Chuyển đến nội dung chính

Tôi muốn đổi tên.

Thay đổi tên

Làm thế nào để đổi tên tại Texas nếu quý vị 18 tuổi trở lên và muốn đổi tên một cách hợp pháp.
Tổng quát

Tổng quát về hướng dẫn

Cảnh báo: Các thông tin và biểu mẫu trong hướng dẫn này không thay thế cho lời khuyên và dịch vụ trợ giúp của luật sư. Hướng dẫn này sẽ cho quý vị biết cách đổi tên. 

Mẹo tra cứu

Hệ thống pháp lý rất phức tạp và TexasLawHelp.org không thể trả lời mọi câu hỏi. Quý vị cũng có thể đến thư viện pháp luật để tiến hành nghiên cứu pháp lý. Bằng cách nào? Vui lòng xem Hướng dẫn nghiên cứu pháp luật TexasLawHelp.

Có thư mục về các thư viện pháp luật địa phương cho công chúng tại Các thư viện pháp luật ở Texas. Nhưng nếu quý vị không ở gần thư viện pháp luật, quý vị có thể tiếp cận nhiều thông tin hơn (nếu quý vị là cư dân Texas) bằng cách đăng ký Tài khoản thư viện pháp luật tiểu bang Texas miễn phí. Với tài khoản này, quý vị có thể truy cập vô vàn tài nguyên trực tuyến. 

Ví dụ về những cuốn sách và hướng dẫn quý vị nên tìm đọc ở thư viện pháp luật:

 • Cẩm nang luật gia đình Texas của O'Connor
 • Sổ tay hướng dẫn thực hành luật gia đình ở Texas
 • Chú thích Bộ luật gia đình Texas
 • Luật pháp học Texas

Tài nguyên WestLaw - Nếu thư viện pháp luật địa phương của quý vị có quyền tiếp cận WestLaw miễn phí, quý vị có thể tìm kiếm các tài nguyên phụ trợ như:

 • Sê-ri thực hành Texas
 • Dịch vụ luật gia đình Texas
 • Luật gia đình hướng dẫn thực hành Texas

Câu hỏi thường gặp về đổi tên

Thông thường, quý vị sẽ cần xin lệnh tòa để đổi tên.

Nếu gần đây quý vị đã kết hôn, quý vị có thể đổi họ của mình sang họ của người hôn phối mà không cần xin lệnh tòa bằng cách cung cấp bằng chứng kết hôn của quý vị cho văn phòng an sinh xã hội và văn phòng cấp bằng lái xe. Vui lòng xem Cách thay đổi thông tin trên bằng lái xe hoặc thẻ ID Làm thế nào để thay đổi hoặc sửa đổi tên của tôi trên thẻ An sinh xã hội?

Nếu quý vị cần lệnh tòa, quý vị có thể sử dụng các biểu mẫu trong bộ công cụ này. 

Có thể. Thông thường, tòa án sẽ đổi tên cho quý vị nếu tòa án thấy rằng việc đổi tên có lợi cho quý vị cũng như cộng đồng. Quý vị phải cung cấp thông tin về tiền án tiền sự của mình và quan tòa sẽ cân nhắc thông tin đó khi quyết định việc đổi tên cho quý vị.

Tòa án không thể đổi tên cho quý vị nếu quý vị phạm trọng tội, trừ khi quý vị cung cấp bằng chứng rằng:

 • quý vị đã được ân xá, 
 • tối thiểu đã hai năm kể từ khi quý vị ra tù hay hoàn thành quản chế, hoặc
 • quý vị đang yêu cầu đổi tên thành tên chính được sử dụng trong thông tin lý lịch tư pháp của mình. 

Tòa án không thể đổi tên của quý vị nếu quý vị phải ghi danh tội phạm tình dục, trừ khi quý vị cũng cung cấp được bằng chứng rằng quý vị đã thông báo cho cơ quan hành pháp địa phương về việc quý vị đang xin tòa đổi tên. 

Không. Quý vị phải tối thiểu 18 để sử dụng những biểu mẫu này. Nếu quý vị dưới 18 tuổi, bố mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của quý vị có thể xin tòa đổi tên cho quý vị bằng các biểu mẫu trong bộ công cụ này: Tôi muốn đổi tên của con tôi.

Lệ phí nộp đơn cho tòa án có thể dao động từ $150 - $300 tùy thuộc vào nơi quý vị sống. Hãy liên hệ văn phòng lục sự quận ở hạt của quý vị để tìm hiểu về lệ phí nộp đơn xin đổi tên cho người thành niên. Nếu quý vị có thu nhập thấp, quý vị có thể xin tòa miễn lệ phí nộp đơn bằng cách nộp biểu mẫu Tuyên bố về việc mất khả năng thanh toán chi phí tòa án. Tìm hiểu thêm ở đây: Lệ phí tòa án và Miễn lệ phí.

Quý vị cũng phải trả phí lấy dấu vân tay và, ở một số hạt, trả phí kiểm tra lý lịch tư pháp.

Quý vị có thể sửa lỗi chính tả trong tên của mình mà không cần ra tòa. Hãy liên hệ với Đơn vị Thống kê Hộ tịch Texas để thảo luận về tình hình của quý vị. Nếu quý vị cần lệnh tòa, quý vị có thể sử dụng các biểu mẫu trong bộ công cụ này.

Quý vị sẽ có thể cần có lệnh tòa để đổi tên từ tên hiện tại trên giấy khai sinh thành tên mà quý vị thường dùng. Quý vị có thể liên hệ Đơn vị Thống kê Hộ tịch Texas để thảo luận về tình huống của quý vị. Nếu quý vị cần lệnh tòa, quý vị có thể sử dụng các biểu mẫu trong bộ công cụ này.

Nếu tòa án đã ban lệnh đổi tên của quý vị trong Sắc lệnh ly hôn cuối cùng, tên của quý vị được thay đổi. Tuy nhiên, quý vị có trách nhiệm thay đổi tên trên các tài liệu chính thức của mình (như thẻ an sinh xã hội và bằng lái xe hoặc thẻ căn cước tiểu bang) thành tên mới.

Nếu tòa chưa ban lệnh đổi tên của quý vị trong Sắc lệnh ly hôn cuối cùng, tên của quý vị không thay đổi.

Không. Việc đổi tên cho con là một thủ tục khác và cần những biểu mẫu khác. Nếu quý vị muốn đổi tên cho con mình, hãy sử dụng các biểu mẫu trong bộ công cụ này: Tôi muốn đổi tên cho con mình.

Hướng dẫn và biểu mẫu

Cảnh báo: Các thông tin và biểu mẫu trong hướng dẫn này không thay thế cho lời khuyên và dịch vụ trợ giúp của luật sư.

Quý vị có thể sử dụng các biểu mẫu trong hướng dẫn này để xin tòa đổi tên cho mình nếu:

 1. Quý vị đã ít nhất 18 tuổi.
 2. Quý vị nộp đơn kháng nghị xin đổi tên ở hạt Texas nơi quý vị sống.
 3. Quý vị cung cấp cho tòa án thông tin đầy đủ về tất cả trọng tội và tội tiểu hình Cấp A hoặc B mà quý vị đã bị buộc tội.
 4. Quý vị:
 • Chưa bao giờ phạm trọng tội, hoặc
 • Nếu quý vị đã bị kết án trọng tội, quý vị cung cấp bằng chứng rằng quý vị đã được ân xá hoặc đã ít nhất hai năm kể từ khi quý vị ra tù hay hoàn thành thời gian quản chế.

  Lưu ý: Ngay cả khi quý vị đã phạm trọng tội, quý vị vẫn có thể đổi tên mà không cần chờ hai năm nếu quý vị đang yêu cầu đổi tên thành tên chính được sử dụng trong thông tin lý lịch tư pháp của mình. Xem Bộ luật gia đình Texas 45.103(b)(2).
 1. Quý vị:
 • Không phải ghi danh tội phạm tình dục, hoặc
 • Nếu quý vị phải ghi danh tội phạm tình dục, quý vị cung cấp bằng chứng rằng quý vị đã thông báo cho cơ quan hành pháp địa phương rằng quý vị đang xin tòa đổi tên.

Để in cả hướng dẫn và các biểu mẫu, hãy nhấp vào đây.

Tùy chọn biểu mẫu có hướng dẫn

Quý vị cũng có thể sử dụng biểu mẫu Đổi tên của một người thành niên để điền đơn và nộp tài liệu.

Danh mục các bước thực hiện

Điền vào các biểu mẫu sau:

Biểu mẫu này xin quan tòa đổi tên của quý vị. Biểu mẫu cũng cho quan tòa biết liệu quý vị có tiền án tiền sự hay không.

Quý vị sẽ phải ký tên vào biểu mẫu này dưới hình phạt về tội khai man. Điều này có nghĩa là nói dối trên biểu mẫu này là một tội.

Quan tòa ký tên vào biểu mẫu này để đổi tên cho quý vị một cách hợp pháp. Hãy điền vào tất cả chỗ trống trên biểu mẫu trừ phần chữ ký của quan tòa.

Chỉ điền vào biểu mẫu bổ sung này nếu quý vị có thu nhập thấp, nhận trợ cấp công vì quý vị có thu nhập thấp hoặc không thể trả lệ phí nộp đơn cho tòa án:

Lưu ý: Quý vị có thể in các biểu mẫu tòa án và điền vào đó một cách cẩn thận bằng mực xanh hoặc đen. 

Hãy điền vào tất cả chỗ trống trên biểu mẫu trừ khi được hướng dẫn khác. Quan tòa và lục sự tòa án sẽ không điền vào các biểu mẫu giúp quý vị. Quan tòa có thể từ chối việc đổi tên nếu thông tin không chính xác hoặc không hoàn chỉnh. 

Tiến hành tạo bộ dấu vân tay hoàn chỉnh và rõ ràng với thẻ vân tay của Sở An toàn Công cộng Texas, trực thuộc Cơ quan Điều tra Liên bang. Dịch vụ này có thu phí. Hãy hỏi cơ quan hành pháp địa phương hoặc thực hiện nghiên cứu trên mạng để biết quý vị có thể lấy dấu vân tay ở đâu. 

Nếu quý vị từng bị kết án trọng tội:

Với mỗi kết án trọng tội, hãy thu thập bằng chứng:

1) quý vị đã được ân xá, hoặc

2) đã ít nhất hai năm kể từ khi quý vị ra tù hay hoàn thành thời gian quản chế.

Lưu ý: Ngay cả nếu quý vị đã phạm trọng tội, quý vị vẫn có thể đổi tên mà không cần chờ hai năm nếu quý vị đang yêu cầu đổi tên thành tên chính được sử dụng trong thông tin lý lịch tư pháp của mình. Xem Bộ luật gia đình Texas 45.103(b)(2). Nếu là trường hợp đó, hãy thu thập bằng chứng về tên quý vị có trên thông tin lý lịch tư pháp của quý vị.

Nếu quý vị được ân xá, hãy xin bản sao tuyên bố ân xá hoặc khoan hồng từ Đơn vị Đăng ký của Tổng Thư ký Tiểu bang: Nhận thông tin thêm, quý vị vui lòng đọc Những câu hỏi thường gặp về thủ tục khoan hồng này.

 • Nếu quý vị đã thụ án trong một nhà tù ở Texas, hãy xin bản sao giấy ra tù từ Ban phân loại và lý lịch, Bộ Tư pháp Hình sự Texas. Nếu quý vị thụ án ở nhà tù của liên bang hoặc tiểu bang khác, hãy xin bản sao giấy ra tù từ bộ tư pháp hình sự của tiểu bang đó hoặc Cơ quan Nhà tù Liên bang.
 • Nếu quý vị đang bị quản chế trọng tội hoặc quản chế tội phạm vị thành niên, hãy thu thập bằng chứng rằng quý vị đã hoàn thành thời gian quản chế từ văn phòng lục sự quận ở hạt nơi quý vị bị truy tố.

Nếu quý vị phải ghi danh là tội phạm tình dục: Hãy thu thập bằng chứng cho thấy quý vị đã thông báo cho cơ quan hành pháp địa phương về ý định xin tòa đổi tên của quý vị

Viết Tài liệu dẫn chiếu ở đầu mỗi tài liệu và đính kèm mỗi tài liệu với biểu mẫu Đơn xin đổi tên người thành niên của quý vị. 

Lập bản sao đầy đủ của Đơn xin đổi tên của người thành niên, thẻ vân tay, nếu có, Tuyên bố về việc mất khả năng thanh toán chi phí tòa án.

Quý vị có thể nộp trực tiếp hoặc nộp đơn điện tử.

Để nộp trực tiếp, hãy mang các giấy tờ sau đến văn phòng lục sự quận ở hạt nơi quý vị sống:

 • Đơn kháng nghị đổi tên của người thành niên
 • Thẻ vân tay
 • Tuyên bố về việc mất khả năng thanh toán chi phí tòa án (chỉ khi quý vị đang xin tòa miễn lệ phí nộp đơn)

Để nộp phiên bản điện tử qua mạng, hãy làm theo hướng dẫn có trong biểu mẫu có hướng dẫn để đổi tên của người thành niên. Quý vị sẽ nộp Đơn kháng nghị của mình qua mạng và, nếu có, Tuyên bố về việc mất khả năng thanh toán chi phí tòa án. Hãy liên hệ với văn phòng lục sự để biết họ có yêu cầu quý vị quét và đính kèm bản sao thẻ vân tay của mình với đơn kháng nghị hay không, và sau đó mang thẻ vân tay bản gốc của quý vị tới phiên điều trần tại tòa án. 

Nếu quý vị không sử dụng phỏng vấn tự động, để điền các biểu mẫu trực tuyến, hãy truy cập E-File Texas, và làm theo hướng dẫn ở đó.

Để nộp các biểu mẫu trực tiếp, hãy mang Đơn kháng nghị và các biểu mẫu bắt đầu khác (cũng như các bản sao) đến văn phòng lục sự quận ở hạt nơi quý vị đã xác định là hạt phù hợp để nộp đơn. 

Tại văn phòng lục sự:

 • Nộp Đơn kháng nghị và các biểu mẫu bắt đầu khác (cùng các bản sao).
 • Thanh toán lệ phí nộp đơn (hoặc nộp Tuyên bố về việc mất khả năng thanh toán chi phí tòa án đã điền đầy đủ nếu quý vị không thể chi trả lệ phí). Quý vị có thể gọi cho văn phòng lục sự trước để tìm hiểu về lệ phí nộp đơn cho trường hợp của mình.
 • Hãy hỏi lục sự xem có lệnh mặc định địa phương nào mà quý vị cần tuân theo hay đính kèm vào bất kỳ tài liệu nào của mình hay không.
 • Hãy hỏi lục sự xem có các thủ tục hoặc quy định địa phương nào mà quý vị cần biết về việc đổi tên hay không.
 • Lục sự sẽ viết "Mã số vụ kiện" và "Mã số tòa án" ở đầu trang đầu tiên trong Đơn kiến nghị của quý vị. Hãy viết các số này ở đầu của bất kỳ tài liệu nào mà quý vị nộp trong vụ kiện đổi tên của mình.
 • Lục sự sẽ "đóng dấu hồ sơ" các bản sao của quý vị và ghi rõ ngày giờ. Lục sự sẽ lưu giữ bản gốc và gửi lại các bản sao cho quý vị. 
 • Hãy đọc Nhân sự tòa án có thể và không thể làm gì, vì nhân viên tòa án không thể tư vấn pháp lý cho quý vị.

Cho dù quý vị nộp trực tiếp hay nộp phiên bản điện tử qua mạng, quý vị đều phải thanh toán lệ phí nộp đơn hoặc, nếu quý vị có thu nhập thấp, nộp Tuyên bố về việc mất khả năng thanh toán chi phí tòa án. Hãy liên hệ văn phòng lục sự quận ở hạt của quý vị để tìm hiểu về lệ phí nộp đơn xin đổi tên cho người thành niên. 

Nếu quý vị nộp trực tiếp, lục sự sẽ "đóng-dấu-hồ-sơ" trên bản sao Đơn kháng nghị của quý vị và ghi rõ ngày giờ, sau đó gửi lại bản sao cho quý vị. 

Các phiên điều trần được tổ chức thế nào? Hãy liên hệ với văn phòng Lục sự Quận ở hạt của quý vị, hoặc điều phối viên tòa án, để tìm hiểu cách yêu cầu điều trần không tranh chấp về việc đổi tên của người thành niên. Một vài hạt sẽ lên lịch ngày và giờ cho phiên điều trần của quý vị. Các hạt khác có những thời điểm mà quý vị có thể tự do ra vào để gặp quan tòa. Một số tòa án sẽ lên lịch điều trần điện tử bằng phần mềm hội nghị video như Zoom. Cuối cùng, một số quan tòa có thể cân nhắc vụ kiện của quý vị là "đã đệ trình", tức là họ sẽ chỉ cần xem xét giấy tờ của quý vị để đưa ra quyết định.

Kiểm tra phần Tòa án điện tử: Theo từng hạt để xem hạt của quý vị có ở đó không. Nếu có, quý vị có thể sử dụng các hướng dẫn dành cho hạt của mình để đọc thông tin về các phiên điều trần và các quy tắc địa phương cho tòa án nơi vụ kiện của quý vị đang thụ lý.

Các quy định địa phương. Hãy tìm hiểu xem liệu có các quy định địa phương mà quý vị cần biết cho vụ kiện đổi tên của mình hay không. Các quy định này thường có trên trang web chính thức của hạt, nhưng quý vị cũng nên hỏi lục sự hoặc điều phối viên.

Quý vị có thể tìm kiếm trên trang Tòa án điện tử: theo từng hạt cho hạt của quý vị hoặc trang Quy tắc, Biểu mẫu và Lệnh mặc định tại địa phương trên trang web của Tòa án Texas.

Kiểm tra lý lịch? Và, hãy hỏi văn phòng lục sự hoặc điều phối viên xem tòa án có yêu cầu quý vị kiểm tra lý lịch tư pháp trước khi tiến hành điều trần hay không.

Nếu quý vị cần kiểm tra lý lịch tư pháp, hãy gửi thẻ vân tay của quý vị đến Sở An toàn Công cộng Texas (DPS) kèm theo bản sao có đóng dấu hồ sơ của Đơn kháng nghị đổi tên của người thành niên mà quý vị nộp cho tòa án. Dịch vụ này có thu phí. 

DPS sẽ trực tiếp gửi kết quả cho tòa án. Trang web của Sở An toàn Công cộng Texas (DPS) có hướng dẫn cụ thể về việc nộp thẻ vân tay trong trường hợp đổi tên hợp pháp. Biểu mẫu CS-65 có các bước mà quý vị cần tuân theo.

Cuối cùng, để tìm hiểu những điều có thể xảy ra và những hành động quý vị cần làm, hãy đọc Lời khuyên cho phòng xử án.

Hãy mang theo những giấy tờ sau đến phiên điều trần tại tòa án của quý vị:

 • Biểu mẫu Sức lệnh đổi tên người thành niên của quý vị đã điền đầy đủ, ngoại trừ chữ ký của quan tòa.
 • Bản sao có đóng dấu hồ sơ của Đơn kháng nghị đổi tên của người thành niên và tất cả tài liệu dẫn chiếu mà quý vị đã nộp cùng Đơn kiến nghị của mình.
 • Thẻ vân tay của quý vị (nếu quý vị nộp phiên bản điện tử của Đơn kháng nghị).
 • Bằng chứng nhân dạng của quý vị, ví dụ như hộ chiếu, bằng lái xe hoặc thẻ căn cước tiểu bang của quý vị.
 • Mẫu lời khai đổi tên của người thành niên (tài liệu mà quý vị nên hoàn thành và xem lại trước khi tới tòa án).

Khi quý vị đến phòng xử án, hãy ghé qua văn phòng lục sự để tìm hiểu mình nên đi đâu và quý vị có cần mang theo hồ sơ tòa án hay không.

Khi quý vị tới phòng xử án, hãy đăng ký với lục sự.

Khi quan tòa gọi đến vụ kiện của quý vị, hãy đứng trước băng ghế của quan tòa.

 • Quan tòa sẽ tuyên thệ trước mặt quý vị và đánh giá các biểu mẫu của quý vị.
 • Quan tòa có thể hỏi quý vị một vài câu hỏi về việc đổi tên, hoặc quý vị có thể đọc mẫu lời khai về việc đổi tên của người thành niên.
 • Một vài quan tòa sẽ yêu cầu quý vị cho lời khai có tuyên thệ rằng quý vị không đổi tên để tránh tố tụng hình sự hay trốn nợ. 

Nếu mọi thứ đều thuận lợi, quan tòa sẽ ký tên vào biểu mẫu Sắc lệnh đổi tên của người thành niên.

Lưu ý: Một số tòa án cho phép mọi người đến tòa án trực tuyến hoặc nộp một loại giấy tờ gọi là "bản khai xác nhận"."Hãy đọc Tòa án điện tử. Hãy hỏi xem tòa án của quý vị có chấp nhận bản khai xác nhận hay không. Nếu vậy, quý vị có thể sử dụng Bản khai xác nhận cho việc đổi tên của người thành niên .

Sau khi quan tòa đã ký tên vào Sắc lệnh đổi tên của quý vị, lục sự trong phòng xử án có thể nộp Sắc lệnh hoặc quý vị có thể cần mang Sắc lệnh tới văn phòng lục sự để nộp. Tên của quý vị sẽ không thay đổi cho tới khi Sắc lệnh được nộp.

Nhận một vài bản sao đã được chứng nhận của Lệnh từ lục sự. Các bản sao được chứng nhận có mất phí, nhưng quý vị sẽ cần các bản sao được chứng nhận của Sắc lệnh để đổi tên trên các tài liệu chính thức của quý vị thành tên mới.

Quý vị có trách nhiệm đổi tên trên các tài liệu chính thức của mình thành tên mới.

Để đổi thẻ an sinh xã hội của quý vị, hãy mang hoặc gửi qua đường bưu điện bản sao được chứng nhận của sắc lệnh đổi tên đến văn phòng an sinh xã hội địa phương. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: Cơ quan An sinh Xã hội Hoa Kỳ.

Để đổi bằng lái xe hoặc thẻ căn cước tiểu bang, quý vị phải mang bản sao được chứng nhận của sắc lệnh đổi tên đến văn phòng Sở An toàn Công cộng Texas. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ Sở An toàn Công cộng Texas (DPS).

Để đổi tên của quý vị trên thẻ ghi danh cử tri, hãy thông báo cho Cơ quan Ghi danh Cử tri của Hạt bằng văn bản. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ Tổng Thư ký Tiểu bang Texas.

Để đổi tên của quý vị trên hộ chiếu, hãy thông báo cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

Quý vị cũng có thể đổi tên trên giấy khai sinh nếu muốn, nhưng không bắt buộc. Nếu quý vị muốn thay đổi giấy khai sinh, quý vị sẽ cần xin Đơn xin sửa đổi giấy khai sinh từ Đơn vị Thống kê Hộ tịch Texas.

Các biểu mẫu cần thiết

Các bài viết có liên quan