Chuyển đến nội dung chính

Kháng cáo lệnh trục xuất khỏi nơi cư trú

Trục xuất & các vấn đề khác với chủ nhà

Các bước thực hiện kháng cáo lệnh trục xuất khỏi nơi cư trú ở Texas.

Nếu tòa án tiểu hình quyết định trục xuất quý vị, hãy liên hệ ngay với luật sư để được hỗ trợ. Thời hạn kháng cáo lệnh trục xuất khỏi nơi cư trú rất hạn chế và khả năng tranh luận thành công tại tòa án có thể không cao trong các trường hợp không thanh toán.

Hãy liên hệ với chương trình trợ giúp pháp lý tại hạt của quý vị để xem quý vị có đủ điều kiện để được tư vấn về vấn đề trục xuất, hỗ trợ thương lượng với chủ nhà và thậm chí là đại diện tại tòa án trong một số trường hợp hay không. Quý vị có thể đăng ký trực tuyến hoặc gọi số 855-270-7655 nếu quý vị ở các hạt ngoại thành.

Đề nghị trục xuất

Chủ nhà phải gửi cho quý vị "Thông báo chuyển ra khỏi nhà" bằng văn bản kèm theo ngày chuyển đi. Nếu quý vị không chuyển ra khỏi nhà trước ngày này, chủ nhà phải nộp đơn đề nghị trục xuất khỏi nơi cư trú tại Tòa án tiểu hình có Thẩm phán hòa giải (một loại quan tòa). Một vị cảnh sát sẽ tống đạt vụ kiện tới quý vị và trang đầu tiên sẽ ghi ngày tiến hành phiên tòa.

Vắng mặt/Không có mặt

Nếu quý vị không có mặt tại phiên tòa, chủ nhà sẽ thắng kiện theo phán quyết vắng mặt. Sáu ngày sau khi có phán quyết, họ có thể yêu cầu Tòa án tiểu hình ban hành "Lệnh sở hữu" để trục xuất quý vị. Sau đó, cảnh sát sẽ dán thông báo dọn nhà trong vòng 24 giờ trước cửa nhà quý vị. Sau khoảng thời gian đó, cảnh sát trưởng và cảnh sát viên có thể buộc quý vị chuyển nhà và mang đồ đạc của quý vị ra khỏi nhà.

Tôi thua kiện trong vụ việc trục xuất khỏi nơi cư trú vì bỏ lỡ phiên điều trần. Tôi vẫn có thể kháng cáo chứ?

Đúng, quý vị vẫn có thể kháng cáo. Nếu quý vị có lý do vô cùng chính đáng để bỏ lỡ phiên điều trần, quý vị cũng có thể yêu cầu một phiên điều trần mới tại Tòa án tiểu hình. Quý vị có thể thực hiện việc này bằng cách gửi Đơn kiến nghị hủy bỏ phán quyết vắng mặt. Hãy lưu ý rằng việc nộp đơn xin một phiên điều trần mới tại Tòa án tiểu hình không cho quý vị thêm thời gian để kháng cáo lên Tòa án Hạt.

Ở lại nhà trong thời gian chờ kháng cáo

Nếu quý vị thua kiện trong phiên điều trần hoặc không có mặt, quý vị có thể kháng cáo trong vòng năm ngàytiếp tục ở lại căn nhà đó trong thời gian chờ xử lý kháng cáo. Quý vị vẫn phải trả tiền thuê nhà theo quy định dưới đây nếu lệnh trục xuất khỏi nơi cư trú là do không thanh toán tiền thuê nhà.

Nếu một phần tiền thuê nhà của quý vị được thanh toán bằng quỹ liên bang (nhà trợ cấp, nhà ở hỗ trợ, giảm phí cho thuê theo Mục 8), hãy đảm bảo phán quyết của Tòa án tiểu hình nêu rõ số tiền do chính phủ thanh toán và số tiền quý vị phải thanh toán. Nếu phán quyết này không chính xác, quý vị phải gửi văn bản phản đối lên Tòa án tiểu hình trong vòng năm ngày kể từ ngày ra phán quyết. Điều này rất quan trọng vì quý vị phải đặt cọc một phần tiền thuê nhà trong khi chờ xử lý kháng cáo nếu lệnh trục xuất khỏi nơi cư trú là do không thanh toán và quý vị kháng cáo bằng cách nộp Tờ khai hữu thệ về việc không có khả năng thanh toán. Quý vị cần thể hiện số tiền mà quý vị thực sự nợ.

Ba cách để kháng cáo lệnh trục xuất khỏi nơi cư trú

Quý vị chỉ có năm ngày để kháng cáo quyết định của Tòa án tiểu hình lên Tòa án hạt (tòa án cao nhất ở cấp tiếp theo). 

Nếu có thể, quý vị nên trả mọi khoản phí khi nộp đơn kháng cáo. Ngoài ra, hãy nhớ gửi Công văn phúc đáp cùng các tài liệu kháng cáo, nếu có thể. Điều này sẽ giúp quý vị đáp ứng tất cả thời hạn.

Có ba hình thức kháng cáo: bằng phí bảo lãnh (1), bằng tiền đặt cọc (2) hoặc Bản tường trình về việc không có khả năng thanh toán án phí (Miễn lệ phí) (3).

1. Kháng cáo bằng phí bảo lãnh ​​​​​​​

Bảo lãnh là cam kết thanh toán theo phán quyết nếu quý vị kháng cáo không thành công. ​​​​​​​ Quan tòa thường xác định theo số tiền thuê nhà một tháng, nhưng con số này có thể thay đổi. Quý vị có thể nộp phí bảo lãnh lên Tòa án tiểu hình. Quý vị và một hoặc nhiều người được Tòa án tiểu hình chấp thuận cần ký tên (bảo đảm) trên giấy cam kết. Ví dụ: Quý vị có thể cần một người có tài sản ở Texas ký vào giấy cam kết của mình. ​​​​​​​

Nếu lệnh trục xuất khỏi nơi cư trú là do không thanh toán tiền thuê nhà và quý vị nộp phí bảo lãnh kháng cáo thì quý vị cũng phải thanh toán tiền thuê nhà trong một khoảng thời gian thuê cho Cục đăng ký tòa án của Tòa án tiểu hình trong vòng năm ngày sau khi nộp phí bảo lãnh.

Quý vị cũng cần nộp Công văn phúc đáp cho Tòa án hạt trong vòng tám ngày sau khi Tòa án tiểu hình gửi đơn kháng cáo đến Tòa án hạt. Nếu quý vị đã nộp Công văn phúc đáp tại Tòa án tiểu hình, quý vị không cần nộp lại tại Tòa án hạt.

Quý vị phải thanh toán phí nộp đơn kháng cáo trong vòng hai mươi ngày sau khi Tòa án tiểu hình gửi đơn kháng cáo đến Tòa án hạt. 

Để đảm bảo quý vị không bỏ lỡ thời hạn, cách tốt nhất là hãy nộp Công văn phúc đáp và thanh toán phí nộp hồ sơ cùng với phí bảo lãnh hoặc càng sớm càng tốt. ​​​​​​​

2. Kháng cáo bằng tiền đặt cọc

Nếu quý vị cho quan tòa biết rằng quý vị muốn nộp đơn kháng cáo bằng tiền đặt cọc, quan tòa sẽ ấn định số tiền đặt cọc. Khoản tiền đặt cọc thường bằng một tháng tiền thuê nhà, nhưng quan tòa có thể quyết định một số tiền khác.

Quý vị cũng cần nộp Công văn phúc đáp cho Tòa án hạt trong vòng tám ngày sau khi Tòa án tiểu hình gửi đơn kháng cáo đến Tòa án hạt. Nếu quý vị đã nộp Công văn phúc đáp tại Tòa án tiểu hình, quý vị không cần nộp lại tại Tòa án hạt.

Quý vị phải thanh toán phí nộp đơn kháng cáo trong vòng hai mươi ngày sau khi Tòa án tiểu hình gửi đơn kháng cáo đến Tòa án hạt.

Để đảm bảo quý vị không bỏ lỡ thời hạn, cách tốt nhất là hãy nộp Công văn phúc đáp và thanh toán phí nộp hồ sơ cùng với tiền đặt cọc hoặc càng sớm càng tốt.

3. Kháng cáo bằng Bản tường trình về việc không có khả năng thanh toán (Miễn lệ phí)

Nếu quý vị không đủ khả năng thanh toán phí bảo lãnh hoặc tiền đặt cọc, quý vị có thể nộp Tờ khai hữu thệ về việc không có khả năng thanh toán (còn gọi là Bản tường trình có cam kết về việc không có khả năng thanh toán hoặc miễn lệ phí). ​​​​​​​ Tòa án tiểu hình sẽ cung cấp mẫu đơn Tờ khai hữu thệ nếu quý vị yêu cầu.

Nếu quý vị kháng cáo và xin miễn lệ phí, quý vị không có trách nhiệm thanh toán lệ phí cho Tòa án Hạt. Nếu chủ nhà không đồng ý với Tờ khai hữu thệ, quý vị phải chứng minh trong phiên điều trần tại Tòa án tiểu hình rằng quý vị không có khả năng trả tiền đặt cọc hoặc nộp phí bảo lãnh. ​​​​​​​ Nếu Tòa án tiểu hình từ chối miễn lệ phí, quý vị có thể kháng cáo quyết định đó lên Tòa án Hạt. Sau đó, quý vị có năm ngày để yêu cầu Tòa án Hạt mở phiên điều trần về việc miễn lệ phí. (Ngay cả khi Tòa án Hạt thông báo với quý vị rằng họ sẽ tổ chức một phiên điều trần, quý vị vẫn nên yêu cầu một phiên điều trần. Quý vị có trách nhiệm được điều trần kịp thời.)

Nếu việc trục xuất khỏi nơi cư trú là do không thanh toán tiền thuê nhà và quý vị nộp đơn xin miễn lệ phí, quý vị phải trả tiền thuê nhà một kỳ thuê nhà cho cục đăng ký tòa án của Tòa án tiểu hình trong vòng năm ngày sau khi nộp đơn xin miễn lệ phí. Sau đó, quý vị phải tiếp tục trả tiền thuê nhà cho cục đăng ký như bình thường đối với chủ nhà, thường là mỗi tháng. (Sau khi Tòa án tiểu hình gửi vụ việc lên Tòa án hạt, quý vị sẽ chuyển sang trả tiền thuê nhà cho Cơ quan đăng ký của Tòa án hạt.)

Quý vị cũng cần nộp Công văn phúc đáp cho Tòa án hạt trong vòng tám ngày sau khi Tòa án tiểu hình gửi đơn kháng cáo đến Tòa án hạt. Nếu quý vị đã nộp Công văn phúc đáp tại Tòa án tiểu hình, quý vị không cần nộp lại tại Tòa án hạt.

Việc không trả tiền thuê nhà cho cơ quan đăng ký của tòa án không dừng thủ tục kháng cáo của quý vị. Tuy nhiên, nếu quý vị không thanh toán, chủ nhà có thể xin phép tòa án buộc quý vị ra khỏi nhà mà không cần có phiên điều trần. Do đó, trong quá trình phản bác các luận cứ trục xuất khỏi nơi cư trú, quý vị không thể ở lại nhà mà không tiếp tục trả tiền thuê nhà.
 

Thanh toán tiền thuê nhà cho Cục Đăng ký Tòa án (Chỉ đối với trường hợp không thanh toán tiền thuê nhà)

Nếu quý vị kháng cáo bằng Tờ khai hữu thệ về việc không có khả năng thanh toán (miễn lệ phí): Quý vị phải trả tiền thuê nhà trong một thời gian thuê (như đã nêu trong phán quyết) cho Lục sự tòa án tiểu hình trong vòng năm ngày sau khi nộp Tờ khai hữu thệ. Sau đó, quý vị phải trả tiền thuê nhà cho từng khoảng thời gian thuê (thường là hàng tháng) cho Lục sự Tòa án Hạt cho đến khi có phán quyết cho kháng cáo của quý vị. Hãy thanh toán cho Tòa án Hạt trong vòng năm ngày sau khi đến hạn trả tiền thuê nhà theo hợp đồng thuê. Nếu quý vị trả chậm, chủ nhà có thể xin Lệnh sở hữu để buộc quý vị ra khỏi nhà.

Nếu quý vị kháng cáo bằng hình thức nộp phí bảo lãnh: Quý vị phải trả tiền thuê nhà trong một khoảng thời gian thuê (như đã nêu trong phán quyết) cho Tòa án tiểu hình trong vòng năm ngày kể từ khi nộp phí bảo lãnh. Pháp luật không yêu cầu quý vị trả tiền thuê nhà thường xuyên cho Tòa án Hạt. Tuy nhiên, quý vị vẫn sẽ nợ chủ nhà khoản tiền thuê nhà thường xuyên trong suốt quá trình quý vị sống trong căn nhà đó.

Nếu quý vị kháng cáo bằng tiền đặt cọc: Quý vị không cần trả tiền thuê nhà ban đầu cho Tòa án tiểu hình. Khi kháng cáo bằng hình thức nộp phí bảo lãnh, pháp luật không yêu cầu quý vị trả tiền thuê nhà thường xuyên cho Tòa án hạt. Tuy nhiên, quý vị vẫn sẽ nợ chủ nhà khoản tiền thuê nhà thường xuyên trong suốt quá trình quý vị sống trong căn nhà đó.

Người nhận Khoản trợ cấp tiền thuê nhà tại Texas: Nếu quý vị đang kháng cáo lệnh trục xuất khỏi nơi cư trú sau khi đã nhận được Khoản trợ cấp tiền thuê nhà tại Texas, quý vị có thể sử dụng số tiền đó để trả tiền thuê nhà cho cơ quan đăng ký của tòa án thay vì trả cho chủ nhà của quý vị.

Thanh toán tiền thuê nhà trong quá trình kháng cáo

Nếu quý vị kháng cáo bằng hình thức nộp phí bảo lãnh hoặc tiền đặt cọc, quý vị không buộc phải trả tiền thuê nhà khi vụ việc đang trong quá trình kháng cáo. Tuy nhiên, tiền thuê nhà vẫn được tích lũy.

Các khoản thanh toán khi kháng cáo bằng Bản tường trình không có khả năng thanh toán án phí: 

Nếu quý vị chọn kháng cáo bằng Bản tường trình về việc không có khả năng thanh toán án phí, quý vị phải trả tiền thuê nhà cho cơ quan đăng ký của tòa án. Có hai thời hạn thanh toán mà quý vị cần phải biết:

 • Ngày đến hạn trả tiền thuê nhà như thường lệ. Hành vi không thanh toán đúng thời hạn mỗi tháng cho phép tòa án buộc quý vị ra khỏi nhà trước cả khi Tòa án Hạt xử lý vụ việc của quý vị.
 • Trong vòng năm ngày kể từ khi kháng cáo. Với lựa chọn Bản tường trình về việc không có khả năng thanh toán, quý vị cũng phải thanh toán trước tiền thuê nhà trong vòng năm ngày kể từ khi kháng cáo. Điều này có nghĩa là nếu ngày thanh toán thường lệ của quý vị không nằm trong năm ngày đó, quý vị có thể phải thanh toán hai khoản tiền thuê trong một khoảng thời gian ngắn.

Ví dụ: Nếu quý vị kháng cáo bằng Bản tường trình về việc không có khả năng thanh toán vào ngày 15 thì quý vị phải thực hiện khoản thanh toán ban đầu cho cơ quan đăng ký tòa án trước ngày 20. Nếu ngày đến hạn thanh toán tiền thuê nhà thường lệ là vào ngày 1 của tháng thì quý vị còn phải thanh toán vào ngày 1 ngoài khoản thanh toán đã thực hiện vào ngày 20. Tuy nhiên, nếu quý vị kháng cáo vào ngày 28 và ngày đến hạn thanh toán tiền thuê nhà thường lệ là vào ngày 1 thì việc thanh toán một lần vào ngày 1 sẽ được tính là thanh toán cả hai khoản tiền thuê thông thường của quý vị và thanh toán trong vòng năm ngày kể từ ngày kháng cáo.

Thanh toán tiền thuê nhà cho chủ nhà (Nếu nguyên nhân trục xuất không phải do không thanh toán)

Nếu lệnh trục xuất khỏi nơi cư trú là vì lý do khác không phải do không trả tiền thuê nhà, quý vị nên tiếp tục trả tiền thuê nhà trực tiếp cho chủ nhà để tránh bị trục xuất khỏi nơi cư trú vì không thanh toán. Nếu chủ nhà từ chối nhận khoản tiền thuê, quý vị nên cất khoản tiền đó và không chi tiêu vì quý vị vẫn đang nợ khoản tiền đó.

Văn bản phúc đáp

Nếu quý vị không nộp văn bản phúc đáp cho vụ kiện tại Tòa án tiểu hình thì quý vị phải nộp công văn phúc đáp cho Tòa án hạt trong vòng tám ngày sau khi Tòa án hạt tiếp nhận vụ việc. Lục sự sẽ gửi thông báo bằng thư bảo đảm cho quý vị (hãy thường xuyên liên hệ với Tòa án!). Nếu quý vị không gửi văn bản phúc đáp, chủ nhà có thể thắng kiện do bị đơn vắng mặt. Công văn phúc đáp của quý vị có thể chỉ là thư viết tay yêu cầu xét xử và đưa ra lý do quý vị không đáng phải nhận phán quyết. Sau đây là biểu mẫu phúc đáp.

Phí nộp đơn (Tòa án hạt)

Nếu quý vị không kháng cáo bằng Tờ khai hữu thệ về việc không có khả năng thanh toán thì quý vị phải trả phí nộp đơn cho Tòa án Hạt trong vòng 20 ngày sau khi nhận được thông báo về khoản phí. Nếu quý vị không có khả năng trả phí nộp đơn, quý vị có thể nộp Tờ khai hữu thệ về việc không có khả năng trả phí.

Sơ đồ quy trình kháng cáo

Thư viện luật pháp Hạt Travis đã tạo sơ đồ để giúp người thuê nhà hiểu quy trình kháng cáo lệnh trục xuất khỏi nơi cư trú.

Phiên tòa kháng cáo

Đơn kháng cáo của quý vị sẽ giúp quý vị có phiên xét xử mới tại Tòa án hạt. Quý vị có thể đưa ra bằng chứng mà quý vị đã sử dụng tại Tòa án tiểu hình (giấy tờ, nhân chứng, ảnh chụp) một lần nữa. Nếu quý vị có bằng chứng mới, quý vị cũng có thể đưa ra. Quan tòa sẽ nghe phần trình bày của phía chủ nhà trước, sau đó tới phía của quý vị, rồi đưa ra quyết định về việc có trục xuất hay không. Quý vị cũng có quyền đặt câu hỏi cho chủ nhà tại tòa án.

Trường hợp quý vị kháng cáo không thành công

Quý vị có 10 ngày để nộp phí bảo lãnh thay thế do Tòa án Hạt quy định nếu quý vị muốn kháng cáo lên tòa phúc thẩm và tiếp tục ở lại nhà. ​​​​​​​ Quy trình này phức tạp; hãy hỏi ý kiến luật sư ngay để thảo luận các bước tiếp theo của quý vị.

Thời hạn rất quan trọng

Quý vị phải đáp ứng tất cả thời hạn, nếu không quý vị có nguy cơ kháng cáo không thành công do vắng mặt. Có thời hạn cho việc kháng cáo, thanh toán phí, trả tiền thuê nhà vào cơ quan đăng ký của tòa án và nộp Công văn phúc đáp. Nếu có thể, hãy trả phí và nộp Công văn phúc đáp khi quý vị nộp tài liệu kháng cáo.

Do tầm quan trọng nên các thời hạn này sẽ được nhắc lại dưới đây:

Năm ngày để kháng cáo

Quý vị có năm ngày để kháng cáo bằng bất kỳ hình thức nào như phí bảo lãnh, tiền đặt cọc hay miễn lệ phí sau khi thua kiện tại Tòa án tiểu hình.

Năm ngày này bao gồm cả cuối tuần và ngày nghỉ lễ. Nếu thời hạn rơi vào ngày Tòa án tiểu hình đóng cửa (hoặc không mở cửa cho đến 5:00 CH), quý vị có thể nộp đơn kháng cáo vào ngày tiếp theo khi Tòa án tiểu hình mở cửa. Nếu bỏ lỡ thời hạn, quan tòa sẽ đưa ra phán quyết và chủ nhà có thể nhận được Lệnh sở hữu để buộc quý vị và tài sản của quý vị phải chuyển ra khỏi nhà.

Tám ngày để nộp công văn phúc đáp

Quý vị phải nộp Công văn phúc đáp cho Tòa án hạt trong vòng tám ngày sau khi Tòa án tiểu hình gửi đơn kháng cáo của quý vị. Không có cách nào để biết chính xác khoảng thời gian mà Tòa án tiểu hình cần để gửi đơn kháng cáo cho Tòa án hạt, vì vậy hãy gửi Công văn phúc đáp càng sớm càng tốt sau khi nộp đơn kháng cáo.

20 ngày để trả phí nộp đơn kháng cáo

Nếu quý vị kháng cáo bằng hình thức nộp phí bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng tiền mặt, quý vị có 20 ngày để thanh toán phí nộp đơn cho Tòa án hạt sau khi Tòa án tiểu hình gửi đơn kháng cáo. Không có cách nào để biết chính xác khoảng thời gian mà Tòa án tiểu hình cần để gửi đơn kháng cáo cho Tòa án hạt, vì vậy hãy thanh toán khoản phí này càng sớm càng tốt sau khi nộp đơn kháng cáo.

Năm ngày để trả tiền thuê nhà cho cơ quan đăng ký của tòa án (sau đó là trả vào đầu mỗi kỳ thuê nhà)

Năm ngày để trả tiền thuê nhà cho cơ quan đăng ký (kháng cáo bằng hình thức nộp phí bảo lãnh hoặc miễn lệ phí) ​​​​​​​

Nếu quý vị kháng cáo một vụ việc trục xuất khỏi nơi cư trú do không thanh toán bằng hình thức Miễn lệ phí hoặc nộp phí bảo lãnh, quý vị phải trả tiền thuê nhà cho cơ quan đăng ký của Tòa án tiểu hình trong vòng năm ngày kể từ ngày nộp đơn kháng cáo. ​​​​​​​

Thanh toán tiền thuê nhà hàng tháng đúng thời hạn (Kháng cáo theo hình thức Miễn lệ phí)

Nếu quý vị kháng cáo vụ việc trục xuất khỏi nơi cư trú do không thanh toán theo hình thức Miễn lệ phí, quý vị cũng phải trả tiền thuê nhà cho cơ quan đăng ký của Tòa án Hạt vào đầu mỗi kỳ thuê nhà, thường là hàng tháng, tuy nhiên hãy kiểm tra hợp đồng thuê nhà của quý vị. Nếu không có hợp đồng thuê nhà, hãy thanh toán vào thời điểm quý vị thường thanh toán. Quý vị phải thanh toán trong vòng năm ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán, nếu không sẽ có nguy cơ bị trục xuất khỏi nơi cư trú.

Trong một số trường hợp, ban đầu Tòa án hạt có thể từ chối nhận khoản thanh toán tiền thuê nhà của quý vị do Tòa án tiểu hình chưa gửi đơn kháng cáo của quý vị. Nếu trường hợp đó xảy ra, hãy thanh toán tiền thuê nhà cho cơ quan đăng ký của Tòa án tiểu hình cho tới khi họ gửi giấy tờ của quý vị lên Tòa án hạt.

Mẫu đơn

Sau đây là liên kết đến các biểu mẫu hữu ích của Trung tâm đào tạo của Tòa án Tiểu hình Texas. Quý vị sẽ sử dụng các biểu mẫu này tùy vào trường hợp của mình. Quý vị có thể nộp phí bảo lãnh kháng cáo với hai người đồng ký tên, nộp đơn kháng cáo kèm tiền đặt cọc hoặc đề nghị miễn lệ phí. (Nếu tòa án miễn lệ phí cho quý vị, quý vị sẽ phải trả tiền thuê nhà cho cơ quan đăng ký của tòa án đúng hạn hàng tháng, nếu không sẽ có nguy cơ bị trục xuất khỏi nơi cư trú.)
 
Tùy chọn 1 - Bảo lãnh kháng cáo: Tìm hai người bảo lãnh để cùng ký tên vào bảo lãnh kháng cáo của quý vị. Người bảo lãnh là người đồng ý đảm bảo thanh toán theo phán quyết nếu quý vị thua kiện. Nộp bảo lãnh kháng cáo sẽ bắt đầu thủ tục kháng cáo của quý vị.
 
Tùy chọn 2 - Kháng cáo bằng hình thức đặt cọc: Nếu quý vị không thể tìm được hai người bảo lãnh để ký bảo lãnh thì có thể nộp đơn kháng cáo bằng hình thức đặt cọc. Hình thức này yêu cầu quý vị phải thanh toán tiền mặt cho cơ quan đăng ký của tòa án. Số tiền thông thường bằng với số tiền thuê nhà một tháng của quý vị, mặc dù tòa án có thể xác định mức cao hơn hoặc thấp hơn. Nộp đơn kháng cáo bằng hình thức đặt cọc sẽ bắt đầu thủ tục kháng cáo của quý vị.
 
Tùy chọn 3 - Bản tường trình về việc không có khả năng thanh toán án phí (Miễn lệ phí): Nếu quý vị không thể tìm được hai người bảo lãnh và không thể trả tiền mặt, quý vị có thể sử dụng biểu mẫu này để đề nghị tòa án miễn phí bảo lãnh và đặt cọc. Tuy nhiên, quý vị vẫn phải trả tiền thuê nhà đúng hạn, nếu không sẽ có nguy cơ bị trục xuất khỏi nơi cư trú.  Tham khảo Bộ luật tài sản Texas 25.0053(b). Nộp đơn xin miễn lệ phí sẽ bắt đầu quy trình kháng cáo của quý vị.
 
Nếu quý vị nộp đơn xin miễn lệ phí, quý vị sẽ cần điền vào một biểu mẫu khác. Đầu tiên, quý vị phải thông báo cho bên kia về việc quý vị đã nộp đơn. Nếu chủ nhà không đồng ý với quý vị về khả năng thanh toán phí của quý vị, quý vị sẽ cần yêu cầu một phiên điều trần về việc miễn lệ phí. Quý vị cũng phải thông báo cho bên kia về phiên điều trần này. Cuối cùng, nếu Tòa án tiểu hình (còn gọi là "Tòa án hòa giải") sẽ chấp thuận yêu cầu miễn lệ phí của quý vị, sau đó quan tòa sẽ ký lệnh cho quý vị.
 
Biểu mẫu xin miễn lệ phí:
 
Nộp công văn phúc đáp
Hãy nhớ nộp Công văn phúc đáp cho Tòa án hạt nếu quý vị chưa nộp công văn phúc đáp cho Tòa án tiểu hình. Nếu quý vị đã nộp công văn phúc đáp cho Tòa án tiểu hình, quý vị không cần nộp lại cho Tòa án hạt.

Thông tin khác

Thư viện pháp luật Hạt Travis có biểu đồ quy trình giúp quý vị hình dung quy trình kháng cáo.

Trung tâm Đào tạo Tòa án Tiểu hình Texas có một mô-đun đào tạo để giúp quý vị tìm hiểu về kháng cáo trục xuất khỏi nơi cư trú.

Chuyên gia cố vấn cho người thuê nhà ở Texas có rất nhiều thông tin về quyền của người thuê nhà.

Hướng dẫn liên quan

 • Đơn kiến nghị để bác bỏ lệnh trục xuất khi bị đơn vắng mặt

  Trục xuất & các vấn đề khác với chủ nhà

  Hướng dẫn này có thể giúp quý vị yêu cầu một phiên tòa mới nếu quý vị bỏ lỡ phiên điều trần trục xuất khỏi nơi cư trú vì lý do chính đáng.
 • Các bài viết có liên quan

  Biểu mẫu liên quan

 • Công văn phúc đáp lệnh trục xuất khỏi nơi cư trú kèm theo hướng dẫn

  CV-House-102 (Đầy đủ)

  Phúc đáp lệnh trục xuất khỏi nơi cư trú dành cho quý vị. Cho tòa án biết rằng quý vị sẽ tham gia vụ việc. Cho phép quý vị liệt kê các luận điểm biện hộ. Bao gồm hướng dẫn. (PDF)...
 • Buổi phỏng vấn hướng dẫn phúc đáp lệnh trục xuất khỏi nơi cư trú của Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Lone Star

  Điền công văn phúc đáp trong một vụ việc trục xuất khỏi nơi cư trú. Liệt kê các luận điểm biện hộ và cho tòa án biết rằng quý vị sẽ tham gia vào vụ việc. Do Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Lone Star biên soạn.
 • Đơn kiến nghị để bác bỏ phán quyết vắng mặt - Trục xuất khỏi nơi cư trú

  PR-DJ-135-B

  Đơn kiến nghị để bác bỏ phán quyết trục xuất khỏi nơi cư trú khi bị đơn vắng mặt sau khi quý vị thua kiện do không có mặt vì lý do chính đáng
 • Lệnh đối với Đơn kiến nghị để bác bỏ lệnh vắng mặt - Trục xuất khỏi nơi cư trú

  PR-DJ-218-B

  Lệnh đề xuất để bác bỏ lệnh trục xuất khỏi nơi cư trú khi bị đơn vắng mặt sau khi quý vị bỏ lỡ phiên điều trần vì lý do chính đáng
 • Đơn xin miễn lệ phí (Tuyên bố về việc mất khả năng thanh toán chi phí tòa án) - Biểu mẫu có hướng dẫn

  CB-CFFW-100-Có hướng dẫn

  Phiên bản có hướng dẫn. Sử dụng để đề nghị tòa án miễn án phí, phí bảo lãnh kháng cáo, hoặc tiền đặt cọc; dựa trên tình trạng quý vị không có khả năng thanh toán.
 • Miễn lệ phí (Song ngữ) - Tuyên bố về việc mất khả năng thanh toán chi phí tòa án hoặc phí bảo lãnh kháng cáo

  CB-CFFW-100

  Sử dụng để yêu cầu tòa án miễn lệ phí tòa án, phí bảo lãnh kháng cáo, hoặc tiền đặt cọc; dựa trên việc quý vị không có khả năng thanh toán.
 • Bảo lãnh kháng cáo lệnh trục xuất khỏi nơi cư trú

  Biểu mẫu từ TJCTC để nộp đơn kháng cáo theo hình thức nộp phí bảo lãnh.
 • Kháng cáo lệnh trục xuất khỏi nơi cư trú theo hình thức đặt cọc

  Biểu mẫu từ TJCTC để nộp đơn kháng cáo theo hình thức đặt cọc.
 • Miễn lệ phí (Song ngữ) - Tuyên bố về việc mất khả năng thanh toán chi phí tòa án hoặc phí bảo lãnh kháng cáo

  CB-CFFW-100

  Sử dụng để yêu cầu tòa án miễn lệ phí tòa án, phí bảo lãnh kháng cáo, hoặc tiền đặt cọc; dựa trên việc quý vị không có khả năng thanh toán.
 • Thông báo Kháng cáo lệnh trục xuất khỏi nơi cư trú bằng Bản tường trình về việc không có khả năng thanh toán (Miễn lệ phí)

  Biểu mẫu từ TJCTC để thông báo cho bên kia về phiên điều trần xác định việc quý vị có đủ điều kiện kháng cáo theo hình thức miễn lệ phí hay không.
 • Lệnh đối với Kháng cáo lệnh trục xuất khỏi nơi cư trú bằng Bản tường trình về việc không có khả năng thanh toán

  Biểu mẫu từ TJCTC dành cho lệnh của tòa án mà quan tòa có thể ký sau phiên điều trần xác định việc người thuê nhà có đủ điều kiện kháng cáo lệnh trục xuất khỏi nơi cư trú theo hình thức miễn lệ phí hay không.