Chuyển đến nội dung chính

Tôi cần ly hôn. Chúng tôi không có con nhỏ.

Ly hôn

Hướng dẫn thủ tục ly hôn khi vợ chồng quý vị không có con chung dưới 18 tuổi (hoặc còn đang học trung học).
Tổng quát

Tổng quát về hướng dẫn

Cảnh báo: Các thông tin và biểu mẫu trong hướng dẫn này không thay thế cho lời khuyên và dịch vụ trợ giúp của luật sư.

Hướng dẫn này cung cấp thông tin về việc ly hôn trong trường hợp quý vị và người hôn phối không có con chung dưới 18 tuổi (hoặc vẫn đang học trung học).

Để biết thêm thông tin về sự khác biệt giữa ly hôn thuận tình, ly hôn vắng mặt và ly hôn có tranh chấp, vui lòng đọc phần Nộp đơn ly hôn khi không có con cái.

Hướng dẫn này bao gồm các chỉ dẫn và biểu mẫu quý vị có thể sử dụng để nộp đơn ly hôn. Vui lòng làm theo bộ chỉ dẫn đầu tiên nếu quý vị ly hôn thuận tình. Sử dụng bộ tài liệu chỉ dẫn thứ hai nếu quý vị cho rằng người hôn phối của mình sẽ không tham gia vào quá trình ly hôn. 

Các câu hỏi thường gặp về ly hôn

Quý vị có thể nộp đơn ly hôn ở Texas nếu quý vị hoặc người hôn phối của quý vị đã sinh sống:

 • ở Texas trong ít nhất sáu tháng qua, và
 • tại hạt quý vị nộp đơn ly hôn trong ít nhất 90 ngày qua.

Hãy đọc Bộ luật gia đình Texas 6.301.

Note for military families: If you are serving in the military or other government service outside of Texas, you may still file for divorce in Texas if Texas has been: 

 • the home state of either you or your spouse for at least six months, and
 • hạt nơi quý vị định nộp đơn ly hôn từng là nơi sinh sống của một trong hai người trong ít nhất 90 ngày. 

Quy tắc tương tự cũng được áp dụng nếu quý vị đi cùng với người hôn phối đang phục vụ trong quân đội hoặc cơ quan chính phủ khác bên ngoài Texas. Nếu Texas là tiểu bang cư trú của quý vị, thời gian ở bên ngoài Texas với người hôn phối là quân nhân của quý vị được tính là thời gian ở Texas.

Hãy đọc Bộ luật gia đình Texas 6.303.

Note for military families with children: Talk to a lawyer if you and your spouse have children together and your children have lived in another state or country for the last six months. Tòa án Texas có thể không có thẩm quyền ban hành lệnh liên quan đến con của quý vị.

As long as you meet the residency requirements for divorce, you can get divorced in Texas, even if your spouse lives in another state. 

Note: The court must have personal jurisdiction over your out-of-state spouse to include orders in your divorce that impose a personal obligation on your spouse—such as ordering your spouse to pay a debt or pay child support. The Original Petition for Divorce form includes a list of situations that give the Court personal jurisdiction over an out-of-state spouse. Hãy kiểm tra xem có bất kỳ tình huống nào phù hợp với vụ kiện của quý vị hay không. Hãy trao đổi với luật sư nếu không có tình huống nào phù hợp hoặc nếu quý vị có câu hỏi đối với thẩm quyền về nhân thân.

Get information about being a respondent in a divorce here: My spouse filed for divorce.

Khi nộp đơn ly hôn, quý vị phải thanh toán "phí nộp đơn". Nếu cần tống đạt người hôn phối của quý vị, quý vị cũng phải thanh toán "phí cấp giấy" và "phí tống đạt". Các khoản phí này sẽ khác nhau tùy theo hạt. Hãy liên hệ với văn phòng lục sự quận ở hạt nơi quý vị sẽ nộp đơn ly hôn để biết về lệ phí.

If you don’t have enough money to pay the fees, you can ask a judge to waive the fees by completing and filing a Statement of Inability to Afford Payment of Court Costs. 

Read these to learn more: 

Trong hầu hết các vụ kiện, quý vị phải chờ ít nhất 60 ngày trước khi có thể hoàn tất thủ tục ly hôn.

Khi tính 60 ngày, hãy tìm ngày quý vị đã nộp Đơn xin ly hôn gốc trên lịch, sau đó tính thêm 60 ngày nữa (bao gồm cuối tuần và ngày nghỉ lễ). Nếu ngày thứ 60 rơi vào cuối tuần hoặc ngày lễ, thì được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo. Lưu ý: Khi tính thời hạn chờ trong 60 ngày, vui lòng không tính ngày quý vị nộp Đơn xin ly hôn gốc. Ngày 1 là ngày tiếp theo.

Thời hạn chờ là 60 ngày chỉ áp dụng cho hai trường hợp ngoại lệ.

 1. Nếu người hôn phối của quý vị bị kết án hoặc bị hoãn xét xử tội hình sự về bạo lực gia đình với quý vị hoặc thành viên trong gia đình quý vị, thời gian chờ 60 ngày sẽ được miễn trừ.
 2. Nếu quý vị có lệnh bảo vệ chủ động hoặc lệnh của quan tòa để bảo vệ khẩn cấp khỏi người hôn phối của quý vị do bạo lực gia đình xảy ra trong thời gian kết hôn, thời gian chờ 60 ngày sẽ được miễn trừ.

Lưu ý: Quý vị có thể luôn chờ trên 60 ngày, nhưng không thể hoàn tất thủ tục ly hôn dưới 60 ngày trừ khi áp dụng một trong những trường hợp ngoại lệ này.

Ly hôn là khoảng thời gian không an toàn. Nếu quý vị lo lắng về sự an toàn của bản thân hoặc của con quý vị, hãy gọi cho Đường dây nóng quốc gia 24 giờ về bạo lực gia đình theo số 800-799-SAFE (7233). Họ có thể giới thiệu quý vị với người có thể trợ giúp trong cộng đồng của quý vị.

Để được trợ giúp pháp lý, quý vị cũng có thể gọi:

For situations involving sexual assault, call Legal Aid for Survivors of Sexual Assault at 800-991-5153.

Nếu quý vị là người nhập cư, quý vị cũng có thể gọi cho: ​​

Refugee and Immigrant Center for Education and Legal Services (RAICES) 512-994-2199

Trong trường hợp khẩn cấp, hãy gọi 911.

Find out more in this website's Protection from Violence or Abuse section.

Quý vị không cần phải có luật sư để nộp đơn hoặc phản hồi một vụ kiện ly hôn. Tuy nhiên, các vụ kiện ly hôn rất phức tạp và quyền của quý vị với tư cách là cha mẹ, tài sản và tiền bạc của quý vị có thể gặp rủi ro.

Quý vị nên trao đổi với luật sư gia đình về tình huống cụ thể của mình. Luật sư gia đình chuyên về các vụ kiện liên quan đến gia đình, như ly hôn. Luật sư gia đình có thể giải thích các quyền và lựa chọn của quý vị.

Điều thực sự quan trọng là quý vị phải trao đổi với luật sư gia đình nếu có bất kỳ vấn đề nào sau đây.

 • Quý vị lo lắng cho sự an toàn của bản thân và con quý vị.
 • Vụ kiện của quý vị có tranh chấp.
 • Người hôn phối của quý vị có luật sư.
 • Quý vị hoặc người hôn phối của quý vị sở hữu nhà cửa, tiền hưu trí, doanh nghiệp, tài sản có giá trị khác hoặc có rất nhiều nợ.
 • Quý vị cần cấp dưỡng cho người hôn phối (tiền cấp dưỡng).
 • Quý vị và người hôn phối của quý vị có con bị khuyết tật.
 • Quý vị hoặc người hôn phối của quý vị đang bị phá sản hoặc đang có kế hoạch nộp đơn xin phá sản.
 • Quý vị kết hôn đồng giới và quý vị và người hôn phối có con nhưng không có lệnh về nhận con nuôi hoặc bất kỳ lệnh nào khác của tòa quy định rõ rằng cả hai là cha mẹ hợp pháp của đứa trẻ.

Nếu cần hỗ trợ để tìm một luật sư, quý vị có thể:

Có. Quý vị có thể thuê luật sư gia đình chỉ để tư vấn pháp lý cho quý vị, xem xét các biểu mẫu của quý vị, soạn thảo tài liệu hoặc giúp quý vị chuẩn bị cho phiên điều trần. Sau đó, quý vị có thể tự giải quyết những phần còn lại trong vụ ly hôn của mình. Thuê luật sư cho mục đích có giới hạn được gọi là "đại diện có giới hạn về phạm vi."

Hướng dẫn và biểu mẫu

Những hướng dẫn này giải thích các bước cơ bản trong một vụ ly hôn thuận tình không có con chung. Mỗi bước đều có liên kết đến (các) biểu mẫu cần thiết cho bước đó. Nhấp vào bước để xem thêm thông tin.

Sử dụng các hướng dẫn này nếu:

 • quý vị và người hôn phối không có con chung ở độ tuổi vị thành viên và
 • quý vị và người hôn phối nhất trí tất cả các vấn đề và cả hai sẽ ký vào các biểu mẫu tòa án cần thiết.

Quý vị đã đọc phần Câu hỏi thường gặp và Bài viết có liên quan chưa?

Những chỉ dẫn này là một phần trong Bộ hướng dẫn TexasLawHelp.org: Tôi cần ly hôn. Chúng tôi không có con nhỏ. Trước khi bắt đầu, quý vị cần đọc Câu hỏi thường gặp Bài viết trong Hướng dẫn.

CẢNH BÁO! Những hướng dẫn này cung cấp thông tin chung và không có chức năng tư vấn pháp lý​​​​​​​. Quý vị nên trao đổi tình huống của mình với luật sư. 

Quý vị có thể in các hướng dẫn này để sử dụng làm danh sách kiểm tra. Để in cả hướng dẫn và biểu mẫu cùng nhau, hãy nhấp vào TexasLawHelp.org Trang kết hợp các gói > Mẫu đơn ly hôn thuận tình bộ A (dành cho các cặp đôi khác giới) hoặc TexasLawHelp.org Trang kết hợp các gói > Mẫu đơn ly hôn thuận tình bộ D (đối với các cặp đôi đồng giới). 

Danh mục các bước thực hiện

Nộp đơn ly hôn ở đúng hạt là điều rất quan trọng. Vụ kiện của quý vị sẽ bị bác bỏ nếu quý vị nộp nhầm hạt.

Quý vị có thể nộp đơn ly hôn tại hạt cư trú của quý vị hoặc của người hôn phối miễn là quý vị hoặc người hôn phối đáp ứng các yêu cầu về nơi cư trú như sau:

 • Quý vị có thể nộp đơn ly hôn tại hạt cư trú miễn là:
  • quý vị đã sống ở hạt đó ít nhất 90 ngày qua và 
  • quý vị đã sống ở Texas trong ít nhất sáu tháng qua.
 • Hoặc quý vị có thể nộp đơn ly hôn tại hạt cư trú của người hôn phối miễn là:
  • người hôn phối của quý vị đã sống ở hạt đó ít nhất 90 ngày qua và
  • người hôn phối của quý vị đã sống ở Texas trong ít nhất sáu tháng qua.

Vui lòng trao đổi với luật sư nếu cả quý vị và người hôn phối đều không đáp ứng các yêu cầu về nơi cư trú.

Đọc bài Nộp đơn ly hôn trong trường hợp không có con chung để biết thêm thông tin.

Điền vào một Đơn xin ly hôn gốc (gọi tắt là Đơn kiến nghị)

Quý vị sẽ nộp (đệ) đơn kiến nghị lên tòa án để bắt đầu vụ ly hôn. Đơn kiến nghị cho quan tòa và người hôn phối của quý vị biết rằng quý vị muốn ly hôn và nêu rõ nội dung quý vị muốn quan tòa ra lệnh trong Giấy ly hôn chính thức. Câu hỏi thường gặpCác bài viết có liên quan đi kèm với các hướng dẫn này sẽ giúp quý vị hiểu về các lựa chọn của mình.

Khi quý vị điền vào Đơn kiến nghị:

 • Điền phần trả lời của quý vị bằng mực xanh hoặc mực đen. Không để trống.
 • Quý vị là "nguyên đơn" và người hôn phối của quý vị là "bị đơn".
 • Hãy trao đổi với luật sư nếu quý vị có thắc mắc hoặc cần trợ giúp.

Lưu ý: Đơn kháng nghị yêu cầu cung cấp địa chỉ của quý vị. Người hôn phối của quý vị sẽ nhận được một bản sao của Đơn kiến nghị. Nếu quý vị quan ngại về việc người hôn phối biết địa chỉ của quý vị, hãy gọi cho Đường dây pháp lý về bạo lực gia đình theo số 800-374-4673 để được tư vấn miễn phí.

Hãy điền vào các biểu mẫu bắt đầu bổ sung này, nếu cần thiết, cho vụ kiện của quý vị:

Lập hai bản sao của các biểu mẫu bắt đầu đã được điền đầy đủ sau:

 • Đơn xin ly hôn gốc
 • Bản tường trình về việc không đủ khả năng chi trả lệ phí tòa án ((chỉ bắt buộc trong trường hợp quý vị xin tòa án miễn giảm lệ phí tòa án).

Nộp Đơn kiến nghị và các biểu mẫu bắt đầu khác mà quý vị đã điền đầy đủ lên tòa án. 

Quý vị cần tìm hiểu xem hạt của mình có lệnh mặc định hay không. Nếu có, quý vị sẽ cần đính kèm bản sao của các lệnh mặc định với đơn kháng nghị của mình. 

 • Để gửi trực tuyến biểu mẫu, hãy truy cập Hồ sơ điện tử Texas và làm theo hướng dẫn.
 • Để nộp các biểu mẫu trực tiếp, hãy mang Đơn kiến nghị và các biểu mẫu bắt đầu khác (cũng như các bản sao) đến văn phòng lục sự quận ở hạt nơi quý vị đã xác định là hạt phù hợp để nộp đơn ly hôn. 

Tại văn phòng lục sự:

 • Nộp Đơn kháng nghị và các biểu mẫu bắt đầu khác (cùng các bản sao).
 • Thanh toán lệ phí nộp đơn (hoặc nộp Tuyên bố về việc mất khả năng thanh toán chi phí tòa án đã điền đầy đủ nếu quý vị không thể chi trả lệ phí). Quý vị có thể gọi cho văn phòng lục sự trước để tìm hiểu về lệ phí nộp đơn cho trường hợp của mình.
 • Hãy hỏi lục sự xem có lệnh mặc định địa phương nào mà quý vị cần tuân theo hay đính kèm vào bất kỳ tài liệu nào của mình hay không.
 • Hãy hỏi lục sự xem có các thủ tục hoặc quy định địa phương nào mà quý vị cần biết về vụ ly hôn của mình không.
 • Lục sự sẽ viết "Mã số vụ kiện" và "Mã số tòa án" ở đầu trang đầu tiên trong Đơn kiến nghị của quý vị. Hãy viết mã này ở đầu của bất kỳ tài liệu nào mà quý vị nộp trong vụ kiện ly hôn của mình.
 • Lục sự sẽ "​​​​​​​đóng dấu hồ sơ" các bản sao của quý vị và ghi rõ ngày giờ. Lục sự sẽ lưu giữ bản gốc và gửi lại các bản sao cho quý vị. Một bản sao cho quý vị và một bản sao cho người hôn phối của quý vị.

Cung cấp cho người hôn phối của quý vị:

CẢNH BÁO! Không giao tận tay bất kỳ giấy tờ nào cho người hôn phối của quý vị nếu đã xảy ra bạo lực trong mối quan hệ này, đặc biệt nếu quan tòa đã ký Lệnh bảo vệ yêu cầu quý vị hoặc người hôn phối của quý vị không lại gần người kia. Thay vào đó quý vị có thể để người hôn phối của mình được tống đạt. Nếu quý vị quyết định tống đạt cho người hôn phối, hãy sử dụng các hướng dẫn sau: Hướng dẫn và biểu mẫu cho Ly hôn vắng mặt, không có con chung trong danh mục kiểm tra ngay bên dưới danh mục kiểm tra này.

Yêu cầu người hôn phối của quý vị:

Người hôn phối của quý vị có thể điền và ký tên vào một trong hai biểu mẫu. 

Biểu mẫu Chỉ đối với quyền miễn trừ tống đạt phải được ký trước mặt công chứng viên. Nếu người hôn phối của quý vị định ký vào biểu mẫu Chỉ miễn trừ tống đạt, hãy yêu cầu người hôn phối của quý vị ký vào biểu mẫu đó trước mặt công chứng viên ít nhất một ngày sau ngày quý vị nộp Đơn kiến nghị. Nếu không, người hôn phối của quý vị sẽ phải thực hiện lại. Luật về miễn trừ tống đạt trong ly hôn nằm trong Bộ luật gia đình Texas 6.4035.

Biểu mẫu Phúc đáp ban đầu của bị đơn không cần phải ký tên trước mặt công chứng viên.

 • Gửi lại các biểu mẫu đã ký cho quý vị.

Nếu người hôn phối của quý vị ký vào giấy miễn trừ tống đạt trước mặt công chứng viên và đưa lại cho quý vị, hãy sao chụp thành ba bản: một bản để lưu hồ sơ, một bản để gửi lại cho người hôn phối của quý vị và bản thứ ba để nộp cho lục sự quận, hãy thực hiện các bước càng sớm càng tốt. Giấy miễn trừ cần được lưu trong hồ sơ ít nhất 10 ngày trước khi hoàn tất vụ kiện, tuy nhiên thời hạn này có thể thay đổi.

Lời khuyên: Nếu vụ ly hôn của quý vị là thuận tình, người hôn phối của quý vị cũng phải ký vào mẫu Giấy ly hôn chính thức đã điền đầy đủ thông tin. Quý vị có thể tiết kiệm thời gian khi điền vào mẫu Giấy ly hôn chính thức ngay bây giờ và gửi cho người hôn phối của quý vị kèm theo biểu mẫu Phúc đáp hoặc Miễn trừ tống đạt. Đọc Bước 5 để biết thông tin về cách điền vào giấy ly hôn chính thức. 

THAY ĐỔI LUẬT! Tất cả các vụ kiện áp dụng luật gia đình được nộp sau ngày 1 tháng 9 năm 2023, không còn cần phải trao đổi Bản tường trình sơ bộ bắt buộc trước đó nữa. Nếu vụ kiện của quý vị được nộp trước ngày 1 tháng 9 năm 2023, sau khi một bên trong vụ kiện áp dụng luật gia đình (chẳng hạn như ly hôn) nộp phúc đáp, cả hai bên có nghĩa vụ trao đổi một số thông tin và tài liệu nhất định trong vòng 30 ngày. Tìm biểu mẫu tại đây: Bản tường trình sơ bộ bắt buộc trong các vụ ly hôn, hủy bỏ hôn ước và các vụ kiện tuyên bố hôn nhân vô hiệu. Xem các Thỏa thuận điều luật 11 để biết thông tin (và các biểu mẫu) về cách miễn tường trình bắt buộc theo thỏa thuận.

Điền mẫu Giấy ly hôn chính thức.

Quý vị sẽ yêu cầu quan tòa ký vào mẫu Giấy ly hôn chính thức vào thời điểm cần hoàn tất thủ tục ly hôn. Sau khi có chữ ký của quan tòa, Giấy ly hôn chính thức sẽ chấm dứt cuộc hôn nhân và đưa ra lệnh về tài sản và nợ của quý vị. Lệnh này có thể bao gồm các lệnh khác tùy theo vụ kiện của quý vị.

Cần điều đầy đủ vào mẫu Giấy ly hôn chính thức (ngoại trừ phần ký tên của quan tòa) trước khi ra tòa. Quý vị và người hôn phối của quý vị có thể muốn cùng nhau điền vào mẫu Giấy ly hôn chính thức.

Khi quý vị điền thông tin vào mẫu Giấy ly hôn chính thức:

 • Viết in câu trả lời của quý vị bằng mực xanh hoặc đen. Không để trống.
 • Quý vị là nguyên đơn và người hôn phối của quý vị là bị đơn.
 • Hãy trao đổi với luật sư nếu quý vị có thắc mắc hoặc cần trợ giúp.

​​Nếu quý vị và người hôn phối muốn đổi tên (dùng lại tên trước khi kết hôn, hãy điền vào biểu mẫu này:

Lệnh khôi phục tên được sử dụng trước khi kết hôn 

Lưu ý về các khoản phúc lợi hưu trí: Nếu quý vị đang phân chia các khoản phúc lợi hưu trí (không phải IRA), quý vị cũng cần điền vào biểu mẫu có tên Lệnh hưởng phúc lợi của người thân đủ điều kiện (QDRO). TexasLawHelp.org​​​​​​​ không cung cấp biểu mẫu QDRO. Quý vị có thể liên hệ với chủ sở hữu lao động hoặc người quản lý kế hoạch hưu trí để xem họ có biểu mẫu QDRO mẫu không. Nếu không, quý vị cần thuê luật sư để soạn thảo biểu mẫu QDRO. Nếu quý vị sử dụng biểu mẫu của chủ sở hữu lao động hoặc người quản lý kế hoạch, quý vị vẫn cần nhờ luật sư xem lại để đảm bảo không từ bỏ các phúc lợi quan trọng. Quý vị cần chuẩn bị QDRO trước khi ra tòa để quan tòa có thể ký khi quý vị hoàn tất thủ tục ly hôn. Tìm hiểu thêm tại đây: Phân chia phúc lợi hưu trí khi ly hôn.

Một số hạt yêu cầu luật sư xem xét các tài liệu của quý vị, trong khi những hạt khác thì không. Quý vị nên trao đổi với văn phòng lục sự quận hoặc điều phối viên tòa án tại hạt của mình về các yêu cầu tại địa phương. Ngay cả khi không bắt buộc, quý vị nên nhờ luật sư gia đình xem xét mẫu Giấy ly hôn chính thức mà quý vị đã điền. Luật sư gia đình chuyên về các vụ kiện liên quan đến gia đình như ly hôn.

Quý vị có thể thuê luật sư gia đình chỉ để xem xét các biểu mẫu của quý vị. Trường hợp này được gọi là ​​​​​​​đại diện trong phạm vi ủy quyền có giới hạn". Quý vị cũng có thể trao đổi với một luật sư miễn phí tại văn phòng tư vấn pháp luật. Nếu cần hỗ trợ để tìm một luật sư, quý vị có thể:

Yêu cầu người hôn phối của quý vị:

 • xem lại và ký vào mẫu Giấy ly hôn chính thức đã điền đầy đủ thông tin
 • gửi lại mẫu Giấy ly hôn chính thức đã ký cho quý vị.

Lưu ý: Hãy đảm bảo điền đầy đủ vào mẫu Giấy ly hôn chính thức trước khi người hôn phối của quý vị ký tên. Quý vị KHÔNG THỂ thay đổi Giấy ly hôn sau khi có chữ ký của người hôn phối, trừ khi người hôn phối của quý vị ký tắt vào mỗi thay đổi.

Sau đó quý vị sẽ:

 • ký vào mẫu Giấy ly hôn chính thức
 • giữ lại mẫu Giấy ly hôn chính thức đã ký cho đến khi hoàn tất thủ tục.

Lưu ý: Nếu người hôn phối của quý vị chỉ nộp bản phúc đáp hoặc miễn trừ tống đạt nhưng không ký vào mẫu Giấy ly hôn chính thức thì vụ ly hôn của quý vị được coi là có tranh chấp. Để kết thúc một vụ ly hôn có tranh chấp, quý vị phải tổ chức phiên điều trần cuối cùng giải quyết tranh chấp. Quý vị phải thông báo cho người hôn phối ít nhất 45 ngày trước khi diễn ra phiên điều trần cuối cùng​​​​​​​. Đọc bài viết này để tìm hiểu thêm: Cách thiết lập phiên điều trần cuối cùng có tranh chấp (Luật gia đình).

Tốt nhất là luôn có luật sư nếu vụ kiện của quý vị có tranh chấp.

Trong hầu hết các vụ kiện, quý vị phải chờ ít nhất 60 ngày trước khi có thể hoàn tất thủ tục ly hôn tại tòa án. Quý vị có thể thường phải chờ trên 60 ngày, nhưng không thể hoàn tất thủ tục ly hôn dưới 60 ngày.

Khi tính 60 ngày, hãy tìm ngày quý vị đã nộp Đơn xin ly hôn gốc trên lịch, sau đó tính thêm 60 ngày nữa (bao gồm cuối tuần và ngày nghỉ lễ). Nếu ngày thứ 60 rơi vào cuối tuần hoặc ngày lễ, thì được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo. Lưu ý: Khi tính thời gian chờ trong 60 ngày, vui lòng không tính ngày quý vị nộp Đơn xin ly hôn gốc. Ngày 1 là ngày tiếp theo.

Thời hạn chờ 60 ngày ​​​​​​​chỉ áp dụng cho hai trường hợp ngoại lệ.

 1. Nếu người hôn phối của quý vị bị kết án hoặc bị hoãn xét xử tội hình sự về bạo lực gia đình với quý vị hoặc thành viên trong gia đình quý vị, thời gian chờ 60 ngày sẽ được miễn trừ.
 2. Nếu quý vị có lệnh bảo vệ chủ động hoặc lệnh của quan tòa để bảo vệ khẩn cấp khỏi người hôn phối của quý vị do bạo lực gia đình xảy ra trong thời gian kết hôn, thời gian chờ 60 ngày sẽ được miễn trừ.

Hãy gọi cho văn phòng lục sự để biết thời điểm và địa điểm tòa án xét xử các vụ kiện không tranh chấp. Nếu quý vị muốn tham gia bằng hình thức trực tuyến, quý vị có thể cần nộp đơn kiến nghị sử dụng các thủ tục khẩn cấp. Đọc Tòa án điện tử.

In và đọc qua mẫu lời khai (cung cấp dưới đây). Quý vị phải đọc lời khai này cho quan tòa khi ra tòa để hoàn tất thủ tục ly hôn. Hãy đảm bảo mọi thông tin trong mẫu lời khai đều đúng với quý vị. Nếu không, hãy trao đổi với luật sư. Hãy nhớ rằng, mọi điều quý vị nói trước tòa phải đúng sự thật và chính xác. Quý vị có thể bị buộc tội nói dối trước tòa.

Đọc bài viết Lời khuyên cho phòng xử án để biết thêm thông tin về việc ra tòa.

In và hoàn thành biểu mẫu Thông tin về vụ kiện ảnh hưởng đến mối quan hệ gia đình (còn được gọi là biểu mẫu "Austin") trên một tờ giấy, được in ở mặt trước và mặt sau của trang.

Mang theo những giấy tờ này đến tòa án vào ngày quý vị dự định giải quyết vụ kiện của mình:

 • bản sao đóng dấu hồ sơ của Đơn xin ly hôn gốc của quý vị;
 • Biểu mẫu Miễn trừ tống đạt hoặc phúc đáp do người hôn phối của quý vị điền và ký tên;
 • Mẫu Giấy ly hôn chính thức đã được điền đầy đủ thông tin và có chữ ký của cả quý vị và người hôn phối;
 • Mẫu lời khai ly hôn khi không có con chung;
 • Bất kỳ giấy tờ bổ sung nào cần thiết cho vụ kiện cụ thể của quý vị như Lệnh hưởng phúc lợi của người thân đủ điều kiện (QĐRO) có chữ ký của cả quý vị và người hôn phối​​​​​​​ nếu quý vị đang phân chia tài khoản hưu trí.

Khi quý vị đến tòa án, hãy đến văn phòng lục sự.

 • Nộp (đệ trình) Bản phúc đáp ban đầu của bị đơn hoặc Miễn trừ tống đạt đã được điền đầy đủ thông tin và có chữ ký người hôn phối của quý vị. Yêu cầu lục sự đóng dấu vào bản sao của quý vị. Mang theo bản sao có đóng dấu hồ sơ của quý vị đến tòa án.
 • Hỏi xem quý vị có cần hồ sơ tòa án hoặc sổ ghi án (danh sách những tài liệu đã nộp trong vụ kiện của quý vị).

Khi quý vị đến phòng xử án, hãy nói với lục sự rằng quý vị đang ở đó và đưa cho lục sự giấy tờ của quý vị. Ngồi xuống cho đến khi quan tòa gọi tới vụ kiện của quý vị.

Khi quan tòa gọi đến vụ kiện của quý vị, hãy đi tới trước phòng xử án và đứng trước băng ghế của quan tòa. Quan tòa sẽ yêu cầu quý vị giơ bàn tay phải lên và tuyên thệ sẽ nói sự thật. Quan tòa có thể đặt câu hỏi cho quý vị hoặc có thể yêu cầu quý vị tự đọc lời khai. Chuẩn bị sẵn Mẫu lời khai ly hôn khi không có con chung. Quan tòa sẽ lắng nghe những gì quý vị nói và xem xét các giấy tờ của quý vị. Nếu mọi việc đều ổn thỏa, quan tòa sẽ ký Giấy ly hôn chính thức của quý vị.

Quý vị muốn hoàn tất thủ tục mà KHÔNG phải đến tòa án?

Một số quan tòa cho phép sử dụng tờ khai hữu thệ để đáp ứng các yêu cầu của phiên điều trần xác nhận trong một vụ ly hôn thuận tình. Nếu quý vị muốn biết liệu quan tòa có chấp nhận tờ khai hữu thệ thay cho lời khai vắn tắt hay không, hãy liên hệ với điều phối viên tòa án. Một số tòa án có thể không chấp nhận tờ khai hữu thệ cho phiên điều trần xác nhận. Ngoài ra, một số quan tòa sẽ chỉ chấp nhận tờ khai hữu thệ cho phiên điều trần xác nhận đối với vụ ly hôn không có con chung. Nếu quý vị xác định được quan tòa sẽ chấp nhận tờ khai hữu thệ, quý vị có thể sử dụng biểu mẫu này: Tờ khai hữu thệ cho phiên điều trần xác nhận trong vụ ly hôn thuận tình không có con chung​​​​​​​. Quý vị cần tuyên thệ theo biểu mẫu này trước sự có mặt của công chứng viên. Mọi thông tin trong tờ khai hữu thệ​​​​​​​ phải đúng sự thật và chính xác. Quý vị có thể bị buộc tội nói dối trước tòa án. Xem Bộ luật hình sự Texas 37.

Sau khi quan tòa ký Giấy ly hôn chính thức​​​​​​​, hãy quay lại văn phòng lục sự.

 • Nộp (đệ trình) Giấy ly hôn chính thức và bất kỳ lệnh nào khác đã được quan tòa ký. Thủ tục ly hôn của quý vị CHƯA hoàn tất cho đến khi quý vị làm vậy.
 • Nhận một bản sao chứng thực của Giấy ly hôn chính thức và bất kỳ lệnh nào khác có chữ ký của quan tòa từ lục sự khi quý vị đang ở đó. Lục sự có thể tính phí cho các bản sao được chứng thực. 
 • Nộp biểu mẫu Thông tin về vụ kiện ảnh hưởng đến mối quan hệ gia đình đã điền đầy đủ (còn được gọi là biểu mẫu "Austin"), biểu mẫu này phải được in trên một tờ giấy ở mặt trước và mặt sau của trang.

Gửi một bản sao đóng dấu hồ sơ của Giấy ly hôn chính thức và bất kỳ lệnh nào khác có chữ ký của quan tòa cho người hôn phối của quý vị.

Làm theo các bước bổ sung sau nếu áp dụng với trường hợp của quý vị:

 • Nếu quý vị đã đổi tên, hãy mang bản sao chứng thực Giấy ly hôn chính thứ​​​​​​​c của quý vị đến các cơ quan sau:
  • Văn phòng Quản lý An sinh Xã hội (SSA) trong khu vực của quý vị để thay thẻ an sinh xã hội.
  • Văn phòng Bộ An toàn Công cộng (DPS) trong khu vực của quý vị để đổi giấy phép lái xe hoặc thẻ căn cước của tiểu bang.
  • Văn phòng Ghi danh Cử tri tại Hạt của quý vị để thay đổi thẻ ghi danh cử tri. (Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ Tổng Thư ký Tiểu bang​​​​​​​ Texas.)
  • Liên hệ với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để đổi tên trên hộ chiếu của quý vị.
 • Sang tên xe. Nếu quý vị được giao sở hữu xe (không đứng mình tên quý vị), hãy nộp bản sao chứng thực Giấy ly hôn chính thức cho cơ quan thuế tại hạt của quý vị và nộp đơn xin sang tên. Số nhận dạng xe (VIN) phải được nêu trong Giấy ly hôn chính thức​​​​​​​ của quý vị.
 • Nộp chứng thư chuyển quyền sở hữu bất động sản (nhà cửa hoặc đất đai) tại văn phòng hồ sơ tài sản ở hạt quản lý bất động sản đó.
 • Nếu quan tòa đã ký QDRO phân chia tài khoản hưu trí, quý vị hãy gửi một bản sao chứng thực của QDRO cho người quản lý kế hoạch hưu trí bằng thư bảo đảm có yêu cầu phiếu báo phát. Nếu không làm vậy, quý vị sẽ không nhận được phần đã chia từ quỹ hưu trí.
 • Sửa đổi di chúc, chính sách bảo hiểm và mọi chỉ định về người thụ hưởng tài khoản tài chính nếu cần.

Các biểu mẫu cần thiết

Những hướng dẫn này giải thích các bước cơ bản trong một vụ ly hôn vắng mặt không có con chung. Mỗi bước đều có liên kết đến (các) biểu mẫu cần thiết cho bước đó.  Nhấp vào bước để xem thêm thông tin.

"Vắng mặt" nghĩa là quý vị đã tống đạt cho người hôn phối của mình các giấy tờ ly hôn gốc và người hôn phối đó không gửi lại bản phúc đáp cho tòa án. Nếu người hôn phối của quý vị đã được tống đạt và ​​​​​​​vắng mặt (không gửi bản phúc đáp cho tòa án), quý vị có thể hoàn tất thủ tục ly hôn mà không cần sự có mặt của người hôn phối.

Sử dụng các hướng dẫn này nếu:

 • quý vị cho rằng người hôn phối sẽ không tham gia vào quá trình ly hôn và
 • quý vị và người hôn phối không có con chung ở độ tuổi vị thành viên.

Quý vị đã đọc phần Câu hỏi thường gặp và Bài viết có liên quan chưa?

Những hướng dẫn này là một phần trong bộ công cụ TexasLawHelp.org sau: Tôi cần ly hôn. Chúng tôi không có con nhỏ. Trước khi bắt đầu, quý vị cần đọc Câu hỏi thường gặp Bài viết trong Bộ công cụ.

CẢNH BÁO! Những hướng dẫn này cung cấp thông tin chung và không thay thế cho lời khuyên cũng như dịch vụ trợ giúp của luật sư.

Quý vị có thể in các hướng dẫn này để sử dụng làm danh mục kiểm tra hoặc sử dụng TexasLawHelp.org Trang chủ tổ hợp gói>> > Biểu mẫu ly hôn vắng mặt Nhóm A(dành cho các cặp đôi khác giới) hoặc TexasLawHelp.org Trang chủ tổ hợp gói>​​​​​​​> > ​​​​​​​Biểu mẫu ly hôn vắng mặt Nhóm D (dành cho các cặp đôi đồng giới). 

Danh mục các bước thực hiện

Nộp đơn ly hôn ở đúng hạt là điều rất quan trọng. Vụ kiện của quý vị sẽ bị bác bỏ và mất phí nộp đơn nếu quý vị nộp nhầm hạt.

Quý vị có thể nộp đơn ly hôn tại hạt cư trú của quý vị hoặc của người hôn phối miễn là quý vị hoặc người hôn phối đáp ứng các yêu cầu về nơi cư trú như sau:

 • Quý vị có thể nộp đơn ly hôn tại hạt cư trú miễn là:
  • quý vị đã sống ở hạt đó ít nhất 90 ngày qua và
  • quý vị đã sống ở Texas trong ít nhất sáu tháng qua.
 • Hoặc quý vị có thể nộp đơn ly hôn tại hạt cư trú của người hôn phối miễn là:
  • người hôn phối của quý vị đã sống ở hạt đó ít nhất 90 ngày qua và
  • người hôn phối của quý vị đã sống ở Texas trong ít nhất sáu tháng qua.

Vui lòng trao đổi với luật sư nếu cả quý vị và người hôn phối đều không đáp ứng các yêu cầu về nơi cư trú.

Đọc bài Nộp đơn ly hôn trong trường hợp không có con chung để biết thêm thông tin.

Điền vào một Đơn xin ly hôn gốc.

Đơn này yêu cầu quan tòa giải quyết ly hôn cho quý vị. Đơn kiến nghị cũng cho người hôn phối của quý vị biết những lệnh mà quý vị muốn quan tòa đưa ra.

Khi quý vị điền vào Đơn kiến nghị:

 • Viết in câu trả lời của quý vị bằng mực xanh hoặc đen. Không để trống.
 • Quý vị là nguyên đơn và người hôn phối của quý vị là bị đơn.
 • Hãy trao đổi với luật sư nếu quý vị có thắc mắc hoặc cần trợ giúp.

Lưu ý: Đơn kháng nghị yêu cầu cung cấp địa chỉ của quý vị. Người hôn phối của quý vị sẽ nhận được một bản sao của Đơn kiến nghị. Nếu quý vị quan ngại về việc người hôn phối biết địa chỉ của quý vị, hãy gọi cho Đường dây pháp lý về bạo lực gia đình theo số 800-374-4673 để được tư vấn miễn phí.

Hãy điền vào các biểu mẫu bắt đầu bổ sung sau:

Điền vào biểu mẫu bắt đầu bổ sung này nếu quý vị không đủ khả năng trả phí nộp đơn cho vụ kiện của mình. Quý vị có thể gọi cho văn phòng lục sự trước để tìm hiểu về lệ phí nộp đơn ly hôn của mình. Tìm hiểu thêm ở đây: Lệ phí tòa án và Miễn lệ phí.

Chuẩn bị bản sao:

 • Lập hai bản sao Giấy xin ly hôn gốc mà quý vị đã điền đầy đủ thông tin.
 • Lập hai bản sao của Bản tường trình về việc không đủ khả năng chi trả lệ phí tòa án nếu quý vị muốn xin tòa án miễn lệ phí tòa án.
 • Quý vị không cần các bản sao của Tờ thông tin vụ kiện dân sự hay Thông tin về vụ kiện ảnh hưởng đến mối quan hệ gia đình.

Nộp (đệ) Đơn kiến nghị và các biểu mẫu bắt đầu khác đã điền đầy đủ thông tin lên tòa án.

Quý vị cần tìm hiểu xem hạt của mình có lệnh mặc định hay không. Nếu có, quý vị sẽ cần đính kèm bản sao của các lệnh mặc định với đơn kháng nghị của mình. 

 • Để gửi trực tuyến biểu mẫu, hãy truy cập Hồ sơ điện tử Texas và làm theo hướng dẫn.
 • Để nộp các biểu mẫu trực tiếp, hãy mang Đơn kiến nghị và các biểu mẫu bắt đầu khác (cũng như các bản sao) đến văn phòng lục sự quận tại hạt nơi quý vị đã xác định là hạt phù hợp để nộp đơn ly hôn.

Tại văn phòng lục sự:

 • Nộp Đơn kháng nghị và các biểu mẫu bắt đầu khác (cùng các bản sao).
 • Hãy thông báo cho lục sự rằng quý vị muốn tống đạt trực tiếp cho người hôn phối của mình. Điều này có nghĩa là cảnh sát, cảnh sát trưởng hoặc thừa phát lại tư nhân sẽ giao giấy tờ ly hôn gốc trực tiếp cho người hôn phối của quý vị. (Hãy nhớ: Nếu người hôn phối của quý vị đồng ý ký vào các biểu mẫu tòa án cần thiết thì quý vị không cần phải tống đạt cho họ. Thay vào đó làm theo hướng dẫn: Hướng dẫn và biểu mẫu trong trường hợp ly hôn thuận tình không có con chung trong danh mục kiểm tra nêu trên.
 • Thanh toán lệ phí nộp đơn và lệ phí ban hành (hoặc nộp Tuyên bố về việc mất khả năng thanh toán chi phí tòa án đã điền đầy đủ thông tin nếu quý vị không thể chi trả lệ phí tòa án). Quý vị có thể gọi cho văn phòng lục sự trước để tìm hiểu về lệ phí nộp đơn cho trường hợp của mình.
 • Hãy hỏi lục sự xem có lệnh mặc định địa phương nào mà quý vị cần tuân theo hay đính kèm vào bất kỳ tài liệu nào của mình hay không.
 • Hãy hỏi lục sự xem có các thủ tục hoặc quy định địa phương nào mà quý vị cần biết về vụ ly hôn của mình không.
 • Lục sự sẽ viết "Mã số vụ kiện" và "Mã số tòa án" ở đầu trang đầu tiên trong Đơn kiến nghị của quý vị. (Hãy viết mã này ở đầu của bất kỳ tài liệu nào mà quý vị nộp trong vụ ly hôn của mình.)
 • Lục sự sẽ "đóng dấu" các bản sao của quý vị và ghi ngày giờ. Lục sự sẽ giữ bản gốc và trả lại một bản sao cho quý vị.
 • Lục sự sẽ in biểu mẫu "trát hầu tòa". Trát hầu tòa thông báo cho người hôn phối của quý vị rằng quý vị đã đệ đơn ly hôn. Trát hầu tòa cũng thông báo cho người hôn phối của quý vị biết rằng nếu không nộp đơn phúc đáp lên tòa án, quý vị sẽ có thể hoàn tất thủ tục ly hôn vắng mặt (không có mặt của người hôn phối). Lục sự sẽ đính kèm bản sao khác của Đơn kiến nghị vào trát hầu tòa. Trát hầu tòa kèm bản sao Đơn kiến nghị của quý vị là giấy tờ ly hôn gốc và phải được tống đạt cho người hôn phối của quý vị thông qua cảnh sát, cảnh sát trưởng hoặc thừa phát lại tư nhân. Đọc Bước 4 để biết hướng dẫn.

Quý vị phải tống đạt cho người hôn phối của mình các giấy tờ ly hôn gốc.

Để tống đạt ​​​​​​​trực tiếp cho người hôn phối​​​​​:

 • hãy gửi giấy tờ tòa án sơ thẩm cho cảnh sát, cảnh sát trưởng hoặc thừa phát lại tư nhân tại hạt nơi người hôn phối của quý vị cư trú hoặc làm việc,
 • bao gồm phí tống đạt (hãy gọi trước để biết về chi phí) hoặc một bản sao Tuyên bố về việc mất khả năng thanh toán chi phí tòa án đã đóng dấu hồ sơ,
 • đồng thời gửi kèm cả phong bì đã ghi sẵn địa chỉ và dán tem.

Cảnh sát, cảnh sát trưởng hoặc thừa phát lại tư nhân sẽ:

 • giao giấy tờ ly hôn gốc cho người hôn phối của quý vị,
 • điền đầy đủ vào bản Hồi báo sau khi tống đạt cho biết thời gian và địa điểm người hôn phối của quý vị đã được tống đạt,
 • gửi bản Hồi báo sau khi tống đạt đã điền đầy đủ cho quý vị hoặc tòa án.

Hồi báo sau khi tống đạt là bằng chứng cho thấy người hôn phối của quý vị đã được tống đạt. Người hôn phối của quý vị sẽ KHÔNG phải ký bất cứ giấy tờ gì.

Nếu bản Hồi báo sau khi tống đạt được gửi cho quý vị, hãy nộp tại văn phòng lục sự. Bản Hồi báo sau khi tống đạt phải được lưu trong hồ sơ ít nhất 10 ngày trước khi quý vị có thể giải quyết vụ kiện của mình, không tính ngày vụ kiện được đệ đơn hoặc ngày quý vị ra tòa án để giải quyết vụ kiện của mình.

LƯU Ý: Tốt nhất là nên tống đạt trực tiếp cho người hôn phối của quý vị. Tuy nhiên, có nhiều cách khác để tống đạt. Để tìm hiểu thêm, vui lòng đọc bài: Cách thức tống đạt giấy tờ ly hôn gốc​​​​​​​. Nếu có thắc mắc, quý vị có thể sử dụng phần Đặt câu hỏi để trò chuyện trực tuyến với luật sư hoặc sinh viên luật.

Điền vào mẫu Giấy ly hôn chính thức (gọi tắt là Giấy ly hôn​​​​​​​).

Quý vị sẽ yêu cầu quan tòa ký vào biểu mẫu này khi đến lúc giải quyết vụ kiện của quý vị. Hãy điền đầy đủ thông tin (ngoại trừ phần chữ ký của quan tòa).

Lưu ý về các khoản phúc lợi hưu trí: Nếu quý vị đang phân chia các khoản phúc lợi hưu trí (không phải IRA), quý vị cũng cần điền vào biểu mẫu có tên Lệnh hưởng phúc lợi của người thân đủ điều kiện (QDRO). TexasLawHelp.org​​​​​​​ không cung cấp biểu mẫu QDRO. Quý vị có thể liên hệ với chủ sở hữu lao động hoặc người quản lý kế hoạch hưu trí để xem họ có biểu mẫu QDRO mẫu không. Nếu không, quý vị cần thuê luật sư để soạn thảo biểu mẫu QDRO. Nếu quý vị sử dụng biểu mẫu của chủ sở hữu lao động hoặc người quản lý kế hoạch, quý vị vẫn cần nhờ luật sư xem lại để đảm bảo không từ bỏ các phúc lợi quan trọng. Quý vị cần chuẩn bị QDRO trước khi ra tòa để quan tòa có thể ký khi quý vị hoàn tất thủ tục ly hôn. Tìm hiểu thêm tại đây: Phân chia phúc lợi hưu trí khi ly hôn.

Một số hạt yêu cầu luật sư xem xét các tài liệu của quý vị, trong khi những hạt khác thì không. Quý vị nên trao đổi với văn phòng lục sự quận ở hạt của quý vị về các yêu cầu của địa phương.  Ngay cả khi không bắt buộc, quý vị nên nhờ luật sư gia đình xem xét mẫu Giấy ly hôn chính thức mà quý vị đã điền. Luật sư gia đình chuyên về các vụ kiện liên quan đến gia đình như ly hôn.

Quý vị có thể thuê luật sư gia đình chỉ để xem xét các biểu mẫu của quý vị. Trường hợp này được gọi là ​​​​​​​đại diện trong phạm vi ủy quyền có giới hạn". Quý vị cũng có thể trao đổi với một luật sư miễn phí tại văn phòng tư vấn pháp luật. Nếu cần hỗ trợ để tìm một luật sư, quý vị có thể:

 

Quý vị sẽ chờ trong khoảng thời gian áp dụng cho vụ kiện của quý vị.

 • Thời hạn chờ trong 60 ngày: Trong hầu hết mọi trường hợp, quý vị phải chờ ít nhất 60 ngày trước khi hoàn tất thủ tục ly hôn.​​​​​​​

Khi tính 60 ngày, hãy tìm ngày quý vị đã nộp Đơn xin ly hôn gốc trên lịch, sau đó tính thêm 60 ngày nữa (bao gồm cuối tuần và ngày nghỉ lễ). Nếu ngày thứ 60 rơi vào cuối tuần hoặc ngày lễ, thì được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo. Lưu ý: Khi tính thời hạn chờ trong 60 ngày, vui lòng không tính ngày quý vị nộp Đơn xin ly hôn gốc. Ngày Một là ngày tiếp theo.

Thời hạn chờ là 60 ngày chỉ áp dụng cho hai trường hợp ngoại lệ.

 1. Nếu người hôn phối của quý vị bị kết án hoặc bị hoãn xét xử tội hình sự về bạo lực gia đình với quý vị hoặc thành viên trong gia đình quý vị, thời gian chờ 60 ngày sẽ được miễn trừ.
 2. Nếu quý vị có lệnh bảo vệ chủ động hoặc lệnh của quan tòa để bảo vệ khẩn cấp khỏi người hôn phối của quý vị do bạo lực gia đình xảy ra trong thời gian kết hôn, thời gian chờ 60 ngày sẽ được miễn trừ.

Lưu ý: Quý vị có thể luôn chờ trên 60 ngày, nhưng không thể hoàn tất thủ tục ly hôn dưới 60 ngày trừ khi áp dụng một trong những trường hợp ngoại lệ này.

 • Thời hạn chờ trong 20 ngày trở lên - Tính từ ngày tống đạt cho người hôn phối của quý vị, người hôn phối đó phải có ít nhất 20 ngày cộng với thứ Hai tiếp theo lúc 10:00 SA để gửi Bản phúc đáp. Hãy tìm ngày người hôn phối của quý vị được tống đạt trên lịch, tính thêm 20 ngày nữa, sau đó chuyển sang thứ Hai tiếp theo. Đây là ngày cuối cùng trong thời hạn phúc đáp của người hôn phối của quý vị. Tuy nhiên, nếu người hôn phối của quý vị nộp bản phúc đáp vào bất kỳ thời điểm nào trước khi quý vị hoàn tất thủ tục ly hôn, thì thời gian này vẫn được tính. Thời hạn chờ trong 20 + ngày có thể rơi hoặc không rơi vào thời hạn chờ 60 ngày. 
 • Thời hạn chờ trong 10 ngày trở lên - Cảnh sát, cảnh sát trưởng hoặc thừa phát lại tư nhân phải hoàn thành biểu mẫu Hồi báo sau khi tống đạt nêu rõ thời điểm tống đạt cho người hôn phối của quý vị. ​​​​​​​Biểu mẫu Hồi báo sau khi tống đạt​​​​​​​ phải được lưu trong hồ sơ của tòa án ít nhất 10 ngày trước khi quý vị có thể giải quyết xong vụ kiện của mình. Quan trọng: Khi tính thời hạn chờ trong 10 ngày, vui lòng không tính ngày nộp ​​​​​​​Hồi báo sau khi tống đạt​​​​​​​ cho tòa án và không tính ngày quý vị ra tòa để kết thúc vụ kiện.

Gọi cho văn phòng lục sự để tìm hiểu xem người hôn phối của quý vị đã gửi phúc đáp chưa.

Nếu người hôn phối của quý vị đã nộp đơn phúc đáp, thì quý vị KHÔNG THỂ hoàn tất thủ tục ly hôn theo hình thức vắng ​​​​​​​mặt.​​​​​​​

 • Nếu người hôn phối của quý vị đã nộp đơn phúc đáp và hiện đồng ý ký vào Giấy ly hôn chính thức thì quý vị có thể hoàn tất thủ tục ly hôn theo thỏa thuận.
 • Nếu người hôn phối của quý vị đã nộp bản phúc đáp và không đồng ý ký vào Giấy ly hôn chính thức mà quý vị đã điền thông tin thì trường hợp này được coi là có tranh chấp. Để kết thúc một vụ ly hôn có tranh chấp, quý vị phải tổ chức phiên điều trần cuối cùng giải quyết tranh chấp. Quý vị phải thông báo cho người hôn phối ít nhất 45 ngày trước khi diễn ra phiên điều trần cuối cùng​​​​​​​. Đọc bài viết này để tìm hiểu thêm: Cách thiết lập phiên điều trần cuối cùng có tranh chấp (Luật gia đình). Hãy nhớ: Tốt nhất là luôn có luật sư nếu vụ kiện của quý vị có tranh chấp.

Nếu người hôn phối của quý vị CHƯA nộp bản phúc đáp thì quý vị CÓ THỂ hoàn tất thủ tục ly hôn của mình theo hình thức vắng mặt miễn là đáp ứng tất cả những điều sau.

 • Người hôn phối của quý vị đã được một cảnh sát, cảnh sát trưởng hoặc thừa phát lại tư nhân tống đạt thành công.
 • biểu mẫu Hồi đáp sau khi tống đạt (nêu rõ thời gian và địa điểm tống đạt cho người hôn phối của quý vị) đã được lưu trong hồ sơ tại văn phòng lục sự trong ít nhất 10 ngày (không tính ngày nộp đơn hoặc ngày quý vị ra tòa).
 • Thời hạn chờ trong 20 ngày trở lên để người hôn phối của quý vị nộp đơn phúc đáp đã trôi qua.
 • Thời hạn chờ trong 60 ngày đã trôi qua.
 • Nếu người hôn phối của quý vị đã được tống đạt bằng cách đăng báo, quý vị đã thuê một luật sư làm "luật sư đại diện" cho người hôn phối đó và luật sư đó không thể tìm được người hôn phối.
 • người hôn phối của quý vị không gửi đơn phúc đáp trước khi quý vị hoàn tất thủ tục ly hôn. (Hãy nhớ: Người hôn phối của quý vị có thể gửi đơn phúc đáp trước thời điểm quý vị hoàn tất thủ tục ly hôn, ngay cả khi thời hạn chờ trong 20 + ngày đã trôi qua.

Nếu quý vị ĐƯỢC PHÉP hoàn tất thủ tục ly hôn theo hình thức vắng mặt, hãy điền vào các biểu mẫu bổ sung này và tạo 1 bản sao cho mỗi biểu mẫu:

Nếu người hôn phối của quý vị không gửi bản phúc đáp và thời hạn chờ đã trôi qua, quý vị có thể ra tòa để hoàn tất thủ tục ly hôn theo hình thức vắng mặt.

 • Hãy gọi cho văn phòng lục sự để biết thời điểm và địa điểm tòa án xét xử các vụ kiện không tranh chấp.
 • Hãy gọi lại cho văn phòng lục sự vào ngày trước khi quý vị dự định ra tòa để đảm bảo người hôn phối của quý vị chưa nộp bản phúc đáp. Nếu người hôn phối của quý vị đã nộp bản phúc đáp, quý vị sẽ không thể kết thúc vụ kiện của mình theo hình thức vắng mặt. Quay lại Bước 8.
 • In và đọc qua mẫu lời khai (cung cấp dưới đây). Quý vị phải đọc lời khai này cho quan tòa khi ra tòa để hoàn tất thủ tục ly hôn. Hãy đảm bảo mọi thông tin trong mẫu lời khai đều đúng với quý vị. Nếu không, hãy trao đổi với luật sư. Hãy nhớ rằng, mọi điều quý vị nói trước tòa phải đúng sự thật và chính xác. Quý vị có thể bị buộc tội nói dối trước tòa.
 • Một số tòa án sẽ cho phép quý vị hoàn tất thủ tục ly hôn mà không cần ra tòa nếu quý vị điền đầy đủ vào Tờ khai hữu thệ cho phiên điều trần xác nhận trong vụ ly hôn vắng mặt không có con chung và nộp tờ khai đó cùng với giấy ly hôn của quý vị. Hãy hỏi điều phối viên tòa án để biết quan tòa tại hạt của quý vị có cho phép hoàn tất thủ tục ly hôn bằng tờ khai hữu thệ​​​​​​​ hay không.
 • Đọc bài viết Lời khuyên cho phòng xử án để biết thêm thông tin về việc ra Tòa.
 • Mang theo những giấy tờ này đến tòa án vào ngày quý vị dự định giải quyết vụ kiện của mình:
  • bản sao đóng dấu hồ sơ của Đơn xin ly hôn gốc của quý vị.
  • bản sao biểu mẫu Hồi báo sau khi tống đạt đã đóng dấu hồ sơ cho biết thời gian và địa điểm tống đạt cho người hôn phối.
  • Mẫu Giấy ly hôn chính thức đã điền đầy đủ thông tin và có chữ ký của quý vị.
  • Biểu mẫu Xác nhận địa chỉ gửi thư gần đây và 1 bảo sao.
  • Lý lịch nghĩa vụ quân sự (hoặc Tờ khai hữu thệ tình trạng nghĩa vụ quân sự) và 1 bản sao.
  • Mẫu lời khai
  • Bất kỳ giấy tờ bổ sung nào cần thiết cho vụ kiện cụ thể của quý vị như Lệnh hưởng phúc lợi của người thân đủ điều kiện (QĐRO) nếu quý vị đang phân chia tài khoản hưu trí.
 • Khi quý vị đến tòa án, hãy đến văn phòng lục sự.
  • Hỏi lục sự xem quý vị có cần hồ sơ tòa án hoặc sổ ghi án (danh sách những tài liệu đã nộp trong vụ việc của quý vị).
  • Yêu cầu lục sự kiểm tra lại một lần nữa để xem người hôn phối của quý vị đã gửi phúc đáp hay chưa. Nếu người hôn phối của quý vị (hoặc OAG) đã nộp bản phúc đáp, quý vị sẽ không thể giải quyết vụ kiện của mình theo hình thức vắng mặt. Quay lại Bước 8.
  • Nộp Xác nhận địa chỉ gửi thư gần đây và Lý lịch nghĩa vụ quân sự (hoặc Tờ khai hữu thệ tình trạng nghĩa vụ quân sự). Yêu cầu lục sự đóng dấu vào bản sao của mỗi biểu mẫu. Mang theo một bản sao đã được đóng dấu hồ sơ của mỗi biểu mẫu khi đến tòa án.
 • Khi quý vị đến phòng xử án, hãy nói với lục sự rằng quý vị đang ở đó và đưa cho lục sự giấy tờ của quý vị. Ngồi xuống cho đến khi quan tòa gọi tới vụ kiện của quý vị.
 • Khi quan tòa gọi đến vụ kiện của quý vị, hãy đi tới trước phòng xử án và đứng trước băng ghế của quan tòa. Quan tòa sẽ yêu cầu quý vị giơ bàn tay phải lên và tuyên thệ sẽ nói sự thật. Quan tòa có thể đặt câu hỏi cho quý vị hoặc có thể yêu cầu quý vị tự đọc lời khai. Chuẩn bị sẵn mẫu lời khai. Quan tòa sẽ lắng nghe những gì quý vị nói và xem xét các giấy tờ của quý vị. Nếu mọi việc đều ổn thỏa, quan tòa sẽ ký Giấy ly hôn chính thức của quý vị.

 Nếu quý vị muốn tham gia bằng hình thức trực tuyến, quý vị có thể cần nộp đơn kiến nghị sử dụng các thủ tục khẩn cấp. Đọc Tòa án điện tử.

LƯU Ý: Một số quan tòa có thể cho phép sử dụng tờ khai hữu thệ để đáp ứng các yêu cầu trong phiên điều trần xác nhận cho vụ ly hôn, nhưng hầu như chỉ áp dụng cho trường hợp ly hôn thuận tình. Nếu quý vị muốn biết liệu quan tòa có chấp nhận tờ khai hữu thệ thay cho tờ khai vắn tắt hay không, hãy liên hệ với điều phối viên tòa án (hãy nhớ rằng họ không thể tư vấn pháp lý cho quý vị). Một số tòa án có thể không chấp nhận tờ khai hữu thệ cho phiên điều trần xác nhận. Ngoài ra, một số quan tòa sẽ chỉ chấp nhận tờ khai hữu thệ cho phiên điều trần xác nhận đối với vụ ly hôn không có con chung.

TexasLawHelp cung cấp mẫu tờ khai hữu thệ chung . Nếu quý vị cần tìm và soạn giấy tờ pháp lý do quý vị không thể thuê luật sư (dù đã cố gắng), hãy đọc bài Cách tự soạn tài liệu pháp lý. Quý vị cần tuyên thệ tờ khai hữu thệ trước sự có mặt của công chứng viên. Mọi thông tin trong tờ khai hữu thệ​​​​​​​ phải đúng sự thật và chính xác. Quý vị có thể bị buộc tội nói dối trước tòa án. Xem Bộ luật hình sự Texas 37.

Sau khi quan tòa ký Giấy ly hôn chính thức​​​​​​​, hãy quay lại văn phòng lục sự.

 • Nộp (đệ trình) Giấy ly hôn chính thức và bất kỳ lệnh nào khác đã được quan tòa ký. Thủ tục ly hôn của quý vị CHƯA hoàn tất cho đến khi quý vị làm vậy.
 • Nhận một bản sao chứng thực của Giấy ly hôn chính thức và bất kỳ lệnh nào khác có chữ ký của quan tòa từ lục sự khi quý vị đang ở đó. Lục sự có thể tính phí cho các bản sao được chứng thực. 
 • Nếu quý vị đã đổi tên, hãy lập ít nhất 3 bản sao có chứng thực của Giấy ly hôn chính thức để mang đến các cơ quan đã nêu trong Bước 11. Lục sự có thể tính phí cho các bản sao được chứng thực. 

Gửi một bản sao đóng dấu hồ sơ của Giấy ly hôn chính thức và bất kỳ lệnh nào khác có chữ ký của quan tòa cho người hôn phối của quý vị.

Làm theo các bước bổ sung sau nếu áp dụng với trường hợp của quý vị:

 • Nếu quý vị đã đổi tên, hãy mang bản sao chứng thực Giấy ly hôn chính thứ​​​​​​​c của quý vị đến các cơ quan sau:
  • Văn phòng Quản lý An sinh Xã hội (SSA) trong khu vực của quý vị để thay thẻ an sinh xã hội.
  • Văn phòng Bộ An toàn Công cộng (DPS) trong khu vực của quý vị để đổi giấy phép lái xe hoặc thẻ căn cước của tiểu bang.
  • Văn phòng Ghi danh Cử tri tại Hạt của quý vị để thay đổi thẻ ghi danh cử tri. (Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ Tổng Thư ký Tiểu bang​​​​​​​ Texas.)
  • Liên hệ với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để đổi tên trên hộ chiếu của quý vị.
 • Sang tên xe. Nếu quý vị được giao sở hữu xe (không đứng mình tên quý vị), hãy nộp bản sao chứng thực Giấy ly hôn chính thức cho cơ quan thuế tại hạt của quý vị và nộp đơn xin sang tên. Số nhận dạng xe (VIN) phải được nêu trong Giấy ly hôn chính thức​​​​​​​ của quý vị.
 • Nộp chứng thư chuyển quyền sở hữu bất động sản (nhà hoặc đất) tại văn phòng hồ sơ tài sản ở hạt quản lý bất động sản đó.
 • Nếu quan tòa đã ký QDRO phân chia tài khoản hưu trí, quý vị hãy gửi một bản sao chứng thực của QDRO cho người quản lý kế hoạch hưu trí bằng thư bảo đảm có yêu cầu phiếu báo phát. Nếu không làm vậy, quý vị sẽ không nhận được phần đã chia từ quỹ hưu trí.
 • Sửa đổi di chúc, chính sách bảo hiểm và mọi chỉ định về người thụ hưởng tài khoản tài chính nếu cần.

Các biểu mẫu cần thiết

Các bài viết có liên quan

Hướng dẫn liên quan