Chuyển đến nội dung chính

Ly hôn ở Texas

Ly hôn

Bài viết này trả lời các câu hỏi thường gặp về việc ly hôn ở Texas.

Tìm hiểu những thông tin cơ bản về ly hôn ở Texas bao gồm nơi nộp đơn, thời gian ly hôn, điều gì xảy ra trong quá trình ly hôn, v.v.

Đặc biệt cảm ơn Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Texas RioGrande đã đóng góp cho bài viết này.

Người hôn phối của tôi có phải đồng ý ly hôn không?

Không. Texas là tiểu bang ly hôn không viện lỗi, nghĩa là có thể chấp thuận ly hôn ngay cả khi người hôn phối của quý vị không đồng ý. Đối với ly hôn "không viện lỗi", vụ kiện ly hôn của quý vị phải chứng minh được rằng có mâu thuẫn về tính cách và không còn hy vọng có thể quay lại với nhau. Quý vị không cần phải cung cấp thông tin chi tiết về việc đổ vỡ hôn nhân.

Texas cũng dựa trên cơ sở lỗi để tiến hành thủ tục ly hôn, chẳng hạn như hành vi bạo lực và ngoại tình có thể được coi là yếu tố quan trọng trong việc phân xử quyền nuôi con hoặc nhận phần tài sản chung lớn hơn, nhưng việc chứng minh lỗi không phải là yêu cầu pháp lý bắt buộc để ly hôn. Quý vị có thể tham khảo các cơ sở để ly hôn trong Bộ luật gia đình Texas 6.001-6.008.

Tôi nộp đơn ly hôn ở đâu?

Quý vị có thể nộp đơn ly hôn ở Texas nếu quý vị hoặc người hôn phối của quý vị đã sinh sống:

 • tại Texas trong ít nhất 6 tháng qua,
 • tại hạt nơi quý vị nộp đơn ly hôn trong ít nhất 90 ngày qua.

Bộ luật gia đình Texas phần 6.301.

Lưu ý dành cho các gia đình quân nhân: Nếu quý vị đang phục vụ trong quân đội hoặc các cơ quan khác của chính phủ bên ngoài Texas, quý vị vẫn có thể nộp đơn ly hôn ở Texas nếu:

 • Texas là tiểu bang mà quý vị hoặc người hôn phối của quý vị sinh sống trong ít nhất sáu tháng
 • hạt nơi quý vị định nộp đơn ly hôn từng là nơi sinh sống của một trong hai người trong ít nhất 90 ngày. 

Quy định tương tự cũng được áp dụng nếu quý vị đi cùng với người hôn phối đang phục vụ trong quân đội hoặc cơ quan khác của chính phủ bên ngoài Texas. Nếu Texas là quê hương của quý vị, thời gian ở bên ngoài Texas với người hôn phối quân nhân của quý vị được tính là thời gian ở Texas.

Bộ luật gia đình Texas phần 6.303.

Lưu ý đối với các gia đình quân nhân có con: Hãy trao đổi với luật sư nếu quý vị và người hôn phối của quý vị có con chung và đứa trẻ đã sinh sống ở một tiểu bang hoặc quốc gia khác trong sáu tháng qua. Tòa án Texas có thể không có thẩm quyền ban hành lệnh liên quan đến con của quý vị.

Thủ tục ly hôn sẽ hoàn tất trong bao lâu?

Ngoại trừ các vụ kiện liên quan đến bạo lực gia đình, quý vị phải chờ tối thiểu 60 ngày kể từ ngày nộp đơn ly hôn trước khi có thể được chấp thuận ly hôn. Hầu hết các vụ ly hôn đều kéo dài hơn 60 ngày.

Trong thời gian chờ giải quyết vụ ly hôn, tòa án có thể đưa ra Án lệnh tạm thời về tiền cấp dưỡng nuôi con, quyền nuôi con, sử dụng tài sản, thanh toán phí luật sư và các vấn đề khác. Án lệnh tạm thời sẽ được chấm dứt nếu vụ kiện được bác bỏ hoặc tòa án đưa ra quyết định ly hôn chính thức.

Liệu vấn đề về con cái có được đưa vào thủ tục ly hôn không?

Nếu đứa trẻ được sinh ra trong thời gian kết hôn, các vấn đề liên quan đến chúng cũng phải được đưa vào thủ tục ly hôn. Nếu cha mẹ không thỏa thuận được các vấn đề về quyền nuôi con, tiền cấp dưỡng nuôi con, thăm con thì tòa án sẽ quyết định những vấn đề này. Để tìm hiểu về các vấn đề xung quanh yếu tố con cái khi ly hôn, quý vị có thể tham khảo:

Tôi có thể nhận trợ cấp nuôi con mà không cần nộp đơn ly hôn không?

Có. Nếu quý vị ly thân, quý vị có thể nộp đơn xin tiền cấp dưỡng nuôi con thông qua Văn phòng Tổng Chưởng lý, Bộ phận Cấp dưỡng Nuôi con trước khi nộp đơn ly hôn. Đọc bài Tiền cấp dưỡng nuôi con để biết thêm thông tin.

Tài sản và các khoản nợ của chúng tôi sẽ được phân chia như thế nào?

Texas là tiểu bang của tài sản chung. Tài sản chung bao gồm hầu hết mọi tài sản có được trong thời kỳ hôn nhân: thu nhập, tiền lương, tiền tiết kiệm, tài khoản ngân hàng, hưu trí, xe cộ, đất đai, nhà cửa, bát đĩa, đồ nội thất, dụng cụ, đồ điện tử và một số tài sản kinh doanh và hợp tác.

Không quan trọng là người hôn phối nào đã mua tài sản hoặc đứng tên ai trên tài khoản hoặc quyền sở hữu thuộc về ai. Trong hầu hết các vụ kiện, tài sản mua hoặc có được trong thời kỳ hôn nhân là tài sản chung. Tài sản riêng là tài sản thuộc sở hữu trước khi kết hôn hoặc do người hôn phối có được trong thời kỳ hôn nhân thông qua quà tặng, thừa kế hoặc đôi khi là một phần trong vụ đền bù thương tích cá nhân. 

Luật pháp không yêu cầu phải phân chia đều tài sản hoặc nợ khi ly hôn. Tòa án buộc phải phân chia tài sản và nợ một cách công bằng và đúng đắn.

Nợ bao gồm số dư trên phiếu mua xe, thẻ tín dụng, khoản vay cá nhân, khoản vay sinh viên, hóa đơn bệnh viện, bất kể là người nào tạo ra khoản nợ.

Để tìm hiểu thêm về phân chia tài sản và nợ khi ly hôn, quý vị hãy đọc bài Tài sản chungPhân chia tài sản và nợ khi ly hôn.

Texas có quy định về tiền cấp dưỡng không?

Tại Texas, tiền cấp dưỡng được gọi là cấp dưỡng cho người hôn phối. Tòa án có thể ra lệnh cấp dưỡng cho người hôn phối tạm thời trong thời gian chờ giải quyết thủ tục ly hôn. Chỉ một số vụ ly hôn cụ thể mới được áp lệnh cấp dưỡng cho người hôn phối. Mặc dù có một số trường hợp ngoại lệ, tòa án sẽ ra lệnh cấp dưỡng cho người hôn phối trong khoảng thời gian ngắn nhất cần thiết để họ có đủ thu nhập phục vụ cho các nhu cầu hợp lý tối thiểu của bản thân.

Đọc bài Cấp dưỡng cho người hôn phối (tiền cấp dưỡng) để biết thêm thông tin.

Tôi có thể đổi tên không?

Có. Khi quý vị nộp đơn ly hôn, Đơn xin ly hôn gốc có một phần để đánh dấu rằng quý vị muốn tòa án đổi tên của mình. Nếu quý vị là bị đơn, Bản phúc đáp gốc của Bị đơn cũng có một phần để đánh dấu rằng quý vị đang yêu cầu tòa án đổi tên của mình.

Khi quan tòa cho phép ly hôn, quý vị có thể đổi tên của mình thành tên mà quý vị đã sử dụng trước khi kết hôn. Điều này có nghĩa là quý vị có thể sử dụng tên thời con gái (tên khai sinh) của mình hoặc một tên cũ khác. Tuy nhiên, quý vị không thể đổi sang một tên mới. Cần có một vụ kiện riêng nếu quý vị muốn đổi tên của mình thành một tên hoàn toàn mới.

Hướng dẫn liên quan

 • Tôi cần ly hôn. Chúng tôi không có con nhỏ.

  Ly hôn

  Hướng dẫn thủ tục ly hôn khi vợ chồng quý vị không có con chung dưới 18 tuổi (hoặc còn đang học trung học).
 • Tôi cần ly hôn. Chúng tôi có con dưới 18 tuổi.

  Ly hôn

  Cách tiến hành thủ tục ly hôn khi vợ chồng quý vị có con dưới 18 tuổi (hoặc còn đang học trung học).
 • Tôi cần ly hôn. Chúng tôi có con là trẻ vị thành niên. Lệnh về quyền nuôi và trợ cấp nuôi con cuối cùng đã được đưa ra.

  Ly hôn

  Cách để ly hôn khi đã có lệnh cuối cùng của tòa án về quyền nuôi và trợ cấp nuôi con của quý vị (chẳng hạn như lệnh trợ cấp nuôi con của Tổng trưởng lý...
 • Người hôn phối của tôi đã đệ đơn ly hôn.

  Ly hôn

  Nếu quý vị đã được tống đạt giấy tờ ly hôn, hãy tìm hiểu về các lựa chọn và cách phản hồi.
 • Các bài viết có liên quan