Chuyển đến nội dung chính

Tôi cần ly hôn. Chúng tôi có con dưới 18 tuổi.

Ly hôn

Cách tiến hành thủ tục ly hôn khi vợ chồng quý vị có con dưới 18 tuổi (hoặc còn đang học trung học).
Tổng quát

Tổng quát về hướng dẫn

Cảnh báo: Các thông tin và biểu mẫu trong hướng dẫn này không thay thế cho lời khuyên và dịch vụ trợ giúp của luật sư.

This guide explains how to get a divorce when you and your spouse have children younger than 18 (or still in high school), and there are no court orders for custody and support of your children already in place. 

Ly hôn có tranh chấp, vắng mặt và thuận tình
TexasLawHelp.org có hướng dẫn về ly hôn không tranh chấp. Vụ ly hôn của quý vị không có tranh chấp nếu có thể giải quyết theo thỏa thuận hoặc được xử vắng mặt.

Your divorce can be finished by agreement if you and your spouse agree on all the issues (including custody, visitation, and child support) and are both willing to sign the divorce forms.

Your divorce can be finished by default (without your spouse) if your spouse is served and your spouse does not file an answer or otherwise appear in court.

Your divorce is contested if your spouse files an answer or waiver of service and will not sign the Final Decree of Divorce. To finish a contested divorce, you must set your case for a final hearing and give your spouse at least 45 days’ notice of the hearing. Điều quan trọng là phải trao đổi với luật sư nếu có tranh chấp trong vụ ly hôn của quý vị.

Lưu ý. Biểu mẫu theo hướng dẫn này được soạn thảo cho thủ tục ly hôn khác giới. Tuy các bước của thủ tục ly hôn đồng giới hay ly hôn khác giới đều tương tự nhưng biểu mẫu sẽ hơi khác.

Mẹo tra cứu

See TexasLawHelp's I need to do legal research guide.

Các câu hỏi thường gặp về ly hôn

Quý vị có thể nộp đơn ly hôn ở Texas nếu quý vị hoặc người hôn phối của quý vị đã sinh sống:

 • ở Texas trong ít nhất sáu tháng qua, và
 • tại hạt quý vị nộp đơn ly hôn trong ít nhất 90 ngày qua.

Hãy đọc Bộ luật gia đình Texas 6.301.

Note for military families: If you are serving in the military or other government service outside of Texas, you may still file for divorce in Texas if Texas has been: 

 • the home state of either you or your spouse for at least six months, and
 • hạt nơi quý vị định nộp đơn ly hôn từng là nơi sinh sống của một trong hai người trong ít nhất 90 ngày. 

Quy tắc tương tự cũng được áp dụng nếu quý vị đi cùng với người hôn phối đang phục vụ trong quân đội hoặc cơ quan chính phủ khác bên ngoài Texas. Nếu Texas là tiểu bang cư trú của quý vị, thời gian ở bên ngoài Texas với người hôn phối là quân nhân của quý vị được tính là thời gian ở Texas.

Hãy đọc Bộ luật gia đình Texas 6.303.

Note for military families with children: Talk to a lawyer if you and your spouse have children together and your children have lived in another state or country for the last six months. Tòa án Texas có thể không có thẩm quyền ban hành lệnh liên quan đến con của quý vị.

As long as you meet the residency requirements for divorce, you can get divorced in Texas, even if your spouse lives in another state. 

Note: The court must have personal jurisdiction over your out-of-state spouse to include orders in your divorce that impose a personal obligation on your spouse—such as ordering your spouse to pay a debt or pay child support. The Original Petition for Divorce form includes a list of situations that give the Court personal jurisdiction over an out-of-state spouse. Hãy kiểm tra xem có bất kỳ tình huống nào phù hợp với vụ kiện của quý vị hay không. Hãy trao đổi với luật sư nếu không có tình huống nào phù hợp hoặc nếu quý vị có câu hỏi đối với thẩm quyền về nhân thân.

A Texas court cannot make initial custody and visitation orders about a child unless:

 • the child has lived in Texas for at least the last six months (or since birth) or
 • Texas was the child’s home state, and the child has been gone less than six months.

Hãy đọc Bộ luật gia đình Texas 152.201.

Có một vài trường hợp ngoại lệ đối với quy tắc này. Hãy trao đổi với luật sư nếu quý vị gặp vấn đề này.

Get information about being a respondent in a divorce here: My spouse filed for divorce.

Khi nộp đơn ly hôn, quý vị phải thanh toán "phí nộp đơn". Nếu cần tống đạt người hôn phối của quý vị, quý vị cũng phải thanh toán "phí cấp giấy" và "phí tống đạt". Các khoản phí này sẽ khác nhau tùy theo hạt. Hãy liên hệ với văn phòng lục sự quận ở hạt nơi quý vị sẽ nộp đơn ly hôn để biết về lệ phí.

If you don’t have enough money to pay the fees, you can ask a judge to waive the fees by completing and filing a Statement of Inability to Afford Payment of Court Costs. 

Read these to learn more: 

Trong hầu hết các vụ kiện, quý vị phải chờ ít nhất 60 ngày trước khi có thể hoàn tất thủ tục ly hôn.

Khi tính 60 ngày, hãy tìm ngày quý vị đã nộp Đơn xin ly hôn gốc trên lịch, sau đó tính thêm 60 ngày nữa (bao gồm cuối tuần và ngày nghỉ lễ). Nếu ngày thứ 60 rơi vào cuối tuần hoặc ngày lễ, thì được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo. Lưu ý: Khi tính thời hạn chờ trong 60 ngày, vui lòng không tính ngày quý vị nộp Đơn xin ly hôn gốc. Ngày 1 là ngày tiếp theo.

Thời hạn chờ là 60 ngày chỉ áp dụng cho hai trường hợp ngoại lệ.

 1. Nếu người hôn phối của quý vị bị kết án hoặc bị hoãn xét xử tội hình sự về bạo lực gia đình với quý vị hoặc thành viên trong gia đình quý vị, thời gian chờ 60 ngày sẽ được miễn trừ.
 2. Nếu quý vị có lệnh bảo vệ chủ động hoặc lệnh của quan tòa để bảo vệ khẩn cấp khỏi người hôn phối của quý vị do bạo lực gia đình xảy ra trong thời gian kết hôn, thời gian chờ 60 ngày sẽ được miễn trừ.

Lưu ý: Quý vị có thể luôn chờ trên 60 ngày, nhưng không thể hoàn tất thủ tục ly hôn dưới 60 ngày trừ khi áp dụng một trong những trường hợp ngoại lệ này.

Nếu quý vị và người hôn phối không nhất trí về việc cấp dưỡng nuôi con thì vụ việc của quý vị được coi là có tranh chấp. Quý vị nên trao đổi với luật sư nếu vụ kiện của quý vị là có tranh chấp.

Văn phòng Tổng Chưởng lý (OAG) cũng có thể giúp ích. Tuy OAG không thể đại diện cho cả cha và mẹ nhưng OAG có thể yêu cầu quan tòa ban hành lệnh cấp dưỡng nuôi con, hỗ trợ y tế, nuôi con và chăm sóc con.

Sau khi tòa án đưa ra lệnh cuối cùng về quyền trực tiếp nuôi con và cấp dưỡng nuôi con dành cho con quý vị, quý vị có thể sử dụng hướng dẫn này để xin ly hôn: Tôi cần ly hôn. Chúng tôi có con nhỏ. Lệnh về quyền nuôi và trợ cấp nuôi con cuối cùng đã được đưa ra.

Để biết thông tin về việc bắt đầu một vụ kiện với OAG, hãy gọi 1-800-255-8014 hoặc truy cập trang web của OAG tại địa chỉ www.oag.state.tx.us/cs.

Ly hôn là khoảng thời gian không an toàn. Nếu quý vị lo lắng về sự an toàn của bản thân hoặc của con quý vị, hãy gọi cho Đường dây nóng quốc gia 24 giờ về bạo lực gia đình theo số 800-799-SAFE (7233). Họ có thể giới thiệu quý vị với người có thể trợ giúp trong cộng đồng của quý vị.

Để được trợ giúp pháp lý, quý vị cũng có thể gọi:

For situations involving sexual assault, call Legal Aid for Survivors of Sexual Assault at 800-991-5153.

Nếu quý vị là người nhập cư, quý vị cũng có thể gọi cho: ​​

Refugee and Immigrant Center for Education and Legal Services (RAICES) 512-994-2199

Trong trường hợp khẩn cấp, hãy gọi 911.

Find out more in this website's Protection from Violence or Abuse section.

Quý vị không cần phải có luật sư để nộp đơn hoặc phản hồi một vụ kiện ly hôn. Tuy nhiên, các vụ kiện ly hôn rất phức tạp và quyền của quý vị với tư cách là cha mẹ, tài sản và tiền bạc của quý vị có thể gặp rủi ro.

Quý vị nên trao đổi với luật sư gia đình về tình huống cụ thể của mình. Luật sư gia đình chuyên về các vụ kiện liên quan đến gia đình, như ly hôn. Luật sư gia đình có thể giải thích các quyền và lựa chọn của quý vị.

Điều thực sự quan trọng là quý vị phải trao đổi với luật sư gia đình nếu có bất kỳ vấn đề nào sau đây.

 • Quý vị lo lắng cho sự an toàn của bản thân và con quý vị.
 • Vụ kiện của quý vị có tranh chấp.
 • Người hôn phối của quý vị có luật sư.
 • Quý vị hoặc người hôn phối của quý vị sở hữu nhà cửa, tiền hưu trí, doanh nghiệp, tài sản có giá trị khác hoặc có rất nhiều nợ.
 • Quý vị cần cấp dưỡng cho người hôn phối (tiền cấp dưỡng).
 • Quý vị và người hôn phối của quý vị có con bị khuyết tật.
 • Quý vị hoặc người hôn phối của quý vị đang bị phá sản hoặc đang có kế hoạch nộp đơn xin phá sản.
 • Quý vị kết hôn đồng giới và quý vị và người hôn phối có con nhưng không có lệnh về nhận con nuôi hoặc bất kỳ lệnh nào khác của tòa quy định rõ rằng cả hai là cha mẹ hợp pháp của đứa trẻ.

Nếu cần hỗ trợ để tìm một luật sư, quý vị có thể:

Hướng dẫn và biểu mẫu

Cảnh báo: Các thông tin và biểu mẫu trong hướng dẫn này không thay thế cho lời khuyên và dịch vụ trợ giúp của luật sư.

These instructions explain the basic steps in an agreed divorce with children. Mỗi bước đều có liên kết đến (các) biểu mẫu cần thiết cho bước đó.  

Sử dụng các hướng dẫn này nếu:

 • you and your spouse agree about all the issues (including child custody and child support) and will both sign the necessary court forms; and
 • there are no court orders for custody and support of your children already in place (other than a family violence protective order).
 • Nếu tòa án đã đưa ra lệnh cuối cùng về quyền trực tiếp nuôi con và cấp dưỡng nuôi con dành cho con quý vị (không bao gồm lệnh bảo vệ khỏi bạo lực gia đình), hãy sử dụng hướng dẫn này để thay thế: Tôi cần ly hôn. Chúng tôi có con nhỏ. Lệnh về quyền nuôi và trợ cấp nuôi con cuối cùng đã được đưa ra.
 • Nếu có lệnh bảo vệ khỏi bạo lực gia đình, hãy sử dụng Danh bạ trợ giúp pháp lý để tham khảo ý kiến ​​của chuyên gia pháp lý về các phương án của quý vị. Nếu quý vị là nạn nhân của bạo lực gia đình, quý vị có thể đủ điều kiện để được trợ giúp pháp lý miễn phí.

A packet that combines both the instructions and the forms can be found at the website of the Harris County Law Library: Combined Forms Packets.

Danh mục các bước thực hiện

Nộp đơn ly hôn ở đúng hạt là điều rất quan trọng. Vụ kiện của quý vị sẽ bị bác bỏ nếu quý vị nộp nhầm hạt. You can file for divorce in the county where you live or in the county where your spouse lives as long as you or your spouse meets these residency requirements:

You can file for divorce in the county where you live as long as:

 • quý vị đã sống ở hạt đó ít nhất 90 ngày qua và
 • quý vị đã sống ở Texas trong ít nhất sáu tháng qua.

Or, you can file for divorce in the county where your spouse lives as long as:

 • người hôn phối của quý vị đã sống ở hạt đó ít nhất 90 ngày qua và
 • người hôn phối của quý vị đã sống ở Texas trong ít nhất sáu tháng qua.

Nếu cả quý vị và người hôn phối của mình đều không đáp ứng các yêu cầu về nơi cư trú, xin hãy trao đổi với luật sư.

Read Filing a Divorce with Children for more information.

Fill out this starting form: Original Petition for Divorce (Set B) (called the Petition for short).

Quý vị sẽ nộp (đệ) đơn kiến nghị lên tòa án để bắt đầu vụ ly hôn. Đơn kiến nghị cho quan tòa và người hôn phối của quý vị biết rằng quý vị muốn ly hôn và nêu rõ nội dung quý vị muốn quan tòa ra lệnh trong Giấy ly hôn chính thức. Câu hỏi thường gặp và Bài viết có liên quan đi kèm các hướng dẫn này sẽ giúp quý vị hiểu về các lựa chọn của mình.

When you fill out the Petition, print your answers neatly in blue or black ink. Không để trống. Quý vị là "nguyên đơn" và người hôn phối của quý vị là "bị đơn".

Hãy trao đổi với luật sư nếu quý vị có thắc mắc hoặc cần trợ giúp.

Lưu ý: Đơn kiến nghị yêu cầu quý vị cung cấp địa chỉ của mình. Người hôn phối của quý vị sẽ nhận được một bản sao của Đơn kiến nghị. Nếu quý vị quan ngại về việc người hôn phối biết địa chỉ của quý vị, hãy gọi cho Đường dây pháp lý về bạo lực gia đình theo số 800-374-4673 để được tư vấn miễn phí.

Fill out these additional starting forms if required for your case:

Lập hai bản sao của các biểu mẫu bắt đầu đã được điền đầy đủ sau:

 • Đơn xin ly hôn gốc
 • Exhibit: Out-of-State Party Declaration (only if you or your spouse lives outside of Texas)
 • Statement of Inability to Afford Payment of Court Courts (only if you are asking the court to waive court costs)

Nộp (đệ) Đơn kiến nghị và các biểu mẫu bắt đầu khác đã điền đầy đủ thông tin lên tòa án. 

Find out if your county has standing orders. If it does, you must attach a copy of the standing orders to your petition. 

Để gửi trực tuyến các biểu mẫu của quý vị, hãy truy cập E-File Texas và làm theo hướng dẫn. Để nộp đơn ly hôn trực tiếp, hãy mang Đơn xin ly hôn gốc và các biểu mẫu bắt đầu bổ sung (và bản sao) đến văn phòng lục sự quận tại hạt mà quý vị đã xác định là đúng nơi để nộp đơn ly hôn.

Tại văn phòng lục sự:

 • Nộp Đơn kháng nghị và các biểu mẫu bắt đầu khác (cùng các bản sao).
 • Thanh toán lệ phí nộp đơn (hoặc nộp Tuyên bố về việc mất khả năng thanh toán chi phí tòa án đã điền đầy đủ nếu quý vị không thể chi trả lệ phí). You can call the clerk's office beforehand to learn your case's filing fee.
 • Hãy hỏi lục sự xem có lệnh mặc định địa phương nào mà quý vị cần tuân theo hay đính kèm vào bất kỳ tài liệu nào của mình hay không.
 • Hãy hỏi lục sự xem có các thủ tục hoặc quy định địa phương nào mà quý vị cần biết về vụ ly hôn của mình không.
 • The clerk will write your cause number and court number at the top of the first page of your Petition. (Hãy viết mã này ở đầu của bất kỳ tài liệu nào mà quý vị nộp trong vụ ly hôn của mình.)
 • Lục sự sẽ đóng dấu hồ sơ các bản sao của quý vị và ghi rõ ngày giờ. Lục sự sẽ lưu giữ bản gốc và gửi lại các bản sao cho quý vị. One copy is for you, and one copy is for your spouse.

If your child has ever received TANF or Medicaid, you must send a file-stamped copy of your Petition to the Office of the Attorney General (OAG) Child Support Division (and be able to prove that you did so). 

There are two ways to send the petition to the Office of the Attorney General Child Support Division.

 1. By email. You can scan a file-stamped copy of your Petition and email it. Quý vị có thể tìm địa chỉ email của văn phòng hỗ trợ trẻ em của OAG tại hạt nơi vụ kiện của quý vị được thụ lý ở đây: Địa chỉ email của các văn phòng hỗ trợ trẻ em. Viết mã số vụ kiện và hạt nơi quý vị nộp vụ kiện của mình trong dòng tiêu đề của email. In một bản sao email của quý vị. Đây là bằng chứng của quý vị. Hãy mang theo bản sao này khi quý vị tới tòa án để giải quyết vụ kiện của mình.

 2. By certified mail, return receipt requested. Or, you can mail a copy of your Petition by certified mail, return receipt requested. The post office has the forms for certified mail, return receipt requested. 

  Quý vị có thể tìm địa chỉ thư của văn phòng hỗ trợ trẻ em của OAG tại hạt nơi vụ kiện của quý vị được thụ lý ở đây: Địa chỉ thư của các văn phòng hỗ trợ trẻ em

  Bưu điện sẽ cung cấp cho quý vị biên lai khi quý vị gửi Đơn kháng nghị. OAG sẽ ký vào biên nhận phản hồi (thường được gọi là "thẻ xanh") và gửi lại cho quý vị. Đây là bằng chứng của quý vị. Hãy mang theo biên nhận và biên nhận phản hồi (thẻ xanh) khi quý vị tới tòa án để giải quyết vụ kiện. 

Cung cấp cho người hôn phối của quý vị: 

CẢNH BÁO! Không giao tận tay bất kỳ giấy tờ nào cho người hôn phối của quý vị nếu đã xảy ra bạo lực trong mối quan hệ này, đặc biệt nếu quan tòa đã ký Lệnh bảo vệ yêu cầu quý vị hoặc người hôn phối của quý vị không lại gần người kia. Thay vào đó quý vị có thể để người hôn phối của mình được tống đạt. If you decide to have your spouse served, use these instructions instead: Instructions & Forms for a Default Divorce with Children in the checklist below this checklist. 

Ask your spouse to fill out and sign the Waiver of Service Only form, or the Respondent’s Original Answer form. Your spouse can fill out and sign either form. 

They should return the signed form to you or turn it in at the clerk's office. Nếu người hôn phối của quý vị gửi biểu mẫu đã ký cho quý vị, hãy lập một bản sao và nộp bản gốc tại văn phòng lục sự. Quý vị có thể nộp ngay hoặc để tới khi quý vị tới tòa án để hoàn tất vụ kiện.

Lưu ý:

 • Biểu mẫu Chỉ đối với quyền miễn trừ tống đạt phải được ký trước mặt công chứng viên. 

  If your spouse plans to sign the Waiver of Service Only form, tell them to sign it before a notary at least one day after you file the Petition. Nếu không, người hôn phối của quý vị sẽ phải thực hiện lại.

 • Biểu mẫu Phúc đáp ban đầu của bị đơn không cần phải ký tên trước mặt công chứng viên.

Tip: If your divorce is agreed, your spouse must also sign a completed Final Decree of Divorce form. Quý vị có thể tiết kiệm thời gian khi điền vào mẫu Giấy ly hôn chính thức ngay bây giờ và gửi cho người hôn phối của quý vị kèm theo biểu mẫu Phúc đáp hoặc Miễn trừ tống đạt. Read Step 6 for information about filling out the Final Decree of Divorce form.

THAY ĐỔI LUẬT! Tất cả các vụ kiện áp dụng luật gia đình được nộp sau ngày 1 tháng 9 năm 2023, không còn cần phải trao đổi Bản tường trình sơ bộ bắt buộc trước đó nữa. Nếu vụ kiện của quý vị được nộp trước ngày 1 tháng 9 năm 2023, sau khi một bên trong vụ kiện áp dụng luật gia đình (chẳng hạn như ly hôn) nộp phúc đáp, cả hai bên có nghĩa vụ trao đổi một số thông tin và tài liệu nhất định trong vòng 30 ngày. Tìm biểu mẫu tại đây: Bản tường trình sơ bộ bắt buộc trong các vụ ly hôn, hủy bỏ hôn ước và các vụ kiện tuyên bố hôn nhân vô hiệu. Xem các Thỏa thuận điều luật 11 để biết thông tin (và các biểu mẫu) về cách miễn tường trình bắt buộc theo thỏa thuận.

 1. Final Decree of Divorce:
  • Fill out the Final Decree of Divorce (Set B) form completely (except for the judge’s signature) before you go to court.
  • You and your spouse may want to fill out this form together.
  • Điền phần trả lời của quý vị bằng mực xanh hoặc mực đen. Không để trống bất kỳ phần nào.
  • You are the “petitioner,” and your spouse is the “respondent.”
 2. Possession Order:
  • Print out and complete a possession order form. This form will not automatically print with the Final Decree of Divorce form.
  • If the standard possession schedule works for your family, fill out the Standard Possession Order form and attach it to the Final Decree of Divorce.
  • If the Standard Possession Order does not work for your family or would not be safe for your children, you can hire a lawyer to write a possession order that meets your family’s specific needs. Alternatively, you can use one of the possession orders included in this article: Child Visitation and Possession Orders.
 3. Income Withholding Order for Support:
 4. Information on Suit Affecting the Family Relationship form:
 5. Qualified Domestic Relations Order (QDRO) form for retirement benefits:
  • If you are dividing retirement benefits (other than an IRA), you must complete a Qualified Domestic Relations Order (QDRO) form.
  • TexasLawHelp.org​​​​​​​ không cung cấp biểu mẫu QDRO.
  • Quý vị có thể liên hệ với chủ sở hữu lao động hoặc người quản lý kế hoạch hưu trí để xem họ có biểu mẫu QDRO mẫu không. Nếu không, quý vị cần thuê luật sư để soạn thảo biểu mẫu QDRO.
  • Even if you use the employer or plan administrator’s form, you should have a lawyer review it to ensure you are not giving up important benefits.
  • Have the QDRO prepared before you go to court so the judge can sign it when you finish your divorce. Learn more here: Dividing Retirement Benefits Upon Divorce.

Một số hạt yêu cầu luật sư xem xét các tài liệu của quý vị, trong khi những hạt khác thì không. You should speak with the district clerk's office in your county to understand the local requirements. Ngay cả khi không bắt buộc, quý vị nên nhờ luật sư gia đình xem xét mẫu Giấy ly hôn chính thức mà quý vị đã điền. Luật sư gia đình chuyên về các vụ kiện liên quan đến gia đình như ly hôn.

Quý vị có thể thuê luật sư gia đình chỉ để xem xét các biểu mẫu của quý vị. Trường hợp này được gọi là ​​​​​​​đại diện có giới hạn về phạm vi. Quý vị cũng có thể trao đổi với một luật sư miễn phí tại văn phòng tư vấn pháp luật. Nếu cần hỗ trợ để tìm một luật sư, quý vị có thể:

 1. Sử dụng Danh bạ trợ giúp pháp lý của chúng tôi để tìm dịch vụ giới thiệu luật sư, văn phòng trợ giúp pháp lý hoặc trung tâm tự trợ giúp trong khu vực của quý vị.
 2. Kiểm tra trang Các ​​​​​​sự kiện và phòng tư vấn pháp lý của chúng tôi để biết các phòng tư vấn pháp lý trong khu vực của quý vị.
 3. Sử dụng mục Đặt câu hỏi để trò chuyện trực tuyến với một luật sư hoặc sinh viên luật.

Ask your spouse to review and sign your completed Final Decree of Divorce form, and return it to you.

Make sure the Final Decree of Divorce form (including the attached possession order) is completely filled out before your spouse signs it. You cannot make changes to the Final Decree of Divorce once it has been signed by your spouse unless they initial each change.

Giữ lại mẫu Giấy ly hôn chính thức đã ký cho đến khi hoàn tất vụ kiện.

Trong hầu hết các vụ kiện, quý vị phải chờ ít nhất 60 ngày trước khi có thể hoàn tất thủ tục ly hôn.

Khi tính 60 ngày, hãy tìm ngày quý vị đã nộp Đơn xin ly hôn gốc trên lịch, sau đó tính thêm 60 ngày nữa (bao gồm cuối tuần và ngày nghỉ lễ). Nếu ngày thứ 60 rơi vào cuối tuần hoặc ngày lễ, thì được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo. Lưu ý: Khi tính thời gian chờ trong 60 ngày, vui lòng không tính ngày quý vị nộp Đơn xin ly hôn gốc. Ngày 1 là ngày tiếp theo.

There are only two exceptions to the 60-day waiting period.

 1. Nếu người hôn phối của quý vị bị kết án hoặc bị hoãn xét xử tội hình sự về bạo lực gia đình với quý vị hoặc thành viên trong gia đình quý vị, thời gian chờ 60 ngày sẽ được miễn trừ.
 2. Nếu quý vị có lệnh bảo vệ chủ động hoặc lệnh của quan tòa để bảo vệ khẩn cấp khỏi người hôn phối của quý vị do bạo lực gia đình xảy ra trong thời gian kết hôn, thời gian chờ 60 ngày sẽ được miễn trừ.

Note: You can always wait longer than 60 days, but your divorce cannot be finished in fewer than 60 days unless one of these exceptions applies.

 1. Contact the clerk’s office.
  • Hãy gọi cho văn phòng lục sự để biết thời điểm và địa điểm tòa án xét xử các vụ kiện không tranh chấp.
  • Nếu quý vị đã gửi một bản sao Đơn kiến nghị tới Văn phòng Tổng Chưởng lý (OAG), hãy hỏi lục sự để biết OAG có nộp bất cứ mẫu đơn nào trong vụ kiện của quý vị không. If they did not, you can finish your divorce without further notice to the OAG. If they did, talk to a lawyer about what to do next. You can use Ask a Question to chat with a lawyer online.
 2. Preparing for Court.
  • Print and read through the sample testimony. Quý vị phải đọc lời khai này cho quan tòa khi ra tòa để hoàn tất thủ tục ly hôn.
  • Ensure that everything in the sample testimony is true for you. Nếu không, hãy trao đổi với luật sư. Hãy nhớ rằng, mọi điều quý vị nói trước tòa phải đúng sự thật và chính xác. Quý vị có thể bị buộc tội nói dối trước tòa.
 3. Tips for the Courtroom:
 4. Finishing the Case Without Going to the Courthouse
  • Some judges let you use an affidavit to satisfy the prove-up requirements in an agreed divorce.
  • If you'd like to see if the judge will accept an affidavit instead of short testimony, contact the court coordinator. Some judges may not accept prove-up affidavits, and some will only accept them for divorces without children.
  • If the judge will accept an affidavit, you can use this form: Affidavit for Prove-Up of Agreed Divorce With Children. Quý vị cần tuyên thệ theo biểu mẫu này trước sự có mặt của công chứng viên. Mọi thông tin trong tờ khai hữu thệ​​​​​​​ phải đúng sự thật và chính xác. Quý vị có thể bị buộc tội nói dối trước tòa án. See Texas Penal Code 37.
  • Virtual Appearances: If you want to appear in court by Zoom or another videoconferencing tool, read Virtual Court to learn how.

Mang theo những giấy tờ này đến tòa án vào ngày quý vị dự định giải quyết vụ kiện của mình:

 1. File-stamped copy of your Original Petition for Divorce.
 2. Waiver of Service or Answer form filled out and signed by your spouse (and one copy).
 3. Final Decree of Divorce form completely filled out and signed by both you and your spouse (make sure a completed possession order is attached).
 4. Income Withholding Order for Support if child support will be ordered.
 5. Sample Testimony Divorce with Children (Set B).
 6. Any additional documents needed for your specific case, such as a Qualified Domestic Relations Order (QDRO) signed by both you and your spouse if you are dividing a retirement account.
 7. The completed Information on Suit Affecting the Family Relationship form (also known as the "Austin" form), printed on one sheet of paper (front and back).

When you get to the courthouse:

 1. Hãy đến văn phòng lục sự.
  • File the Respondent’s Original Answer or Waiver of Service Only form that was filled out and signed by your spouse.
  • Ask the clerk to file-stamp your copy. Mang theo bản sao có đóng dấu hồ sơ của quý vị đến tòa án.
  • Ask if you need the court file or docket sheet (a list of what has been filed in your case).
 2. Khi quý vị đến phòng xử án:
  • Nói với lục sự rằng quý vị đang ở đó và đưa cho lục sự giấy tờ của mình.
  • Ngồi xuống cho đến khi quan tòa gọi tới vụ kiện của quý vị.
 3. Khi quan tòa gọi tới vụ kiện của quý vị:
  • Hãy đi lên phía trước phòng xử án và đứng trước bục của quan tòa.
  • Quan tòa sẽ yêu cầu quý vị giơ bàn tay phải lên và tuyên thệ sẽ nói sự thật.
  • Quan tòa có thể đặt câu hỏi cho quý vị hoặc có thể yêu cầu quý vị tự đọc lời khai. Chuẩn bị sẵn Mẫu lời khai ly hôn khi có con chung.
  • Quan tòa sẽ lắng nghe những gì quý vị nói và xem xét các giấy tờ của quý vị. If everything is in order, the judge will sign your Final Decree of Divorce.

Sau khi quan tòa ký Giấy ly hôn chính thức​​​​​​​, hãy quay lại văn phòng lục sự.

 1. File (turn in) the Final Decree of Divorce and any other orders the judge signs. Your divorce is not final until you do so.

 2. Nhận một bản sao chứng thực của Giấy ly hôn chính thức và bất kỳ lệnh nào khác có chữ ký của quan tòa từ lục sự khi quý vị đang ở đó. Lục sự có thể tính phí cho các bản sao được chứng thực.  

 3. If your name was changed, get at least 3 certified copies of your Final Decree of Divorce to take to the agencies listed in Step 13. Lục sự có thể tính phí cho các bản sao được chứng thực. 

 4. Nếu đã có lệnh về quyền cấp dưỡng nuôi con, hãy hỏi lục sự cách thiết lập tài khoản cấp dưỡng nuôi con.

 5. File the completed Information on Suit Affecting the Family Relationship form (also known as the "Austin" form), printed on one sheet of paper (front and back).

 6. Hoàn thành và gửi Hồ sơ lệnh cấp dưỡng nuôi con cho văn phòng lục sự để thiết lập tài khoản cấp dưỡng nuôi con.

Gửi một bản sao đóng dấu hồ sơ của Giấy ly hôn chính thức và bất kỳ lệnh nào khác có chữ ký của quan tòa cho người hôn phối của quý vị.

Làm theo các bước bổ sung sau nếu áp dụng với trường hợp của quý vị:

 1. Child Support and Medical Support:
  • If you were ordered to pay child support and/or cash medical support, you can get additional information from the Texas Attorney General's Child Support Division website or by calling 800-252-8014.
  • If your ex-spouse was ordered to pay child support,  medical support, or both—and doesn’t pay—contact the Texas Attorney General Child Support Division for help enforcing your order.
 2. Name change: If your name was changed, take a certified copy of your Final Decree of Divorce to the following agencies:
  • Văn phòng Quản lý An sinh Xã hội (SSA) trong khu vực của quý vị để thay thẻ an sinh xã hội.
  • Văn phòng Bộ An toàn Công cộng (DPS) trong khu vực của quý vị để đổi giấy phép lái xe hoặc thẻ căn cước của tiểu bang.
  • Văn phòng Ghi danh Cử tri tại Hạt của quý vị để thay đổi thẻ ghi danh cử tri. (For more information, contact the Texas Secretary of State.)
  • Contact the U.S. State Department to change your name on your passport.
 3. Vehicle titles: Transfer car titles. If a vehicle (not already in your name alone) is awarded to you, give a certified copy of the Final Decree of Divorce to your county tax office and apply for title. Số nhận dạng xe (VIN) phải được nêu trong Giấy ly hôn chính thức của quý vị.
 4. Real property: File deeds to transfer title to real property (house or land) at the property records office in the county where the property is located.
 5. Retirement accounts: If the judge signed a QDRO dividing a retirement account, send a certified copy of the QDRO to the administrator of the retirement plan by certified mail return receipt requested. You won’t get your share of the retirement funds if this isn't done.
 6. Legal and Financial Updates: Revise your will, insurance policies, and all financial account beneficiary designations as needed.

Các biểu mẫu cần thiết

Cảnh báo: Các thông tin và biểu mẫu trong hướng dẫn này không thay thế cho lời khuyên và dịch vụ trợ giúp của luật sư.

Các hướng dẫn này giải thích thủ tục ly hôn vắng mặt khi có con nhỏ. Mỗi bước đều có liên kết đến (các) biểu mẫu cần thiết cho bước đó.  

"Vắng mặt" nghĩa là quý vị đã tống đạt cho người hôn phối của mình các giấy tờ ly hôn gốc và người hôn phối đó không gửi lại bản phúc đáp cho tòa án. Nếu người hôn phối của quý vị đã được tống đạt và ​​​​​​​vắng mặt (không gửi bản phúc đáp cho tòa án), quý vị có thể hoàn tất thủ tục ly hôn mà không cần sự có mặt của người hôn phối.

Sử dụng các hướng dẫn này nếu:

 • quý vị cho rằng người hôn phối sẽ không tham gia vào quá trình ly hôn,
 • không có án lệnh về quyền trực tiếp nuôi con và cấp dưỡng nuôi con dành cho con quý vị (ngoài lệnh bảo vệ khỏi bạo lực gia đình).
 • Nếu tòa án đã đưa ra lệnh về quyền trực tiếp nuôi con và cấp dưỡng nuôi con dành cho con quý vị (không bao gồm lệnh bảo vệ khỏi bạo lực gia đình). Thay vào đó, quý vị hãy sử dụng hướng dẫn sau: Tôi cần ly hôn. Chúng tôi có con nhỏ. Lệnh về quyền nuôi và trợ cấp nuôi con cuối cùng đã được đưa ra.
 • Nếu có lệnh bảo vệ khỏi bạo lực gia đình, hãy sử dụng Danh bạ trợ giúp pháp lý để trao đổi với chuyên gia pháp lý về các phương án của quý vị. Nếu quý vị là nạn nhân của bạo lực gia đình, quý vị có thể đủ điều kiện để được trợ giúp pháp lý miễn phí.

Để in cả hướng dẫn và biểu mẫu, vui lòng nhấp vào đây.

Danh mục các bước thực hiện

Nộp đơn ly hôn ở đúng hạt là điều rất quan trọng. Vụ kiện của quý vị sẽ bị bác bỏ và mất phí nộp đơn nếu quý vị nộp nhầm hạt.

Quý vị có thể nộp đơn ly hôn tại hạt cư trú của quý vị hoặc của người hôn phối miễn là quý vị hoặc người hôn phối đáp ứng các yêu cầu về nơi cư trú như sau:

 • Quý vị có thể nộp đơn ly hôn tại hạt cư trú miễn là:
  • Quý vị đã sống ở hạt đó ít nhất 90 ngày qua
  • quý vị đã sống ở Texas trong ít nhất 6 tháng qua.
 • Hoặc quý vị có thể nộp đơn ly hôn tại hạt cư trú của người hôn phối miễn là:
  • Người hôn phối của quý vị đã sống ở hạt đó ít nhất 90 ngày qua
  • người hôn phối của quý vị đã sống ở Texas ít nhất 6 tháng qua.

Nếu cả quý vị và người hôn phối của mình đều không đáp ứng các yêu cầu về nơi cư trú, xin hãy trao đổi với luật sư.

Vui lòng đọc Câu hỏi thường gặp: Nộp đơn ly hôn trong trường hợp có con chung để biết thêm thông tin.

Hãy điền vào biểu mẫu bắt đầu này:

Quý vị sẽ nộp (đệ) đơn kiến nghị lên tòa án để bắt đầu vụ ly hôn. Đơn kiến nghị cho quan tòa và người hôn phối của quý vị biết rằng quý vị muốn ly hôn và nêu rõ nội dung quý vị muốn quan tòa ra lệnh trong Giấy ly hôn chính thức. Câu hỏi thường gặpCác bài viết có liên quan đi kèm với các hướng dẫn này sẽ giúp quý vị hiểu về các lựa chọn của mình.

Khi quý vị điền vào Đơn kiến nghị:

 • Điền phần trả lời của quý vị bằng mực xanh hoặc mực đen. Không để trống.
 • Quý vị là "nguyên đơn" và người hôn phối của quý vị là "bị đơn".
 • Hãy trao đổi với luật sư nếu quý vị có thắc mắc hoặc cần trợ giúp.

Lưu ý: Đơn kháng nghị yêu cầu cung cấp địa chỉ của quý vị. Người hôn phối của quý vị sẽ nhận được một bản sao của Đơn kiến nghị. Nếu quý vị quan ngại về việc người hôn phối biết địa chỉ của quý vị, hãy gọi cho Đường dây pháp lý về bạo lực gia đình theo số (800) 374-4673 để được tư vấn miễn phí.

Hãy điền vào các biểu mẫu bắt đầu bổ sung này, nếu cần thiết, cho vụ kiện của quý vị:

Lập hai bản sao của các biểu mẫu bắt đầu đã được điền đầy đủ sau:

 • Đơn xin ly hôn gốc,
 • Tài liệu dẫn chiếu: Tuyên bố của bên sống ngoài tiểu bang (chỉ bắt buộc trong trường hợp quý vị hoặc người hôn phối sống bên ngoài Texas) và
 • Bản tường trình về việc không đủ khả năng chi trả lệ phí toà án (chỉ bắt buộc trong trường hợp quý vị xin tòa án miễn giảm lệ phí toà án).

Nộp (đệ) Đơn kiến nghị và các biểu mẫu bắt đầu khác đã điền đầy đủ thông tin lên tòa án.

Quý vị cần tìm hiểu xem hạt của mình có lệnh mặc định hay không. Nếu có, quý vị sẽ cần đính kèm bản sao của các lệnh mặc định với đơn kháng nghị của mình. 

 • Để gửi trực tuyến các biểu mẫu của quý vị, hãy truy cập E-File Texas và làm theo hướng dẫn. Sử dụng hướng dẫn Tôi muốn gửi tài liệu qua phương thức điện tử (nộp hồ sơ điện tử) để tìm hiểu về cách nộp hồ sơ điện tử.
 • Để nộp các biểu mẫu trực tiếp, hãy mang Đơn kiến nghị và các biểu mẫu bắt đầu khác (cũng như các bản sao) đến văn phòng lục sự quận tại hạt nơi quý vị đã xác định là hạt phù hợp để nộp đơn ly hôn.  

Tại văn phòng lục sự:

 • Nộp Đơn kháng nghị và các biểu mẫu bắt đầu khác (cùng các bản sao).
 • Hãy thông báo cho lục sự rằng quý vị muốn tống đạt trực tiếp cho người hôn phối của mình. Điều này có nghĩa là cảnh sát, cảnh sát trưởng hoặc thừa phát lại tư nhân sẽ giao giấy tờ ly hôn gốc trực tiếp cho người hôn phối của quý vị.

  (Lưu ý: Nếu người hôn phối của quý vị đồng ý ký vào các biểu mẫu tòa án cần thiết thì quý vị không cần phải tống đạt cho người hôn phối đó. Thay vào đó, hãy làm theo các hướng dẫn sau: Hướng dẫn và biểu mẫu Ly hôn THUẬN TÌNH trong trường hợp có con chung (tài liệu về Ly hôn THUẬN TÌNH trong trường hợp có con chung nằm trong bộ hướng dẫn và biểu mẫu ở phía trên danh sách kiểm này.).
 • Thanh toán lệ phí nộp đơn (hoặc nộp Tuyên bố về việc mất khả năng thanh toán chi phí tòa án đã điền đầy đủ nếu quý vị không thể chi trả lệ phí). Quý vị có thể gọi cho văn phòng lục sự trước để tìm hiểu về lệ phí nộp đơn cho trường hợp của mình.
 • Hãy hỏi lục sự xem có lệnh mặc định nào của địa phương mà quý vị cần tuân theo hay đính kèm vào bất kỳ tài liệu nào của mình hay không
 • Hãy hỏi lục sự xem có các thủ tục hoặc quy định địa phương nào mà quý vị cần biết về vụ ly hôn của mình không.
 • Lục sự sẽ viết "Mã số vụ kiện" và "Mã số tòa án" ở đầu trang đầu tiên trong Đơn kiến nghị của quý vị. (Hãy viết mã này ở đầu của bất kỳ tài liệu nào mà quý vị nộp trong vụ ly hôn của mình.)
 • Lục sự sẽ "đóng dấu" các bản sao của quý vị và ghi ngày giờ. Lục sự sẽ giữ lại bản gốc và trả lại các bản sao cho quý vị.
 • Lục sự sẽ in biểu mẫu "trát hầu tòa". Trát hầu tòa thông báo cho người hôn phối của quý vị rằng quý vị đã đệ đơn ly hôn. Trát hầu tòa cũng thông báo cho người hôn phối của quý vị biết rằng nếu không nộp đơn phúc đáp lên tòa án, quý vị sẽ có thể hoàn tất thủ tục ly hôn vắng mặt (không có mặt của người hôn phối). Lục sự sẽ đính kèm bản sao khác của Đơn kiến nghị vào trát hầu tòa. Trát hầu tòa và Đơn kiến nghị là "giấy tờ ly hôn gốc" phải được cảnh sát, cảnh sát trưởng hoặc thừa phát lại tư nhân tống đạt cho người hôn phối của quý vị. Đọc Bước 4 để biết hướng dẫn.

Quý vị có trách nhiệm tống đạt cho người hôn phối của quý vị các giấy tờ ly hôn gốc thông qua cảnh sát, cảnh sát trưởng hoặc thừa phát lại tư nhân. Quý vị không thể đích thân tống đạt các giấy tờ ly hôn gốc.

Để tống đạt​​​​​​​ trực tiếp cho người hôn phối của mình:

 • hãy gửi giấy tờ tòa án sơ thẩm cho cảnh sát, cảnh sát trưởng hoặc thừa phát lại tư nhân tại hạt nơi người hôn phối của quý vị cư trú hoặc làm việc;
 • bao gồm phí tống đạt (hãy gọi trước để biết về chi phí) hoặc một bản sao Tuyên bố về việc mất khả năng thanh toán chi phí tòa án đã đóng dấu hồ sơ;
 • phong bì đã ghi sẵn địa chỉ và dán tem.

Cảnh sát, cảnh sát trưởng hoặc thừa phát lại tư nhân sẽ:

 • giao giấy tờ ly hôn gốc cho người hôn phối của quý vị,
 • điền đầy đủ vào bản Hồi báo sau khi tống đạt cho biết thời gian và địa điểm người hôn phối của quý vị đã được tống đạt,
 • gửi bản Hồi báo sau khi tống đạt đã điền đầy đủ cho quý vị hoặc tòa án.

Hồi báo sau khi tống đạt là bằng chứng cho thấy người hôn phối của quý vị đã được tống đạt. Người hôn phối của quý vị sẽ không phải ký bất cứ giấy tờ gì.

Nếu bản Hồi báo sau khi tống đạt được gửi cho quý vị, hãy nộp tại văn phòng lục sự. Bản Hồi báo sau khi tống đạt phải được lưu trong hồ sơ ít nhất 10 ngày trước khi quý vị có thể giải quyết vụ kiện của mình, không tính ngày vụ kiện được đệ đơn hoặc ngày quý vị ra tòa án để giải quyết vụ kiện của mình.

Lưu ý: Nếu quý vị gặp vấn đề trong việc tống đạt cho người hôn phối của quý vị, hãy đọc bài viết Cách thức tống đạt giấy tờ ly hôn gốc​​​​. Nếu có thắc mắc, quý vị có thể sử dụng phần Đặt câu hỏi để trò chuyện trực tuyến với luật sư hoặc sinh viên luật.

Con quý vị đã từng nhận TANF hoặc Medicaid chưa?

Nếu chưa, hãy bỏ qua bước này.

Nếu rồi, quý vị phải gửi bản sao có đóng dấu hồ sơ của Đơn kháng nghị tới Bộ phận cấp dưỡng nuôi con, Văn phòng Tổng Chưởng lý (OAG) (và có thể chứng minh rằng quý vị đã làm như vậy).

 • Gửi đơn kháng nghị qua email - Quý vị có thể quét bản sao có đóng dấu hồ sơ của Đơn kháng nghị của mình và gửi qua email. Quý vị có thể tìm địa chỉ email của văn phòng hỗ trợ trẻ em của OAG tại hạt nơi vụ kiện của quý vị được thụ lý ở đây: Địa chỉ email của các văn phòng hỗ trợ trẻ em. Viết mã số vụ kiện và hạt nơi quý vị nộp vụ kiện của mình trong dòng tiêu đề của email. In một bản sao email của quý vị. Đây là bằng chứng của quý vị. Hãy mang theo bản sao này khi quý vị tới tòa án để giải quyết vụ kiện của mình.
 • Gửi Đơn kháng nghị của quý vị bằng Thư bảo đảm có yêu cầu phiếu báo phát - Hoặc, quý vị có thể gửi bản sao Đơn kháng nghị của mình qua thư bảo đảm có yêu cầu phiếu báo phát. Bưu điện có các biểu mẫu cho thư bảo đảm có yêu cầu phiếu báo phát. Quý vị có thể tìm địa chỉ thư của văn phòng hỗ trợ trẻ em của OAG tại hạt nơi vụ kiện của quý vị được thụ lý ở đây: Địa chỉ thư của các văn phòng hỗ trợ trẻ em. Bưu điện sẽ cung cấp cho quý vị biên lai khi quý vị gửi Đơn kháng nghị. OAG sẽ ký vào biên nhận phản hồi (thường được gọi là "thẻ xanh") và gửi lại cho quý vị. Đây là bằng chứng của quý vị. Hãy mang theo biên nhận và biên nhận phản hồi (thẻ xanh) khi quý vị tới tòa án để giải quyết vụ kiện.

Điền vào mẫu Giấy ly hôn chính thức này:

Quý vị sẽ yêu cầu quan tòa ký vào mẫu Giấy ly hôn chính thức vào thời điểm cần hoàn tất thủ tục ly hôn. Sau khi có chữ ký của quan tòa, Giấy ly hôn chính thức sẽ chấm dứt cuộc hôn nhân và đưa ra lệnh về con cái, tài sản và nợ của quý vị. Lệnh này có thể bao gồm các lệnh khác tùy theo vụ kiện của quý vị.

Cần điều đầy đủ vào mẫu Giấy ly hôn chính thức (ngoại trừ phần ký tên của quan tòa) trước khi ra tòa. Quý vị và người hôn phối của quý vị có thể muốn cùng nhau điền vào mẫu Giấy ly hôn chính thức.

Khi quý vị điền thông tin vào mẫu Giấy ly hôn chính thức:

 • Điền phần trả lời của quý vị bằng mực xanh hoặc mực đen. Không để trống.
 • Quý vị là nguyên đơn và người hôn phối của quý vị là bị đơn.
 • Hãy trao đổi với luật sư nếu quý vị có thắc mắc hoặc cần trợ giúp.

In và điền đầy đủ biểu mẫu lệnh về quyền chăm sóc con tiêu chuẩn.

 • Nếu lịch chăm sóc do tòa án đưa ra phù hợp với gia đình quý vị, hãy điền thông tin và gửi kèm với Giấy ly hôn chính thức. Các lệnh về quyền chăm sóc con tiêu chuẩn sẽ khác nhau tùy theo thời điểm quý vị nộp đơn kiện trước ngày 1 tháng 9, 2021 hay sau ngày đó. Nếu không phù hợp với gia đình quý vị hoặc sẽ không an toàn cho con quý vị, quý vị có thể thuê một luật sư viết lệnh về quyền chăm sóc con đáp ứng các nhu cầu cụ thể của gia đình quý vị. Hoặc, quý vị có thể sử dụng một trong các yêu cầu về quyền chăm sóc con từ bài viết Lệnh về quyền thăm con và chăm sóc con.

Điền vào biểu mẫu kết thúc bổ sung này nếu bắt buộc đối với trường hợp của quý vị:

Lưu ý về các khoản phúc lợi hưu trí: Nếu quý vị đang phân chia các khoản phúc lợi hưu trí (không phải IRA), quý vị cũng cần điền vào biểu mẫu có tên Lệnh hưởng phúc lợi của người thân đủ điều kiện (QDRO). TexasLawHelp.org​​​​​​​ không cung cấp biểu mẫu QDRO. Quý vị có thể liên hệ với chủ sở hữu lao động hoặc người quản lý kế hoạch hưu trí để xem họ có biểu mẫu QDRO mẫu không. Nếu không, quý vị cần thuê luật sư để soạn thảo biểu mẫu QDRO. Nếu quý vị sử dụng biểu mẫu của chủ sở hữu lao động hoặc người quản lý kế hoạch, quý vị vẫn cần nhờ luật sư xem lại để đảm bảo không từ bỏ các phúc lợi quan trọng. Quý vị cần chuẩn bị QDRO trước khi ra tòa để quan tòa có thể ký khi quý vị hoàn tất thủ tục ly hôn. Tìm hiểu thêm trong bài viết Phân chia phúc lợi hưu trí sau khi ly hôn.

Đồng thời điền đầy đủ Thông tin về vụ kiện ảnh hưởng đến mối quan hệ gia đình (còn được gọi là biểu mẫu "Austin"), biểu mẫu này phải được in trên cùng một tờ giấy (mặt trước và mặt sau).

Một số hạt yêu cầu luật sư xem xét các tài liệu của quý vị, trong khi những hạt khác thì không. Quý vị nên trao đổi với văn phòng lục sự quận ở hạt của quý vị về các yêu cầu của địa phương. Ngay cả khi không bắt buộc, quý vị nên nhờ luật sư gia đình xem xét mẫu Giấy ly hôn chính thức đã hoàn thành của mình. Luật sư gia đình chuyên về các vụ kiện liên quan đến gia đình như ly hôn.

Quý vị có thể thuê luật sư gia đình chỉ để xem xét các biểu mẫu của quý vị. Trường hợp này được gọi là ​​​​​​​đại diện trong phạm vi ủy quyền có giới hạn". Quý vị cũng có thể trao đổi với một luật sư miễn phí tại văn phòng tư vấn pháp luật. Nếu cần hỗ trợ để tìm một luật sư, quý vị có thể:

 • Sử dụng Danh bạ trợ giúp pháp lý của chúng tôi để tìm dịch vụ giới thiệu luật sư, văn phòng trợ giúp pháp lý hoặc trung tâm tự trợ giúp tại khu vực của quý vị.
 • Hãy truy cập vào trang Sự kiện pháp lý và văn phòng tư vấn pháp luật của chúng tôi để được miễn phí tư vấn tại văn phòng tư vấn pháp luật trong khu vực của quý vị.
 • Sử dụng mục Đặt câu hỏi để trò chuyện trực tuyến với một luật sư hoặc sinh viên luật.

Quý vị sẽ chờ trong khoảng thời gian áp dụng cho vụ kiện của quý vị.

 • Thời gian chờ trong 60 ngày - Trong hầu hết mọi trường hợp, quý vị phải chờ ít nhất 60 ngày trước khi hoàn tất thủ tục ly hôn.

Khi tính 60 ngày, hãy tìm ngày quý vị đã nộp Đơn xin ly hôn gốc trên lịch, sau đó tính thêm 60 ngày nữa (bao gồm cuối tuần và ngày nghỉ lễ). Nếu ngày thứ 60 rơi vào cuối tuần hoặc ngày lễ, thì được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo. Lưu ý: Khi tính thời gian chờ trong 60 ngày, vui lòng không tính ngày quý vị nộp Đơn xin ly hôn gốc.. Ngày 1 là ngày tiếp theo.

Thời hạn chờ là 60 ngày chỉ áp dụng cho hai trường hợp ngoại lệ.

 1. Nếu người hôn phối của quý vị bị kết án hoặc bị hoãn xét xử tội hình sự về bạo lực gia đình với quý vị hoặc thành viên trong gia đình quý vị, thời gian chờ 60 ngày sẽ được miễn trừ.
 2. Nếu quý vị có lệnh bảo vệ chủ động hoặc lệnh của quan tòa để bảo vệ khẩn cấp khỏi người hôn phối của quý vị do bạo lực gia đình xảy ra trong thời gian kết hôn, thời gian chờ 60 ngày sẽ được miễn trừ.

Lưu ý: Quý vị có thể luôn chờ trên 60 ngày, nhưng không thể hoàn tất thủ tục ly hôn dưới 60 ngày trừ khi áp dụng một trong những trường hợp ngoại lệ này.

 • Thời hạn chờ trong 20 ngày trở lên - Tính từ ngày tống đạt cho người hôn phối của quý vị, người hôn phối đó phải có ít nhất 20 ngày cộng với thứ Hai tiếp theo lúc 10:00 SA để gửi đơn Phúc đáp. Hãy tìm ngày người hôn phối của quý vị được tống đạt trên lịch, tính ​​​​​​​thêm​​​​​​​ 20 ngày nữa (tính cả cuối tuần), sau đó chuyển sang thứ Hai tiếp theo. Người hôn phối của quý vị phải có thời gian nộp đơn phúc đáp cho đến ngày này. Nếu người hôn phối của quý vị không gửi phúc đáp trước ngày này (và tất cả các yêu cầu khác đã được đáp ứng), quý vị có thể kết thúc vụ kiện của mình theo hình thức vắng mặt mà không cần có người hôn phối đó.

  Lưu ý: Người hôn phối của quý vị có thể gửi đơn phúc đáp trước thời điểm quý vị hoàn tất thủ tục ly hôn, ngay cả khi thời hạn chờ trong 20 ngày trở lên đã trôi qua.  
 • Thời hạn chờ trong 10 + ngày - Cảnh sát, cảnh sát trưởng hoặc thừa phát lại tư nhân phải hoàn thành biểu mẫu Hồi báo sau khi tống đạt nêu rõ thời điểm tống đạt cho người hôn phối của quý vị. Biểu mẫu Hồi báo sau khi tống đạt phải được lưu trong hồ sơ của tòa án ít nhất 10 ngày trước khi quý vị có thể giải quyết xong vụ kiện của mình.

  Quan trọng: Khi tính thời gian chờ 10 ngày, không tính ngày mà việc Hồi báo sau khi tốnng đạt được nộp cho tòa án và không tính ngày quý vị ra tòa để kết thúc vụ kiện của mình

Gọi cho văn phòng lục sự để tìm hiểu xem người hôn phối của quý vị đã gửi phúc đáp chưa.

Nếu người hôn phối của quý vị đã nộp đơn phúc đáp, thì quý vị không thể hoàn tất thủ tục ly hôn theo hình thức vắng mặt.

 • Nếu người hôn phối của quý vị đã nộp đơn phúc đáp và hiện đồng ý ký vào Giấy ly hôn chính thức thì quý vị có thể hoàn tất thủ tục ly hôn theo thỏa thuận.
 • Nếu người hôn phối của quý vị đã nộp bản phúc đáp và không đồng ý ký vào Giấy ly hôn chính thức mà quý vị đã hoàn thành thì trường hợp này được coi là có tranh chấp. Để kết thúc một vụ ly hôn có tranh chấp, quý vị phải tổ chức phiên điều trần cuối cùng giải quyết tranh chấp. Quý vị phải thông báo cho người hôn phối ít nhất 45 ngày trước khi diễn ra phiên điều trần cuối cùng​​​​​​​. Đọc bài Cách tổ chức phiên điều trần cuối cùng trong vụ kiện có tranh chấp (Luật gia đình) để biết thêm thông tin. Hãy nhớ: Tốt nhất là luôn đồng hành cùng luật sư nếu vụ kiện của quý vị có tranh chấp.

Nếu người hôn phối của quý vị không gửi đơn phúc đápthì quý vị có thể hoàn tất thủ tục ly hôn theo hình thức vắng mặt với điều kiện:

 • người hôn phối của quý vị đã được một cảnh sát, cảnh sát trưởng hoặc thừa phát lại tư nhân tống đạt thành công;
 • biểu mẫu Hồi đáp sau khi tống đạt (nêu rõ thời gian và địa điểm tống đạt cho người hôn phối của quý vị) đã được lưu trong hồ sơ tại văn phòng lục sự trong ít nhất 10 ngày (không tính ngày nộp đơn hoặc ngày quý vị ra tòa);
 • thời hạn chờ trong 20 ngày trở lên để người hôn phối của quý vị nộp đơn phúc đáp đã trôi qua;  
 • thời hạn chờ trong 60 ngày đã trôi qua;
 • người hôn phối của quý vị không gửi đơn phúc đáp trước khi quý vị hoàn tất thủ tục ly hôn. (Hãy nhớ rằng người hôn phối của quý vị có thể gửi đơn phúc đáp cho đến thời điểm quý vị hoàn tất thủ tục ly hôn, ngay cả khi thời hạn chờ 20 + ngày đã trôi qua.)

Nếu quý vị có thể hoàn tất thủ tục ly hôn theo hình thức vắng mặt, hãy điền vào các biểu mẫu bổ sung này và lập một bản sao cho mỗi biểu mẫu:

Hãy gọi cho văn phòng lục sự để biết thời điểm và địa điểm tòa án xét xử các vụ ly hôn không tranh chấp.

Nếu quý vị đã gửi một bản sao Đơn kiến nghị tới Văn phòng Tổng Chưởng lý (OAG), hãy hỏi lục sự để biết OAG có nộp bất cứ mẫu đơn nào trong vụ kiện của quý vị không.

 • Nếu không, quý vị có thể hoàn tất thủ tục ly hôn mà không cần thông báo thêm cho OAG.
 • Nếu có, hãy trao đổi với luật sư về các bước cần làm tiếp theo. Quý vị có thể sử dụng tính năng Đặt câu hỏi để trò chuyện trực tuyến với luật sư.

In và đọc qua mẫu lời khai ly hôn khi có con chung (Nhóm B);. Quý vị phải đọc lời khai này cho quan tòa khi ra tòa để hoàn tất thủ tục ly hôn. Hãy đảm bảo mọi thông tin trong mẫu lời khai đều đúng với quý vị. Nếu không, hãy trao đổi với luật sư. Hãy nhớ rằng, mọi điều quý vị nói trước tòa phải đúng sự thật và chính xác. Quý vị có thể bị buộc tội nói dối trước tòa.

Quý vị cũng có thể hoàn thành và nộp Tờ khai hữu thệ cho phiên điều trần xác nhận trong vụ ly hôn vắng mặt có con chung. Hỏi điều phối viên tòa án để biết tòa án ở hạt đó có chấp nhận tờ khai này không. Tờ khai hữu thệ là tuyên bố mà quý vị ký trước mặt công chứng viên, có tuyên thệ.

Đọc bài viết Lời khuyên cho phòng xử án để biết thêm thông tin về việc ra tòa. 

Nếu quý vị muốn tham gia bằng hình thức trực tuyến, quý vị có thể cần nộp đơn kiến nghị trình diện từ xa.. Sử dụng hướng dẫn Tôi muốn tham dự phiên tòa ly hôn từ xa. để tìm hiểu thêm và biết các biểu mẫu quý vị sẽ cần.

Mang theo những giấy tờ này đến tòa án vào ngày quý vị dự định hoàn tất thủ tục ly hôn.

 • Bản sao đóng dấu hồ sơ Đơn xin ly hôn gốc của quý vị,
 • Bản sao biểu mẫu Hồi báo sau khi tống đạt đã đóng dấu hồ sơ cho biết thời gian và địa điểm tống đạt cho người hôn phối của quý vị;
 • Mẫu Giấy ly hôn chính thức đã điền đầy đủ thông tin và có chữ ký của quý vị (nhớ đính kèm lệnh về quyền chăm sóc con);
 • Lệnh khấu trừ thu nhập để cấp dưỡng nuôi con nếu có lệnh về cấp dưỡng nuôi con;
 • Biểu mẫu Xác nhận địa chỉ gửi thư gần đây và 1 bảo sao;
 • Lý lịch nghĩa vụ quân sự (hoặc Tờ khai hữu thệ về tình trạng nghĩa vụ quân sự cho Hạt Harris ) và 1 bản sao;
 • Mẫu lời khai ly hôn khi có con chung (Nhóm B);
 • Bất kỳ giấy tờ bổ sung nào cần thiết cho vụ kiện cụ thể của quý vị như Lệnh hưởng phúc lợi của người thân đủ điều kiện (QĐRO) nếu quý vị đang phân chia tài khoản hưu trí.
 • Biểu mẫu Thông tin về vụ kiện ảnh hưởng đến mối quan hệ gia đình đã điền đầy đủ (còn được gọi là biểu mẫu "Austin"), phải được in trên cùng một tờ giấy (mặt trước và mặt sau).

Khi quý vị đến tòa án, hãy đến văn phòng lục sự.

 • Hỏi lục sự xem quý vị có cần hồ sơ tòa án hoặc sổ ghi án (danh sách những tài liệu đã nộp trong vụ việc của quý vị).
 • Yêu cầu lục sự kiểm tra lại một lần nữa để xem người hôn phối của quý vị đã gửi phúc đáp hay chưa. Nếu người hôn phối của quý vị đã nộp bản phúc đáp, quý vị sẽ không thể kết thúc vụ kiện của mình theo hình thức vắng mặt. Quay lại Bước 9.
 • Nộp Xác nhận địa chỉ gửi thư gần đây và Lý lịch nghĩa vụ quân sự (hoặc Tờ khai hữu thệ tình trạng nghĩa vụ quân sự). Yêu cầu lục sự đóng dấu vào bản sao của mỗi biểu mẫu. Mang theo một bản sao đã được đóng dấu hồ sơ của mỗi biểu mẫu khi đến tòa án.

Khi quý vị đến phòng xử án, hãy nói với lục sự rằng quý vị đang ở đó và đưa cho lục sự giấy tờ của quý vị. Ngồi xuống cho đến khi quan tòa gọi tới vụ kiện của quý vị.

Khi quan tòa gọi đến vụ kiện của quý vị, hãy đi tới trước phòng xử án và đứng trước băng ghế của quan tòa. Quan tòa sẽ yêu cầu quý vị giơ bàn tay phải lên và tuyên thệ sẽ nói sự thật. Quan tòa có thể đặt câu hỏi cho quý vị hoặc có thể yêu cầu quý vị tự đọc lời khai. Chuẩn bị sẵn mẫu lời khai. Quan tòa sẽ lắng nghe những gì quý vị nói và xem xét các giấy tờ của quý vị. Nếu mọi việc đều ổn thỏa, quan tòa sẽ ký Giấy ly hôn chính thức của quý vị.

Sau khi quan tòa ký Giấy ly hôn chính thức​​​​​​​, hãy quay lại văn phòng lục sự.

 • Nộp (đệ trình) Giấy ly hôn chính thức và bất kỳ lệnh nào khác đã được quan tòa ký. Thủ tục ly hôn của quý vị chưa hoàn tất cho đến khi quý vị làm vậy.
 • Nộp biểu mẫu Thông tin về vụ kiện ảnh hưởng đến mối quan hệ gia đình đã điền đầy đủ (còn được gọi là biểu mẫu "Austin"), biểu mẫu này phải được in trên một tờ giấy (mặt trước và mặt sau).
 • Nhận một bản sao chứng thực của Giấy ly hôn chính thức và bất kỳ lệnh nào khác có chữ ký của quan tòa từ lục sự khi quý vị đang ở đó. Lục sự có thể tính phí cho các bản sao được chứng thực. 
 • Nếu quý vị đã đổi tên, hãy lập ít nhất 3 bản sao có chứng thực của Giấy ly hôn chính thức để mang đến các cơ quan đã nêu trong Bước 13. Lục sự có thể tính phí cho các bản sao được chứng thực. 
 • Nếu đã có lệnh về quyền cấp dưỡng nuôi con, hãy hỏi lục sự cách thiết lập tài khoản cấp dưỡng nuôi con.
 • Hoàn thành và gửi Hồ sơ lệnh cấp dưỡng nuôi con cho văn phòng lục sự để thiết lập tài khoản cấp dưỡng nuôi con.

Gửi một bản sao đóng dấu hồ sơ của Giấy ly hôn chính thức và bất kỳ lệnh nào khác có chữ ký của quan tòa cho người hôn phối của quý vị.

Làm theo các bước bổ sung sau nếu áp dụng với trường hợp của quý vị:

 • Nếu theo lệnh, quý vị phải trả tiền cấp dưỡng nuôi con và/hoặc hỗ trợ y tế bằng tiền mặt và quý vị muốn hỏi về địa chỉ gửi tiền cấp dưỡng, thì quý vị có thể lấy thông tin từ Trang web của Tổng Chưởng lý Texas hoặc gọi đến số (800) 252-8014.
 • Nếu theo lệnh, người hôn phối cũ của quý vị phải trả tiền cấp dưỡng nuôi con và/hoặc hỗ trợ y tế nhưng không trả, quý vị có thể liên hệ với Bộ phận Cấp dưỡng Nuôi con của Văn phòng Tổng Chưởng lý Texas để được trợ giúp thi hành lệnh.
 • Nếu quý vị đã đổi tên, hãy mang bản sao chứng thực Giấy ly hôn chính thứ​​​​​​​c của quý vị đến các cơ quan sau:
  • Văn phòng Quản lý An sinh Xã hội (SSA) trong khu vực của quý vị để thay thẻ an sinh xã hội.
  • Văn phòng Bộ An toàn Công cộng (DPS) trong khu vực của quý vị để đổi giấy phép lái xe hoặc thẻ căn cước của tiểu bang.
  • Văn phòng Ghi danh Cử tri tại Hạt của quý vị để thay đổi thẻ ghi danh cử tri. (Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ Tổng Thư ký Tiểu bang​​​​​​​ Texas.)
  • Liên hệ với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để đổi tên trên hộ chiếu của quý vị.
 • Sang tên xe. Nếu quý vị được trao quyền sở hữu xe (không đứng mình tên quý vị), hãy nộp bản sao chứng thực Giấy ly hôn chính thức cho cơ quan thuế tại hạt của quý vị và nộp đơn xin sang tên. Số nhận dạng xe (VIN) phải được nêu trong Giấy ly hôn chính thức​​​​​​​ của quý vị.
 • Nộp chứng thư chuyển quyền sở hữu bất động sản (nhà hoặc đất) tại văn phòng hồ sơ tài sản ở hạt quản lý bất động sản đó.
 • Nếu quan tòa đã ký QDRO phân chia tài khoản hưu trí, quý vị hãy gửi một bản sao chứng thực của QDRO cho người quản lý kế hoạch hưu trí bằng thư bảo đảm có yêu cầu phiếu báo phát. Nếu không làm vậy, quý vị sẽ không nhận được phần đã chia từ quỹ hưu trí.
 • Sửa đổi di chúc, chính sách bảo hiểm và mọi chỉ định về người thụ hưởng tài khoản tài chính nếu cần.

Các biểu mẫu cần thiết

Các bài viết có liên quan

Hướng dẫn liên quan