một năm sau ngày quá hạn nộp thuế (thường là 1 tháng 2 của năm nộp thuế tiếp theo). Quý vị cũng có thể nộp đơn đề nghị miễn giảm thuế cho người đã quá 65 tuổi hoặc người khuyết tật bất cứ lúc nào sau khi quý vị đáp ứng đủ điều kiện; quy chế miễn giảm thuế sẽ được áp dụng hiệu lực hồi tố nếu quý vị nộp đơn trong vòng một năm kể từ khi quý vị đủ 65 tuổi hoặc bị khuyết tật.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không nộp thuế tài sản của mình?

Nếu quý vị không trả thuế tài sản của mình, hạt có thể thực hiện quyền cầm giữ nhà và tịch thu nhà của quý vị nếu quý vị không đáp ứng đủ điều kiện để được hoãn nộp thuế. Sau khi nhà của quý vị bị tịch thu, quý vị có thời hạn hai năm để mua lại ngôi nhà của mình. Nhà đất của quý vị không bị tịch thu khi quý vị có các khoản thuế tài sản chưa thanh toán từ thời điểm 20 năm trở về trước. Chủ sở hữu nhà quá 65 tuổi, là người khuyết tật hoặc cựu chiến binh sẽ đủ điều kiện được hoãn nộp thuế tài sản cho đến khi họ qua đời hoặc cho đến khi ngôi nhà không còn là nơi cư trú chính của họ nữa. Tại thời điểm này, tất cả các khoản thuế đều đến hạn phải thanh toán nếu những người thừa kế của người đó cũng không đủ điều kiện để được hoãn nộp thuế. Tiền lãi cho các khoản thuế được hoãn nộp sẽ cộng dồn theo mức lãi suất hàng năm là 8% và đến hạn nộp cùng lúc với các khoản thuế. Quý vị có thể nộp đơn đề nghị hoãn nộp thuế tại quận thẩm định hồ sơ thuộc hạt nơi quý vị đang sinh sống nếu quý vị đáp ứng đủ điều kiện. Trước tiên, quý vị vui lòng kiểm tra với công ty quản lý tài sản thế chấpcủa mình để đảm bảo việc quý vị hoãn nộp thuế sẽ không vi phạm các điều khoản trong khoản vay của quý vị.

Tôi có được yêu cầu thỏa thuận kế hoạch thanh toán để nộp thuế tài sản của mình không?

Quý vị được quyền đề nghị cung cấp một kế hoạch thanh toán để nộp thuế tài sản của mình. Khi một người có nhà ởđược miễn giảm thuế chậm nộp thuế, cơ quan thu thuế phải thỏa thuận lập một kế hoạch nộp thuế theo đợt từ 12 đến 36 tháng nếu chủ nhà đề nghị nộp thuế theo kế hoạch, với điều kiện là chủ nhà chưa thỏa thuận lập một kế hoạch trong 24 tháng trước đó. Tiền lãi chậm nộp sẽ cộng dồn ở mức lãi suất 12% một năm. Những người quá 65 tuổi, bị khuyết tật hoặc cựu chiến binh được miễn giảm thuế có thể chia các khoản nộp thuế của họ trong một năm thành 4 đợt mà không bị phạt hoặc tính lãi. Để được sử dụng phương án thanh toán nộp thuế theo đợt, quý vị phải gửi kèm đơn thông báo về việc sử dụng phương án này cùng với với khoản thanh toán thuế đầu tiên của mình. Các khoản thuế sẽ đến hạn nộp trước ngày 1 tháng 2, ngày 1 tháng 4, ngày 1 tháng tháng 6 và ngày 1 tháng 8.

Hoãn nộp thuế phân biệt với miễn giảm thuế

Hoãn nộp thuế không giống với miễn giảm thuế.

Miễn giảm thuế làm giảm số thuế quý vị phải thanh toán. Quý vị vẫn phải nộp mọi khoản thuế còn lại đúng hạn.

Hoãn nộp thuế cho phép quý vị hoãn nộp khoản thuế mà mình phải nộp. Hoãn nộp thuế không làm giảm các khoản thuế mà quý vị phải nộp và tiền lãi có thể cộng dồn. Người trên 65 tuổi và người khuyết tật có thể hoãn nộp thuế tài sản cho đến khi họ rời khỏi nhà hoặc tài sản của họ được giải quyết.

Quý vị vui lòng xem thông tin chi tiết về hoãn nộp thuế.

Nếu đã kết hôn, chủ sở hữu có thể yêu cầu miễn giảm thuế hai nhà đất không?

Không. Một cặp vợ chồng chỉ có thể yêu cầu được miễn giảm thuế một nhà đất.

Điều gì xảy ra với quyền được miễn giảm thuế nhà đất nếu tôi chuyển khỏi nhà của mình?

Nếu quý vị rời khỏi nhà, quy chế miễn giảm thuế nhà đất vẫn được áp dụng nếu:

 1. Quý vị không đăng ký một nơi cư trú chính khác;
 2. Quý vị có ý định trở lại và
 3. Quý vị vắng nhà trong thời gian dưới 2 năm nếu quý vị không đang phục vụ trong quân đội hoặc sống trong viện dưỡng lão, cơ sở trợ giúp sinh hoạt hoặc cơ sở tương tự.

Điều gì xảy ra với quyền được miễn giảm thuế nhà đất nếu tôi cho người khác thuê nhà của mình?

Nếu quý vị cho thuê một phần ngôi nhà của mình hoặc sử dụng một phần ngôi nhà đó để kinh doanh, thì quy chế miễn giảm thuế vẫn được áp dụng cho toàn bộ ngôi nhà, kể cả phần đã cho thuê, với điều kiện là ngôi nhà đó vẫn là nơi cư trú chính của quý vị (và nếu quý vị chuyển đi, quý vị phải đáp ứng các yêu cầu trên).

Nếu nhà của tôi bị hư hại hoặc bị phá hủy trong một thảm họa, quyền được miễn giảm thuế nhà đất của tôi có bị ảnh hưởng không?

Nếu nhà đất của quý vị bị hư hại hoặc phá hủy do thảm họa và quý vị không thể sống trong đó, thì quy chế miễn giảm thuế nhà đất sẽ vẫn được áp dụng trong thời hạn tối đa 2 năm kể từ ngày bắt đầu chuẩn bị vật chất để xây dựng lại ngôi nhà. Quý vị phải xây dựng lại ngôi nhà trên cùng một bất động sản và sống ở đó sau khi xây dựng.

Các bài viết có liên quan