Chuyển đến nội dung chính

Xóa hay niêm phong lý lịch? Huỷ bỏ so với không tiết lộ ở Texas

Lý lịch tư pháp và giao thông

Sự khác biệt giữa xóa (huỷ bỏ) và niêm phong (không tiết lộ) lý lịch tư pháp của quý vị ở Texas.

Xóa án tích (expunction) (đôi khi được gọi là "expungement") có thể xóa vĩnh viễn các mục nhập khỏi lý lịch tư pháp của một người trưởng thành. Không tiết lộ là khi tòa án "niêm phong" thông tin của một số hành vi phạm tội khỏi tiết lộ công khai.

Đâu là điểm khác biệt giữa xóa án tích và không tiết lộ?

Cả hai đều là các thủ tục được thực hiện để khôi phục lý lịch tư pháp của người trưởng thành, có thể ảnh hưởng đến quá trình tìm kiếm việc làm, giấy phép hành nghề và điểm tín dụng. Luật pháp khác nhau theo từng tiểu bang.

Tại Texas, việc xóa án tích có thể xóa vĩnh viễn các mục nhập khỏi lý lịch tư pháp của người trưởng thành, nhưng việc này rất hạn chế. Không tiết lộ (niêm phong) ẩn đi một số hành vi phạm tội khỏi việc tiết lộ công khai, nhưng các cơ quan tư pháp hình sự, cơ quan cấp phép và một số tổ chức chính phủ vẫn có thể xem được.

Tính hội đủ điều kiện tùy thuộc vào loại vi phạm và loại hình giám sát cộng đồng. Texas có 2 hình thức giám sát cộng đồng: hoãn xét xử và giám sát cộng đồng thường xuyên (quản chế). Các hành vi phạm tội dẫn đến kết án hoặc bị giám sát thường xuyên trong cộng đồng không bao giờ đủ điều kiện để được xóa án tích nhưng có thể đủ điều kiện không tiết lộ hành vi phạm tội. 

Sử dụng ứng dụng Fresh Start (Khởi đầu mới) để xem liệu quý vị có đủ điều kiện cho lệnh xóa án tích hoặc không tiết lộ hay không.

Cách Yêu cầu Lệnh Không tiết lộ có các biểu mẫu và hướng dẫn cho các lệnh không tiết lộ.

Hướng dẫn về Xóa án tích có các biểu mẫu và Bản hướng dẫn về việc xóa án tích. 

Việc hoãn xét xử có được lưu trong lý lịch của tôi không?

Có.

Khi kết thúc phiên tòa hoãn xét xử, tòa án sẽ bác bỏ các cáo buộc mà không có bản án. Tuy nhiên, hành vi phạm tội và bản án hoãn xét xử vẫn được lưu trong lý lịch của quý vị và có thể hiển thị trong các mục tìm kiếm lý lịch công khai và riêng tư.

Xóa án tích

Tại Texas, xóa án tích áp dụng cho:

 • Các tội nhẹ loại C dẫn đến hoãn xét xử hoặc
 • Các hành vi phạm tội không dẫn đến kết án ở bất kỳ mức độ nào, khi các cáo buộc không được đệ trình, bác bỏ hoặc người đó được tha bổng hoặc ân xá.

Ngay cả khi không có tội danh nào, vẫn có một khoảng thời gian chờ đợi tối thiểu trước khi nộp đơn xin xóa án tích:

 • Tội nhẹ (khinh tội) loại C: 180 ngày
 • Tội nhẹ loại A và B: một năm
 • Trọng tội: ba năm

Nếu có tội danh, thời hiệu phải hết hiệu lực đối với mọi tội mà quý vị bị bắt (không chỉ những tội mà quý vị bị buộc tội).

Tôi có thể nộp đơn xin xóa án tích bằng cách nào?

Nộp Đơn xin Xóa án tích tại hạt bắt giữ, cùng với thẻ vân tay của Sở An toàn Công cộng. Lục sự sẽ thông báo cho DPS và ấn định phiên điều trần không sớm hơn 30 ngày kể từ ngày nộp đơn.

Để biết gói xóa án tích miễn phí gồm các biểu mẫu, hãy xem Bộ công cụ Xóa án tích của chúng tôi.

Hiệu lực của Xóa án tích: Lệnh Xóa án tích sẽ xóa các mục nhập khỏi lý lịch tư pháp của quý vị. Quý vị không bắt buộc phải đề cập đến việc xóa án tích trong đơn xin việc hoặc bất cứ nơi nào khác.

Tôi có thể nộp đơn xin không tiết lộ bằng cách nào?

Có hai phương thức không tiết lộ tại Texas:

 1. Tự động không tiết lộ đối với tội nhẹ vi phạm lần đầu: Tự động không tiết lộ chỉ áp dụng cho (1) tội nhẹ vi phạm lần đầu (ngoài tiền phạt giao thông) (2) được thả và trả tự do sau ngày 31 tháng 8 năm 2017. Nếu quý vị đáp ứng tất cả các yêu cầu pháp lý, quan tòa phải ra lệnh không tiết lộ sau 6 tháng kể từ ngày quý vị được hoãn xét xử. Quý vị không cần phải nộp bất kỳ giấy tờ nào.

  Tuy nhiên, trên thực tế, quý vị thường phải nhắc tòa án thực hiện bước này. Nếu đủ điều kiện để được tự động niêm phong lý lịch, quý vị có thể sử dụng các hướng dẫn này để nộp đơn theo 411.072 yêu cầu tòa án.
 2. Không tiết lộ kèm theo đơn kháng nghị: Yêu cầu phải có đơn kháng nghị đối với tất cả các hành vi phạm tội đủ điều kiện không đủ tiêu chuẩn để nhận lệnh tự động. Xem Cách Yêu cầu Lệnh Không tiết lộ để biết các biểu mẫu và hướng dẫn.

Ảnh hưởng của việc không tiết lộ là gì?

Lệnh không tiết lộ có nghĩa là các cơ quan chính phủ không được cung cấp thông tin về hành vi phạm tội của quý vị cho các tổ chức không có thẩm quyền. Ngoài ra, quý vị không bắt buộc phải tiết lộ thông tin về hành vi phạm tội trong đơn xin việc hoặc bất kỳ nơi nào khác. Tuy nhiên, hành vi phạm tội vẫn được lưu trong lý lịch của quý vị và hiển thị cho cơ quan thực thi pháp luật cùng các tổ chức chính phủ khác.

Tại sao tôi không thể xóa án tích hoặc niêm phong lý lịch của mình?

Xóa án tích:

Quý vị không thể xóa bỏ bất kỳ bản án nào. Quý vị chỉ có thể xóa việc hoãn xét xử đối với các tội nhẹ Loại C. Tội nhẹ loại C là mức thấp nhất của vi phạm không liên quan đến giao thông và sẽ không bao giờ bị phạt tù.

Lệnh Không tiết lộ:

Quý vị không đủ điều kiện nhận lệnh không tiết lộ nếu từng bị kết án hoặc hoãn xét xử vì bất kỳ điều nào sau đây:  

 • Hành vi phạm tội là tội phạm tình dục theo Chương 62, Bộ luật Tố tụng Hình sự  
 • Hành vi phạm tội theo Mục 20 của Bộ luật Hình sự Texas.04 (vụ bắt cóc nghiêm trọng)  
  • Hành vi phạm tội theo bất kỳ Mục nào trong Bộ luật Hình sự Texas sau đây:  
  • 19.02 (giết người)
  • 19.03 (giết người nhận án tử hình)
  • 20A.02 (buôn người)
  • 20A.03 (buôn người liên tiếp)
  • 22.04 (gây thương tích cho trẻ em, người già hoặc người khuyết tật)
  • 22.041 (bỏ rơi hoặc gây nguy hiểm cho trẻ em)
  • 25.07 (vi phạm lệnh của tòa án hoặc điều kiện ràng buộc trong vụ việc bạo lực gia đình, lạm dụng hoặc tấn công tình dục, rình rập hoặc buôn lậu)
  • 25.072 (vi phạm nhiều lần một số lệnh của tòa án hoặc điều kiện ràng buộc trong vụ việc bạo lực gia đình, lạm dụng hoặc tấn công tình dục, rình rập hoặc buôn lậu)
  • 42.072 (rình rập) 
 • Bất kỳ hành vi phạm tội nào khác liên quan đến bạo lực gia đình, như được định nghĩa trong Mục 71.004, Bộ luật Gia đình 

Hãy nhớ rằng những hạn chế này áp dụng cho toàn bộ lý lịch tư pháp của quý vị, bao gồm cả hành vi phạm tội mà quý vị muốn niêm phong. Quý vị không bao giờ đủ điều kiện nhận lệnh không tiết lộ cho bất kỳ hành vi phạm tội nào nếu quý vị đã từng bị kết án hoặc hoãn xét xử vì một trong những tội danh trên.

Xem Lệnh Không tiết lộ và Niêm phong Lý lịch Tư pháp của Quý vị tại Texas để biết thêm thông tin.

Tôi phải đợi bao lâu để xóa án tích hoặc niêm phong lý lịch của mình?

Thời gian chờ bắt đầu khi quý vị hoàn thành bản án của mình hoặc hoãn xét xử.

Xóa án tích:

Nếu bị bắt giữ mà không dẫn đến cáo buộc tội danh:

 • Tội nhẹ loại C: 180 ngày
 • Tội nhẹ loại A và B: 1 năm
 • Tất cả các trọng tội: 3 năm

Tuy nhiên, quý vị có thể muốn đợi cho đến khi thời hiệu hết hạn đối với hành vi phạm tội. Nếu không, công tố viên sẽ lựa chọn giữ lý lịch của quý vị trong hồ sơ.

Nếu quý vị bị buộc tội, thì thời hiệu phải hết hiệu lực đối với tất cả các hành vi phạm tội phát sinh từ việc quý vị bị bắt giữ, trừ khi quý vị hoàn thành xuất sắc chương trình chuyển hướng trước khi xét xử. Lưu ý rằng thời hiệu bị tạm dừng kể từ thời điểm quý vị bị buộc tội cho đến khi vụ việc của quý vị được giải quyết.

Không tiết lộ:

Thời gian chờ tùy thuộc vào hành vi phạm tội mà quý vị muốn niêm phong.

 • Đối với hầu hết các tội nhẹ, quý vị đủ điều kiện ngay lập tức hoặc ngay sau khi hoàn thành bản án của mình hoặc hoãn xét xử. 
 • Quý vị phải đợi 2 năm đối với tội nhẹ theo Chương 20, 21, 22, 25, 42, 43 và 46.
 • Quý vị phải đợi 5 năm đối với trọng tội.
 • Quý vị phải đợi từ 2 đến 5 năm đối với DWI, tùy thuộc vào việc đó có phải là DWI trọng tội hay không và quý vị có đặt máy đo nồng độ cồn trong ô tô hay không.

Hướng dẫn liên quan

 • Tôi cần xóa một lệnh bắt giữ khỏi lý lịch của mình (xóa án tích).

  Lý lịch tư pháp người trưởng thành

  Cách yêu cầu tòa án xóa vĩnh viễn một số nội dung khỏi lý lịch tư pháp của người trưởng thành.
 • Hướng dẫn chuẩn bị cho lệnh không tiết lộ

  Lý lịch tư pháp người trưởng thành

  Xác định loại lệnh không tiết lộ mà quý vị đủ điều kiện yêu cầu và chuẩn bị những tài liệu cần thiết.
 • Làm thế nào để yêu cầu một Lệnh không Tiết lộ - Niêm phong lý lịch tư pháp của quý vị

  Lý lịch tư pháp người trưởng thành

  Thiết lập lý lịch tư pháp tại Texas của quý vị ở chế độ riêng tư với một lệnh không tiết lộ.
 • Các bài viết có liên quan

  Biểu mẫu liên quan

 • Fresh Start (Khởi đầu mới)

  Ứng dụng này giúp quý vị tìm hiểu xem mình có đủ điều kiện để xóa hoặc niêm phong lý lịch tư pháp tại Texas hay không.